powrót
15-02-2011 13:25


Budynki użyteczności publicznej . Korekta wpływu . Usytuowanie względem strumienia CHI .

W tym artykule pokażę i omówię ułomną obecność konkretnych budynków użyteczności publicznej , a następnie pokażę korektę ich wpływu . Będą to : sklep, szkoła , szpital, budynek dworca autobusowego ( kolejowego) , hotel . Podobnie jak dla budynków mieszkalnych , tak i tu stwierdzimy , że budynki pełniące współcześnie te funkcje , nie są budynkami wpasowanymi w strumień energii CHI . Do czasu , aż nauczymy się tworzyć odpowiednie formy budynków , konieczne jest wpasowanie istniejących już budynków w przepływający strumień CHI w sposób , który proponuję poniżej . I tutaj podobnie jak w przypadku dotychczas omówionych budowli ( 2/, 3/) mocne nam będą plakietki .

Plakietki są podobne w formie , różnią się przede wszystkim kolorem , co zostanie wyjaśnione . Ustalenie miejsca ich naklejenia na ścianie budynku identyczne jak w 2/, 3/.


Sklep Rys.1


Wymiar obrysu ramki 30 x 30 cm . Zamocowanie na scianie budynku na wysokości 2,5m lub wyższej , nawet blisko dachu . (U1 /)


Szpital Rys.2

Wymiar obrysu ramki 30 x 30 cm . Zamocowanie na scianie budynku na wysokości 4m lub wyższej , nawet blisko dachu(U1 /) .


Szkoła Rys.3

Wymiar obrysu ramki 30 x 30 cm . Zamocowanie na scianie budynku na wysokości 4m lub wyższej , nawet blisko dachu(U1 /)


Dworzec autobusowy lub kolejowy Rys.4

Wymiar obrysu ramki 30 x 30 cm . Zamocowanie na scianie budynku na wysokości 4m lub wyższej , nawet blisko dachu(U1 /)


Hotel Rys.5

Wymiar obrysu ramki 30 x 30 cm . Zamocowanie na scianie budynku na wysokości 4m lub wyższej , nawet blisko dachu(U1 /)Przykłady zastosowania

Poniżej , na zdjęciu satelitarnym Wrocławia , będziemy obserwować wpływ korekty na zmianę obecności wymienionych rodzajów budynków użyteczności publicznej .

Sprawdzimy poprawność działania plakietki , stosując na próbę , dla sklepu , plakietkę właściwą dla szpitala i zobaczymy , że efekt jest niedobry . Wynika to z całkowitej odmienności strefy sklepu i strefy szpitala . W pierwszej klient ma mieć pełną swobodę wyboru i poszukuje tam korzyści (zieleń , kolor życia , wzrostu , tutaj korzyści ) . W strefie szpitalnej klient ( chory ) nie ma żadnej swobody wyboru . Lekarz w pełni decyduje o sposobie leczenia ( niebieski zabarwiony fioletem , kolor działania i decydowania ) . Jedyne o czym chory decyduje , to zgoda na leczenie lub cofnięcie tej zgody .

Sklep . Zaczniemy od sklepu ( Wrocław , mały pawilon sklepowy przy ul.Zemskiej ) . Po lewej stan obecny , po prawej na ścianie pawilonu , od frontu zielona plamka , to znak umieszczonej plakietki na ścianie budynku . W górnym prawym rogu pokazany rodzaj plakietki ( zielony kwadrat) . Zdjęcie satelitarne sklepu >>tutaj . N zdjęciu po lewej odczuwamy obniżenie energii oraz zamęt . Nie sposób jest określić do czego budynek służy . Na zdjęciu po prawej odczuwalne jest ożywienie właściwe dla strefy handlu . To ożywienie odczuwać będą zarówno klienci jak i właściciel , i wzmocni to relację klient-sprzedawca właściwą dla tego miejsca , co znakomicie usprawni usługę .

Szkoła ( Wrocław , szkoła przy ulicy Nowodworskiej ) . Zdjęcie satelitarne >>tutaj . Po lewej stan obecny . Po prawej dodana plamka zielona na ścianie w miejscu plakietki . W górnym prawym roku kwadrat pokazujący rodzaj plakietki . Na lewym zdjęciu stan obecny , odczuwamy obniżenie energii i silne zamieszanie . Aura miejsca ponura . Powoduje to konstrukcja budynku - prostopadłe skrzydła do głównej osi budynku . Stąd konieczne jest umieszczenie trzech plakietek ( zielone kółka ) . Na zdjęciu po prawej energia już w górze i odczuwalne są emocje właściwe dla szkoły . Zieleń plakietki jest połączeniem żółci i zieleni ( zieleń groszkowa ) . Szkoła dostarcza dobra jakim jest wiedza i jest to ożywcze (zieleń) . Szkoła jest miejscem opieki nad dziećmmi , a więc dzieci powinny doświadczać w niej dobroci (kolor żółty) . I znowu , obecność energii odpowiedniej dla miejsca wzmocni relacje uczeń-nauczyciel właściwe dla szkoły . Podkreśli obopólne zaufanie , zachęci nauczyciela do opiekuńczości , co jak wiemy bywa trudne , bo dzieci są żywiołowe i nie zawsze grzeczne .

