powrót
2016-04-21 13:10

Komunikat – pola elektromagnetyczne ; aktualizacja 2016-03-28 17:45 ; Aktualizacja 2016-03-30 15:35; Aktualizacja 2016-04-01 22:45; Aktualizacja 2016-04-04 00:20 ; Aktualizacja 2016-04-08 16:45 ; Aktualizacja 2016-04-18 05:45 ; Aktualizacja 2016-04-20 08:20 ; Aktualizacja 2016-04-21 13:10


Aktualizacja 2016-04-21 13:10

Ochrona Systemu Życia jest konieczna i wymusza pewną kolejność działania , która z kolei wynika ze sposobu postępowania człowieka . Z filmu ( z tego roku , z marca >> tutaj , oraz z artykułu z roku 2014 >>tutaj ) , mamy okazję poznać to "działanie" , a raczej działania zaniechanie . Cennych informacji dostarcza Pan dr Jerzy Gremba , prezes Fundacji Instytut Badań Elektromagnetycznych im.Jamesa Clerka Maxwella z Krakowa , który od wielu lat uczestniczy w konsultacjach rządowych .

Z jego słów wynika po pierwsze , że organizacje normalizacyjne zaniżają wymagania bezpieczeństwa , dbając jedynie o interesy producentów , a z kolei urzędnicy na szczeblu rządowym przeciągają w nieskończoność podejmowanie niezbędnych decyzji , i tu znowu dzieje się to najpewniej z uwagi na interes producentów , którzy mają na względzie jedynie swoje zyski . Nieokiełznana chęć zysku zaślepia ludzkie umysły . Dowiadujemy się , że "osiem lat negocjacji z poprzednią ekipą rządzącą Polską jest stracone" , a nowa ekipa rządząca także poszła starym torem działania . Dowiadujemy się także , że usystematyzowana wiedza o szkodliwości pól istnieje co najmniej od lat 70-tych . Pan Gremba używa w trakcie wykładu słowa „katastrofa” ( i słusznie ) na kierunek , ku któremu zmierzamy . Cóż można na to powiedzieć, jak tylko to , co w znanym powiedzonku , że "ręce opadają".

Zauważamy , że negocjacje na szczeblu rządowym(!) są nieskuteczne , a organizacje normalizacyjne międzynarodowe (!) zaniżają normy wbrew logice postępu . To są bariery , które powinny nas ochronić przed błędem , a one są nieskuteczne .

Bo postęp , proszę Państwa , to nie nowe wynalazki psujące jakość bytu , ale postęp to poprawa bytu , a byt jest pojęciem obejmującym wszystko , a nie wybrane fragmenty życia , jak w tym przypadku jedynie sprawność komunikacji . Rozmawiać można będzie niedługo „migiem-śmigiem , z Arktyki do Afryki” , tyle że nie będzie komu rozmawiać .

Widzimy , że od starożytności , kiedy to każdy kolejny prorok karcił bliźnich ( patrz Biblia ) mówiąc "krnąbrny jesteś człowieku" , tenże człowiek nie zmienił się . „Nic nowego pod słońcem” - to Eklezjastes .

Rozwiązanie

Logika zdarzeń jest wobec tego taka . Ja wywieram nacisk ( z konieczności ciągle wzrastający ) , dopóki nie dojdzie do głosu rozum ludzki , który na razie śpi . Następnie , kiedy rozum obudzi się , to komisje normalizacyjne wyznaczą nowe normy ( innego wyjścia bowiem nie ma ) , których producentom nie będzie wolno przekraczać . Mając do dyspozycji dwa pasma w okolicy 2,5GHz i 10-11GHz , spróbujemy uratować tę tzw."nowoczesność" . Kiedy uzgodnimy , że należy podjąć takie działania , wówczas będę mógł ustąpić z wywieranych nacisków ( trochę , lecz nie całkiem ) i będziemy mieli przed sobą spokojniejsze 4 lata na zadowalające uporządkowanie tych spraw .


Aktualizacja 2016-04-20 08:20

Poszerzyłem korektę na częstotliwości poniżej 2,68GHz , aż do 100MHz ( co oczywiście wynikło z dalszej potrzeby stabilizacji SŻ ) i raptem "pstryk" , jednym ruchem poczułem atmosferę lat "gierkowskich" , czyli lat 70-tych . To były lata mojej młodości , więc mam z nimi miłe skojarzenia ( jak zapewne wielu ze swoimi latami młodości ) i ten nagły przeskok podziałał na mnie ożywczo . Znowu poczułem tamto , towarzyszące mi wówczas poczucie wolności , prężności i swobody , która w latach późniejszych opuściło mnie , co przypisywałem wielu doświadczeniom życiowym , jakie mnie po drodze spotkały .

