powrót
5-10-2011 11:45

Obejrzałem Pogardę. Nic nie zwalnia od myślenia


Obejrzałem Pogardę Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej , film wzruszający i cenny . Cierpienie bliskich ofiar katastrofy porusza , a arogancja szkalujących dobre imię ofiar i naśmiewających się z nich , takich jak Palikot , Kutz , Monika Olejnik , Niesiołowski , Anodina , Komorowski , Tusk ( lista jest długa ) oburza .


Pani Ewa Kochanowska poczyniła w swojej wypowiedzi w filmie znaczące spostrzeżenie . W tym kraju są "od zawsze " dwie partie , taki jest podział Polaków . Jedna patriotyczna , dbająca o losy Polski i druga idąca na współpracę z ościennymi mocarstwami . To stwierdzenie jest dalekie od agresji , jest bardzo racjonalne i przy tym ostro , i wyraziście , stawia przed naszymi oczami istotę politycznych podziałów .

Nieszczęściem Polski jest położenie na granicy , pomiędzy dwoma mocarstwami - tak my to postrzegamy od dawna. Trzeba jednak spojrzeć na ten nasz problem głębiej , by go zrozumieć .

Dopiero spojrzenie na religię wyznawaną w tych miejscach , tutaj oraz po obydwóch stronach Polski , pozwala zrozumieć istotę problemu .


Przedłożyłem Wam pod rozwagę ( niedługo minie dziesięć lat ) analizę struktury Nowego Testamentu ( >>tutaj i >>tutaj ) . Niezależnie od uczuć zaufania jakimi obdarzamy Księgę i jej kapłanów , powinniśmy posłuchać rozumu i taka była i jest moja intencja . Niestety dalej jesteśmy jak dzieci , niewidzące w ciemnościach i ufające tym , którzy zwodzą i szkodzą .

Z moich opracowań wynika niezbicie ( niech ktoś zaprzeczy mojemu wywodowi (!) , proszę to uczynić ) , że kultywujemy jako Naród nie tylko głupstwo ale zło w najczystszej postaci . Należy podkreślić , że robimy to w dobrej wierze . Niestety , ufając Chrystusowi , człowiekowi , odwracamy się od Stwórcy , a to On kieruje losami ludzkimi na Ziemi . To On posiada pełnię władzy i nagradza prawość , a karci i każe niegodziwość .


Pani Magdalena Merta powiada w filmie , mówi to odważnie i odpowiedzialnie , że przyjmie najcięższe wyroki od Boga ale modli się o ochronę przed pogardą . I tu dochodzimy do miejsca zrozumienia istoty naszego problemu ( mojego także , bo żyję w tym kraju i jego cierpienie jest moim cierpieniem ) . Skoro zło przyjmujemy za dobro , skoro swoją ufnością to zło wspieramy i skoro temu złu została postawiona bariera w postaci groźnej Rosji , a my znaleźliśmy się"pomiędzy" , to czy możemy uniknąć strat ? znajdując się w tym miejscu i w tym czasie , i myśląc w ten sposób ?


Katolickiej Europie - kilkaset lat temu katolickiej w całości , zanim nie zaczęła się rozpadać na część protestancką, wyrosła pod bokiem wielka i groźna Rosja , której celem stało się zawładnięcie Europą . Jak myślicie , dlaczego do tego doszło ? Nic nie dzieje się przypadkiem na naszym świecie . Zło mieszczące się w Rzymie ( dzisiaj w Watykanie) musiało dostać odpowiedź i dostało ją . Wprzęgnięte są dzisiaj w ten proces niszczenia katolickiej Europy wszystkie europejskie narody łącznie z nieszczęsnym narodem rosyjskim i szamoczą się w nim , robiąc sobie wzajemnie krzywdę , zamiast żyć normalnie . Jest to proces dokonujący się ponad człowiekiem , poza jego wolą , trwający już ponad 500 lat .


Tutaj , w Polsce , to cierpienie osiągnęło swoje apogeum . Nic już tu nie jest normalne . Nie sposób jest tu normalnie żyć i normalnie myśleć . Bohaterki filmu nie oglądają telewizji , ani nie czytają gazet , bo wypełnia je kłamstwo i manipulacja . Nonsens goni nonsens, kłamstwo goni kłamstwo . Mamy demokrację fasadową jak kiedyś mieliśmy socjalistyczną , co znaczy w istocie to samo . Żeby to zrozumieć , wystarczy obejrzeć takie filmy jak : Towarzysz Generał , Mgła czy teraz Pogarda . Zarówno ci stojący po złej stronie , jak i ci stojący po dobrej , wszyscy tkwimy w centrum chaosu i wszyscy jesteśmy przegrani . Niech zniknie uśmiech samozadowolenia z twarzy tych stojących po stronie zła , jak ten budyniowy na twarzy Kalisza , czy ten cwany Urbana , oni też są przegrani .


Przedłożyłem Wam pod rozwagę moje pisma po to , byście zaczęli myśleć i byście zrozumieli , że kontynuowanie błędu doprowadzi Was do zupełnego upadku , bo proces zniszczenia katolickiego zła ( i ogólnie chrześcijańskiego ) musi dobiec końca . W Waszej mocy leży przerwanie tego niszczącego procesu , który rozlał się na całą Ziemię pod warunkiem , że otrząśniecie się z religijnego amoku i obrócicie się w kierunku Stwórcy . Możliwe jest to tutaj , na tej ziemi , gdzie poczucie sprawiedliwości i pragnienie sprawiedliwości jest tak żywe . To właśnie Polska da światu . Dlatego tutaj się urodziłem i w tym języku myślę i działam . Wasze myślenie i Wasze dążenie do sprawiedliwości oraz zrozumienie zła i protest przeciwko niemu , potrząśnie drugimi narodami i nakieruje je na dobrą ścieżkę ale warunkiem tego jest postawienie prawidłowej diagnozy , mojej diagnozy , i podążenie jej śladem , w zgodzie z rozumnym osądem i przeciwko przyzwyczajeniom , i przeciwko uczuciom ufności , pięknej ufności ale jakże źle skierowanej . Polska może być znowu piękna . Rosja może otrząsnąć się z błędnego myślenia i zająć się wreszcie sobą . Niemcy mogą podążyć tam , gdzie wyznaczono im dobre miejsce . Inne narody Europy mogą zrzucić z siebie balast złej przeszłości , która ich przygniata .


Na miłość boską ! przestańcie wreszcie ufać złoczyńcom . Stwórca dba o swoje dzieci i ich los leży Jemu na sercu . Przemawia też do nas wszystkich prostym językiem kary i nagrody . Zrozumcie więc w końcu , że jesteście karani , bo stoicie po złej stronie . Od tej reguły nie ma odwołania . Pogarda ma Wam uświadomić błąd . Dopuszczenie pogardy ( jak dopuszczenie zła do Hioba) jest wynikiem zniecierpliwienia Stwórcy , który nie może doczekać się od Was poprawnego myślenia . Pogarda ma Wami potrząsnąć . Za to racjonalny jak najbardziej okrzyk "kółko zamiast krzyża" ma Wam uświadomić śmieszność Waszego uporu w złej sprawie .

Oto dałem Wam klucz do zrozumienia . Myśląc otrząśniecie się z cierpienia .


Właśnie dokonuje się proces odrodzenia krytycznego myślenia , jakie cechowało Polaków w piętnastym wieku , kiedy byli nastawieni do Rzymu krytycznie . Za jakiś czas spojrzymy wstecz i inaczej spojrzymy na ból , w jakim się ten proces odrodzenia dokonywał .

powrót