powrót

2017-03-09 2:45


Niszczenie zwierząt , czyli uśmiercanie ich dla zabawy bądź dla wygody

Tytułem wstępu zauważę , że istotom żywym powinniśmy okazywać szacunek . Kto tego nie robi , ten sam nie jest godny szacunku . Kiedy zabijamy zwierzę z głodu , to jest to dopuszczalne . Kiedy robimy to dla kaprysu bądź dla zabawy , to nie jest to dopuszczalne . Także nie jest dopuszczalne , kiedy zwalczamy zwierzęta , bo nam przeszkadzają , na przykład na działce . To jest niszczenie zwierząt dla własnej wygody .

Celowo odróżniam niszczenie od zabijania , czy uśmiercania zwierzęcia . Kiedy odbieramy zwierzęciu życie dla zabawy lub wygody , to niszczymy je .

Przykładem niszczenia jest polowanie, kiedy polujący nie robi tego , żeby wyżywić siebie bądź rodzinę . Takim jest współczesny myśliwy ze strzelbą , udający się z kolegami do lasu na fajną zabawę . Niedopuszczalne jest zabijanie dla zabijania - ot wezmę sobie strzelbę , palnę i zwierzak fiknie kozła , a kumpel poklepie mnie po ramieniu : "ale walnąłeś " - za to możemy utracić drugie życie .

Z kolei eliminowanie dla wygody zachodzi np. kiedy zabijamy w ogródku ślimaki , żeby nie niszczyły nam upraw , czy trujemy nornice , bo podgryzają korzenie roślin, czy z tych samych powodów zabijamy krety . W tym przypadku także możemy utracić drugie życie , i to nawet z powodu tak niepozornych istnień , jakimi są ślimaki .

Uśmiercanie dopuszczalne

Dopuszczalne jest uśmiercanie zwierząt dla mięsa , na potrzeby spożycia . Warunkiem jest , żeby zwierzę nie cierpiało , a więc życie zwierzęcia trzeba przerwać możliwie szybko ( Nie dla uboju rytualnego >> tutaj ) ) . Drugim warunkiem jest , żeby chronić zwierzęta dobre , są takie - pisałem o tym ( Ochrona dobra >>tutaj ) . Kolejnym warunkiem jest , ale to już z uwagi na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne , żeby zwierzęta były koszerne w sensie zapisu biblijnego ( Księga Powtórzonego Praw Pwt 14:3-20 ) - tu miarą jest , żeby nie budziły w nas obrzydzenia:

Pwt 14:3 „Nie będziesz jadł nic obrzydliwego”

To jest oczywiste, proste , płynące z bezpośredniego doświadczenia , żadnej w tym tajemnicy . Żadnych pająków ani robali , bleee . - To takie żartobliwe wprowadzenie w zagadnienie koszerności , które owiane jest nimbem tajemniczości .

Dwa stopnie odpowiedzialności z uwagi na gatunki zwierząt

Szacunek należny jest wszelkiemu stworzeniu . Jeśli okazuję pogardę zwierzętom jakimkolwiek i niszczę je , to w przypadku niektórych zwierząt ( np. owady ) wartość mojej osoby ulega obniżeniu do maksimum +2 . Taka sytuacja stwarza ryzyko utraty drugiego życia ( porównaj o gejach >> tutaj ) .

Wyróżnione jednak zostały zwierzęta , których niszczenie obniża wartość osoby do zera , a wielokrotne akty niszczenia nakładają się na siebie , aż wina staje się niewybaczalna i delikwent traci drugie życie .

Jakich istot żywych dotyczy taka pełna ochrona ? Owadów nie , ale skorupiaków już tak . Następnie idą wszystkie wyżej zorganizowane zwierzęta czyli strunowce , a wśród nich kręgowce , a wśród nich płazy, gady, ptaki, ssaki . Nie dotyczy ryb , ale dotyczy ssaków morskich np. delfinów .

Uwaga:

Nie dotyczy ryb , ale w ich przypadku łowienie dla zabawy także obniża naszą wartość , więc może jednak zrezygnujmy z tej popularnej zabawy , jaką jest wędkarstwo

Odpowiedzialność z uwagi na wiek

Tutaj trzeba rozgraniczyć . Inaczej oceniany będzie człowiek młody do 31 roku życia , a inaczej po ukończeniu 31 lat . Młodemu więcej uchodzi . Jednak i tak nie może trwać w bezmyślnej brutalności w nieskończoność , ani nie wolno mu niszczyć zwierząt w nieograniczonych ilościach . Nawet młodemu może się zdarzyć , że jeśli wejdzie mu w zwyczaj zabawa w polowanie , to ani się spostrzeże , jak drugie życie utraci .

Inaczej ma się sprawa po 31 roku życia . Tu wystarczy być nawet na dwóch polowaniach na przestrzeni paru lat , żeby drugie życie utracić .

Nie trzeba wchodzić w szczegóły oceny , żeby wszyscy mieli świadomość , że należy takich zabaw unikać , po prostu , bo to jak igranie z ogniem . Wystarczy kilka istnień zwierzęcych , na przestrzeni wielu lat . Nigdy nie wiesz , kiedy przekroczysz granicę , zza której nie ma już odwrotu .

To samo dotyczy brutalnej eliminacji zwierząt na działce . Należy je traktować z wielkim szacunkiem . Można stosować różne wymyślne metody odstraszania . Zwierzaki nie lubią zapachu niektórych roślin , więc wystarczy je posadzić . Sposobów jest wiele .

Przykład z bażantami

Omówię jeden przykład , bo stał się akurat niezwykle głośny , z uwagi na skalę zniszczeń , jak i z uwagi na pozycję osób . Profesor Szyszko , Minister Środowiska postrzelał sobie do bażantów , wypuszczanych bezpośrednio z klatek ( czytaj WP.pl >>tutaj ) ( niedopuszczalne w naszym prawie ) . Zabił ich kilkaset, dla zabawy , razem z szefem PZŁ Polskiego Związku Łowieckiego Lechem Błochem - koszmar po prostu , szok . Strzelali do ptaków jak do rzutków na strzelnicy . Zszokowanych jest wielu . Jeśli o mnie chodzi , to mnie zemdliło .

Zostawmy tych dwóch . Teraz takie czyny będą już oceniane . Ktoś inny postrzela sobie jak oni , to jego wartość jako człowieka wyniesie ZERO i taka będzie przez kolejnych 10 miesięcy . Następnie może ona wzrosnąć do +2 , co umożliwi mu osiągnięcie drugiego życia , ale to jak w przypadku gejów ( >>tutaj ) przypomina chodzenie po krawędzi , z której łatwo spaść z powodu nawet drobnego błędu . Jeśli w kolejnych 10 latach nie zniszczy on jakiegoś zwierzęcia ( jednego tylko ! ) , to po ich upływie ( jeśli dożyje ) i przy poprawnym zachowaniu , jego wartość może wrosnąć powyżej +2 . Takie skutki będą w przyszłości

od dzisiaj począwszy

dla każdego przypadku niszczenia zwierząt .

Co do tych ślimaków na działce , to w jednej akcji może dojść do zniszczenia kilkuset(!) istnień ślimaczych , całkiem podobnie jak z tymi bażantami i chociaż maleńki ślimak wydaje się być niemal niczym wobec bażanta , to jednak w Systemie Życia ma on jednak porównywalne znaczenie .

Istotne zmiany

Pogarda dla życia stała się karalna i musimy się dostosować do nowej sytuacji . W ciągu dwóch dni System Życia zyskał silne wsparcie dla swojej odnowy .
powrót