Nie jest to zwyczajne zdarzenie , ani zwyczajne doświadczenia , taka zmiana - taka skokowa , natychmiastowa zmiana , i zmiana o takiej wartości ( takiej amplitudzie ) . To jakbyśmy cofnęli się w czasie , w jakiejś "machinie czasu" , nagle i aż o 40 lat . Gdybym o tym nie napisał , to zapewne wiele osób nie potrafiło by tego wytłumaczyć sobie inaczej , jak swoistym "deja vu" , tyle , że to wspomnienie nie jest przelotne , ono nie znika . Mam je i cieszy mnie .

W zakresie powyżej 100MHz znajdują się pasma telewizyjne wyższe z zestawu 1-12 . Jeszcze wyższe częstotliwości zaczęły być u nas eksploatowane po roku 1970 , kiedy zaczęto użytkować kanały 21-69 w paśmie 470MHz - 862MHz .

Co jeszcze warto przy tej okazji powiedzieć ? Ano potwierdza się niszczące działanie otwartych pól , sztucznie emitowanych , dla naszego samopoczucia , dla naszego odbioru rzeczywistości . Widać jak głęboko sięgają zmiany w naszej psychice spowodowane ich obecnością . Procesy rozwoju techniki przebiegały dość wolno , na tyle wolno , że zachodzące dookoła nas zmiany , także te w odczuwaniu rzeczywistości , skłonni byliśmy przypisywać wewnętrznym przemianom w wyniku doświadczeń życiowych , także własnemu starzeniu się i zmiennością kolejnych pokoleń , które zdają się wnosić własną , niepowtarzalną atmosferę .


Aktualizacja 2016-04-18 05:45

Ponownie zwiększyłem "korektę" ( kilka godzin temu , przed północą ) , co wynika ze stałego wzrostu wykorzystywania zakresu powyżej 2,8GHz na potrzeby LTE , ogólnie technologii przesyłu pakietów danych ( w miejsce dotychczasowej transmisji głosu ) . Zwiększenie jest reakcją na dynamicznie zmieniająca się sytuację , było więc potrzebne . Towarzyszą temu pewne zjawiska polegające na zmianie Waszych odczuć wewnętrznych .

Korekta z jednej strony neutralizuje działanie użytkowników , ale z drugiej wprowadza poczucie dyskomfortu , które jest sygnałem "coś złego robię w świecie" . Na takie sygnały jesteśmy uwrażliwieni różnie . Różnimy się pod względem tej wrażliwości . Do jednych takie sygnały docierają silnie , do drugich słabiej . Można powiedzieć , że w każdym społeczeństwie przebiega taka granica , która dzieli nas na dwie części, tych którzy ten sygnał słyszą i się nim kierują - tacy o świat dbają ( narzucają sobie ograniczenia , są moralni jak to mówimy ) , i tych drugich , którzy nie słyszą , lub słyszą na tyle słabo , że , jak to się mówi "nie dociera on do nich" ( pomijam w tej dyskusji takich , którzy lekceważą sobie ten sygnał ) . Do tej pory moje korekty były na tyle słabe , że słyszalne były przez nielicznych , bardzo nielicznych . Teraz , wraz ze zwiększeniem "korekty" została przekroczona granica wrażliwości ogólnej i odczucia tego faktu objęły raptem dużo większą ilość osób .

Zaistniała potrzeba wyjaśnienia czym są te odczucia . Czy to należy wiązać z moją aktywnością ? I tak , i nie . Po raz tak, bo za zaistnieniem tych wrażeń stoi moja aktywność . Po dwa nie , bo pochodzą "z góry" i stały się one powiązane "na stałe" z Systemem Życia (SŻ) . Sięgając do doświadczeń ludzkich omawianych w Biblii i do pojęć tam użytych , odczucia te wynikają z "łamania prawa" , które można by nazwać "nie używaj LTE". Tak więc "korekta" wprowadzona przeze mnie stała się "prawem", stała się regułą , którą należy i trzeba stosować w życiu , jeśli chce się być moralnym , czyli nie chce się wchodzić w kolizję z SŻ .

Macie do czynienia z nową sytuacją . Kiedy Żydzi wiele tysięcy lat temu odkrywali konstrukcję świata ( i notowali to w Biblii ) , to możemy to ich ówczesne działanie nazwać odkrywaniem praw . W przypadku "korekt" wprowadzanych przeze mnie macie do czynienia z nową jakością . SŻ uległ raptem zmianie , bo przybyły nowe "prawa" , które trzeba "odkryć" . Pisząc o tym , staram się to odkrywanie ułatwić .

Tu wyjaśnianie sprawy urywam , żeby zachować zwięzłość notatki . Samo zagadnienie „istnienia i odkrywania praw” nie jest łatwe do pojęcia , a jego sens jest bardzo mocno uwydatniony jedynie na gruncie Judaizmu , z którym tylko nieliczni zapoznali się wnikliwie .


Aktualizacja 2016-04-08 16:45

Ponieważ brak jest reakcji na moje oświadczenia , więc nie ma z kim uzgadniać spraw . Wobec tego kontynuuję , i w drugiej kolejności obejmuję procesem kompensacji obszar pól poniżej 980MHz w dół aż do 0,003Hz ( obejmując tym samym cały zakres emisji otwartych pól ) , oczywiście ze stratą dla sprawców jak to opisałem wyżej . W tym obszarze znajdują się sieci energetyczne . Częstotliwość 50Hz jest szkodliwa ( pisałem o tym kilka lat temu ) . Dużo lepsza , ale nie całkiem jest częstotliwość 60Hz ( w USA ) . Zatem pozostawiam do użytku zakres 55Hz +-2,9Hz , jako że jest nieszkodliwy . Trzeba się do niego przestroić , to tylko kwestia techniczna .

Ze spraw interesujących jest jeszcze ta, że dalej zminimalizowałem byt kapłanów Kościoła Katolickiego i uległo wygaszeniu ognisko zapalne , jakie było dotąd na obszarze Iraku . Nie jest już potrzebna mobilizacja tamtych narodów dla zniweczenia Rzymskiego centrum religijnego , bo ono już nie istnieje . Był to podstawowy proces kształtujący negatywnie historię ostatnich 600 lat . Teraz historia potoczy się bez impulsu niszczenia , który rozlewał się na wszystkie kontynenty .

Przestał istnieć także „trend dziejów” ( był taki dotyczący Rosji, powiązany z tym z Iraku ) , którym kierowali się Rosjanie dążący obecnie do wojny ( patrz wyżej wzmianka o tym ) . Warto więc , żeby sobie zweryfikowali swoje poglądy , bo w tak ważnej sprawie na pewno warto być na bieżąco .


Aktualizacja 2016-04-04 00:20

Złe efekty pojawiają się błyskawicznie , porównywalnie do tempa pojawiania się nowych telefonów . Tym , którzy nie pojmują powagi sprawy powtórzę , że poruszamy się w polu energii CHI , poprzez które porozumiewamy się , a także dzięki któremu sami podlegamy bardzo wielu procesom , poruszanym w nas poprzez to medium . Zakłócając przepływ informacji w strumieniu CHI , zakłócamy sami siebie i swoje funkcjonowanie , zakłócamy funkcjonowanie Systemu Życia .

Jeśli tego nie zrozumiałeś Człowieku ? - sam nie wiem , co jeszcze można tobie powiedzieć ?

Spotkałem kiedyś człowieka , który na moich oczach truł się szkodliwą farbą , malując „pięknie” podłogę . Zwróciłem mu uwagę , żeby tego nie robił i zapytałem go , czy wie , jak bardzo jest ta farba szkodliwa . Zbaraniałem ( dobre słowo ) po tym , co od niego usłyszałem : „Tak wiem, właśnie wróciłem po trzech tygodniach pobytu w szpitalu , gdzie mnie odtruwano”.

Minęło 30 lat , a poczucie absurdu , jakiego wówczas doświadczyłem nie opuszcza mnie . Niektórzy chcą się zabić na własne życzenie , z głupoty oczywiście , nie bójmy się tego słowa i znajdą tysiące argumentów za tym , że „komórka” jest im niezbędna do istnienia , a dołączą do nich ci , którzy chcą na tym zarobić . Otóż nie jest niezbędna . Wyjaśniam , do życia jest nam niezbędna niezakłócona CHI .

Ja ze swej strony zwiększam kompensację zakłóceń ( patrz wyjaśnienie wyżej ) .

PS ( 2016-04-04 8:15 )

U góry podałem rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich .

Niestety , nie sposób jest mi pozbyć się złych skojarzeń i wątpliwości w umysł ludzki . Pewien znany powszechnie profesor , zasiadający w najwyższych zgromadzeniach w kraju , na moje rozważania o NT odpowiedział mi ( a to i tak dobrze , że w ogóle odpowiedział , bo wielu myśli jak on , ale nie stać ich nawet na wydobycie z siebie głosu ) , że on nie widzi sensu dyskusji , bo "to i tak niczego nie zmieni" . Taka kapitulacja przed naturalną potrzebą dochodzenia prawdy jest niczym innym od tego , co uczynił tamten człowiek zabijający się farbą ponownie .

Jedynym sposobem rozstrzygania czegokolwiek jest właśnie rozumne dochodzenie do prawdy ( inaczej , do zrozumienia ) , a rezygnacja oznacza zgodę na kroczenie ścieżką głupoty .

Widząc dwóch takich przedstawicieli naszego gatunku , z dwóch skrajnych jego brzegów , poza którymi nie ma już nic , dostrzegam także pomiędzy nimi kłębiący się tłum różnych "polpotów i saddamów" . Ostatnio w tym "pomiędzy" zaznaczyli swoją obecność Rosjanie twierdzący, że "muszą dążyć do kolejnej wojny, bo taki widzą trend dziejowy" . Oni wojny nie chcą , ale muszą . Tłumacząc na nasze , oni wojny nie chcą , ale ich musi być a wierzchu , a trend dziejowy chce ich od tego "na wierzchu" odsunąć . No bo trend zmierza jednak do kultury współżycia , czego oni nijak nie chcą przyjąć za normę ( o Rosjanach małą czcionka. Sami spychają się na margines . Ci po drugiej stronie oceanu nie lepsi . Także zapatrzeni w trend i też są „pomiędzy”) .

Rezygnacja z myślenia , to jest to , czego chciał Kościół i po to wprowadził Inkwizycję , żeby myślenie z ludzkości wyeliminować strachem . Oni są głównymi macherami zła w naszej historii .

No więc , wspominając owego profesora dochodzę do wniosku , że im się to udało , i , niestety , budzi to we mnie niedobre przeczucia


Aktualizacja 2016-04-01 22:45

Jak wspomniałem wyżej , sytuacja jest dynamiczna . Ma miejsce ciągły rozwój usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu „z powietrza” . Dosłownie z dnia na dzień sytuacja ulega istotnym zmianom . Na razie nie widzę reakcji na moje ostrzeżenia , ale myślę , że to się zmieni . W tym celu staram się przybliżyć wszystkim zrozumienie zachodzących zdarzeń .

Konieczność zachowania równowagi nakazuje mi dalsze zwiększenie kompensacji . Co to oznacza w praktyce? Zwróćmy uwagę , że korzystanie z tych usług ( telefonia, LTE ) wiąże się z pewnymi nieprzyjemnymi doznaniami . Nawet jeśli wydają się one nikłe , to pociągają za sobą niekorzystne wnioskowanie , bo zachodzą w czasie kontaktu z drugą osobą . Łatwo jest dojść do wniosku , że druga osoba jest nam nieprzyjazna . Będziemy obserwować rozpad więzi społecznych .

W celu ilustracji skali skutków dokonam skrajnego porównania . Całkowita degradacja jednostki , to może być przypadek kogoś odrzuconego całkowicie , to przysłowiowy bezdomny pod płotem . Przyjmiemy dla tego przypadku miarę 9,8 w skali od zera do dziesięciu . Degradacja użytkownika telefonii w paśmie powyżej 980MHz ma dzisiaj wartość 0,8 , i jest to próg istotności , którym należy się przejąć . Z kolei dla wyższych częstotliwości ( np. LTE to nawet 3,5GHz , a WiFi to nawet 5GHz ) obecna kwalifikacja , przypisana przeze mnie , osiągnęła wartość 1,8 ( stan na dzisiaj ) – to jest już wartość absolutnie nie do pominięcia i zlekceważenia . Z kolei osoby odpowiedzialne za emisję całych sieci ( właściciele, prezesi ) mają już kwalifikację osiągającą wartość 3 . Skutki tego są takie , że rozpada im się życie osobiste , towarzyskie, psują się interesy i powoli są oni odsuwani od głównego nurtu życia . Dlatego piszę o tym , żeby dać wszystkim możliwość uniknięcia tych przykrych skutków .

Życie sprawiedliwego

Dlaczego tak się dzieje ? Wielu z tych , którzy to czytają , tego nie pojmuje . Nasz świat tak właśnie został urządzony , że osoby negatywne mają gorszy los od osób pozytywnych . Żydowska Biblia , która powstała ponad 2 tysiące lat temu , wyraża to językiem poetyckim : „Życie nieprawego trwa krótko , jak krótki jest byt trawy spalonej południowym słońcem”. O sprawiedliwym zaś , wyraża się słowami : „Oczy sprawiedliwego zobaczą wnuków”. Osoby niszczące System Życia , szkodząc sobie i drugim , naruszają prawa wspólnotowe .

Ostrzegam , że jeśli nie zmienicie postępowania , to z dnia na dzień będzie tylko coraz gorzej .

Aktualizacja 2016-03-30 15:35

Proces samozniszczenia właśnie osiągnął punkt krytyczny , to znaczy , że wymaga stałej i rosnącej kompensacji ( patrz jak wyżej ) . Sytuacja jest dynamiczna .

Większość negatywnych wpływów pochodzi od telefonii komórkowej oraz od internetu „z powietrza” ( w odróżnieniu od tego z kabla ) . Sieci telefoniczne rozwijają się bardzo dynamicznie , na coraz wyższych pasmach . Proponuję na początek ograniczenie puli godzin użytkownika do 30h/mc . Ponadto ograniczmy się na razie do pasma 900MHz i poniżej niego . Z internetu „z powietrza” zrezygnujmy całkowicie . W ten sposób powrócimy do sytuacji sprzed mniej więcej 8 lat . To pozwoli powstrzymać destabilizację Systemu Życia , bez konieczności ujmowania użytkownikom . W drugiej kolejności należy tworzyć punkty dostępu do Internetu ( jak opisałem wyżej ) z jednoczesnym eliminowaniem telefonów emitujących inaczej niż w pasmie WiFi 2,5GHz .

W domu używam internetu z kabla , na którym mam telewizję internetową ( nie kablówkę , ta jest sprzężona bezpośrednio z satelitą ) , telefon VoIP ( ang. voice over internet protocol ) oraz radio internetowe ( firm nie podaję , każdy sobie znajdzie ) . Całość bardzo dobrze funkcjonuje . Wszystkie transmisje biegną kablem . Docelowo można zapewnić całkowite zamknięcie emisji w medium kabla .

Zło odegnane

Przy okazji wspomnę , że całe agresywne zło naszego świata było generowane w 99,9999% przez katolickich kapłanów oraz jako jego skutek , i już zostało skutecznie zablokowane ( dwa dni temu ) - resztki będą dawały jeszcze o sobie znać , jak kręgi rozchodzące się na powierzchni wody po rzucie kamieniem , który już bezpowrotnie zapadł się w toń . Teraz musimy uporać się jeszcze z własnymi źle pomyślanymi wynalazkami .


Aktualizacja 2016-03-28 17:45

Dokonuję kolejnej modyfikacji . Zaistniała konieczność powiększenia umniejszenia bytu osób , o czym mowa była powyżej . Zaistniała dlatego , że straty od emisji nieustannie rosną i jednocześnie brak jest stosownej reakcji , a jedyną reakcją prawidłową jest wyłączenie urządzeń i tyle . Nie wyłączymy , to się samozniszczymy .

Informacja „wisi” w internecie od kilku już lat . Był czas na przygotowanie . Tu warto zauważyć , że wszystkie wskazówki do działania, jakie daję i będę dawał w przyszłości , będą zawsze ujęte w ramy czasowe na tyle rozciągłe , że działania te będą wykonalne , bez zbędnego pośpiechu i bez niepotrzebnych strat .

Dodam , że „umniejszenie” rośnie wraz z ilością emisji , za którą odpowiedzialna jest dana osoba . Tak więc właściciel nadajnika lub całego ich zestawu poniesie wielokrotnie większe konsekwencje od właściciela pojedynczego telefonu . Straty są poważne , dlatego o nich informuję . Po prostu nie opłaca się szkodzić sobie samemu i zapewne wszyscy zainteresowani zrozumieją to doskonale . Każdy poinformowany może wycofać się ze swojej działalności w obecnej postaci . Jako właścicieli traktuję osoby odpowiedzialne bezpośrednio za obiekt emitujący oraz ich zastępców , a także właścicieli całości sieci i ich zastępców ( także prezesi i viceprezesi firm ) , także udziałowców firm , o których wyżej mowa . Oczywiście mówię o nadajnikach nie tylko w Polsce , ale wszędzie . Wiadomości rozchodzą się szybko , więc dotrą gdzie trzeba .

Warto także zauważyć , że nadajniki to nie tylko telewizja , radio i telefonia , to także satelity , wojsko , lotnictwo cywilne , meteorologia i całe mnóstwo innych zastosowań .

Uzupełniam też powyższe informacje o nieszkodliwych zakresach . Jest jeszcze pasmo pomiędzy 10GHz a 11GHz , z którego można korzystać bez szkody dla otoczenia , przy założeniu , że moc nadajnika nie przekracza 10W .

Komunikat – pola elektromagnetyczne

Kilka lat temu pisałem o szkodliwości pół elektormangnetycznych ( >>tutaj ) . Kolejne lata upłynęły , weszły nowe technologie np.LTE i problem zakłócenia systemu życia polami elektromagnetycznymi znacznie wzrósł .

Kiedy powstaje problem powodowany przez człowieka łamiącego PRAWO ( w tym także szkodzącego systemowi życia ) , to umniejszenie bytu takiej osoby , czy grupy osób powoduje przywrócenie stanu równowagi całości . Poprzednia korekta , jakiej wówczas dokonałem okazała się już nieskuteczna .

Tym razem okazała się potrzebna ponowna korekty tych, którzy pola emitują oraz dodatkowo tych, którzy z takich emisji korzystają . Teraz korekta nadawców jest silniejsza , bo i straty są większe . Dotyczy ona tym razem także użytkowników telewizji satelitarnej , naziemnej , odbiorców indywidualnych oraz firm , użytkowników tzw. komórek , użytkowników internetu drogą powietrzną z użyciem modemu , odbiorców transmisji radiowych nadawanych drogą powietrzną . Poszerzenie o użytkowników wynika z tego , że użytkownicy są współodpowiedzialni za czynione zło .

Korekta omija osoby korzystające z emisji radiowej, telewizyjnej czy internetu rozprowadzanych drogą kablową . Jak już pisałem przyszłość należy do kabli i światłowodów , bo pola pozostają w nich zamknięte . Możliwe są także tzw. HotSpoty czyli obszary z dostępem WiFi w paśmie 2,5GHz ( > Wiki ) , ale o ograniczonej mocy i zasięgu . Gęsto rozmieszczone w mieście , w miejscach publicznych , umożliwiłyby wygodny dostęp do rozmowy telefonicznej posiadaczom komórek operujących w paśmie WiFi . Nie jest przy tym niezbędne pokrycie zasięgiem całego miasta . Wystarczyłoby , gdyby odległości pomiędzy HotSpotami były nie większe jak 250m . Treść rozmowy rozprowadzana byłaby internetem . Telefony wykorzystujące internet do transmisji mowy już istnieją ( VOiP <<Wiki ) , sam takiego używam z powodzeniem od kilku już lat . Widzimy więc , że nie jest niezbędna rezygnacja z dobrodziejstwa telefonu przenośnego , za to jest konieczna zmiana sposobu jego użytkowania .

Tym razem odpowiedzialność osobista osiągnęła poziom istotny oraz jednocześnie odczuwalny . Myślę , że wszyscy są zainteresowani tym skutkiem , bo będzie miał on wpływ ujemny na ich życie , no i problem dotyczy milionów osób . Posiadacze komórek mogą się o tym przekonać włączając i wyłączając tryb samolotowy , co powoduje uruchomienie lub zatrzymanie pracy nadajnika w komórce . Efekt pojawia się lub zanika w czasie około 30s i jest porównywalny z lekkim stressem wywołanym np. sporem czy sprzeczką z drugą osobą , która wyraża oburzenie , przy tym , o ile stress po sprzeczce zwykle zanika z czasem , to to odczucie pozostaje i jest trwałe . Dodam , że oprócz samego odczucia , ulegnie także niekorzystnej zmianie osobista ścieżka istnienia każdego w Drzewie Życia ( porównaj >>tutaj ) . Warto więc zastanowić się zanim podejmie się decyzję dalszego użytkowania wymienionego sprzętu .

Ekl 7.12

... I zważ na działanie Boga-Stwórcy : kiedy coś już zmieni, kto to odwróci

Zapewne nie każdy tę zmianę nastroju wyczuje , bo nie każdy posiada dostateczną w tym przypadku zdolność samoobserwacji , a jednak sądzę , że odczuje to zjawisko wystarczająca ilość osób , żebyśmy mogli podjąć dyskusję o konieczności szybkiego wprowadzenia zmian .

powrót