Szpital ( Wrocław EuroMediCare Pilczycka 148 ) . Zdjęcie satelitarne >>tutaj . Po lewej stan obecny . Po prawej dodana plamka niebieska na ścianie w miejscu plakietki ( niebieski z wtrąceniem fioletu). W górnym prawym roku kwadrat pokazujący rodzaj plakietki . Na lewym zdjęciu stan obecny - odczuwamy obniżenie energii i zamieszanie . Nie sposób jest określić przeznaczenia budynku . Na zdjęciu prawym odczuwamy silną energię miejsca przeznaczonego do intensywnych działań , niezależnych od woli pacjenta ( niebieski , kolor działania ; niebieski ocierający się o purpurę , działanie poza wolą osoby ) .

Odczucia jakich tu doznajemy nie są przyjemne i wymaga to wyjaśnienia , bo we wszystkich dotychczas omówionych przypadkach , po umieszczeniu plakietki , doświadczaliśmy poprawy nastroju miejsca . Energia miejsca nie jest przyjemna jak nie są przyjemne działania współczesnej medycyny . Są one inwazyjne ale w zamyśle swoim dobre , bo ostatecznie ratują życie .

Działania medycyny są dobre ale zależność od woli drugich jest tu silnie odczuwalna . Miejsce odczuwamy jako odpychające . Pacjent przybywa tu przymuszony chorobą , choć z własnej woli , po czym w istocie nic już od niego nie zależy . - I znowu , pojawia się energia odpowiednia dla miejsca i wzmocni ona relacje pacjent-lekarz , właściwe dla szpitala .

Uwaga:

purpura jest kolorem działania poza wolą drugiej osoby . Skojarzenie z purpuratami kościelnymi jest jednoznaczne . Jest to kolor manipulacji drugim

Dworzec autobusowy ( Wrocław , dworzec na zapleczu Dworca Głównego kolejowego ) . Zdjęcie satelitarne >>tutaj . Jak w przykładach wyżej , po lewej stan obecny , po prawej na budynku dworca ( hala po lewej ) umieszczona plakietka ( niebieska plamka) . Zdjęcie po lewej , wyraźnie odczuwalne obniżenie energii od budynku dworca ( duża hala) , przeznaczenie budynku nieokreślone . Na zdjęciu po prawej , w górnym prawym rogu rodzaj plakietki ( niebieski kwadrat , jasny niebieski ) . Na zdjęciu odczuwamy podniesiony stan energii oraz specyficzną aurę podróży . Kolor niebieski to kolor działania . Niebieski tutaj jest czysty i jasny ( nie ociera się o fiolet ) . Pasażer oddaje się pod opiekę kierowcy , a ten zobowiązuje się dowieźć go na miejsce . Jest to działanie kierowcy w słuźbie pasażera . Energia jest właściwa dla miejsca . Podkreśla właściwą relację pasażer-kierowca .

Hotel ( Wrocław Hotel Orbis przy Powstańców Śląskich ) . Zdjęcie satelitarne >>tutaj . Jak w przykładach wyżej , po lewej stan obecny – odczuwalne silne obniżenie energii ( budynek jest wysoki ) i silne zamieszanie . Nie sposób jest określić przeznaczenie budynku . Odmiennie na zdjęciu po prawej ( widoczna mała niebieska plamka na ścianie budynku , miejsce plakietki) . Odczuwamy atmosferę hotelową . Niebieski plakietki jest głęboki , ciemny , to kolor intensywnego działania . Hotel jest miejscem , gdzie wiele osób działa dla nas . Jest w nim recepcja , pralnia , kuchnia , restauracja , parking , a wszędzie są osoby skłonne nam usługiwać . Energia CHI , która pojawia się w tym miejscu dobrze służy relacjom klient-obsługa hotelowa .

Pomieszanie energii. I na koniec sprawdzenie , jak odczujemy pomieszanie energii i miejsca . Wykonuję próbę użycia dla sklepu plakietki szpitala . Odpowiadać to będzie sytuacji sklepu , w którym po wejściu jesteśmy traktowani nie jak osoba wolna , która wybiera co chce kupić ale jak osoba przymuszona do kupna tego , co chce nam 'wcisnąć' sprzedawca . Oczywiście taki sklep odrzucamy jako dobre miejsce . Zdjęcie satelitarne >>tutaj .

I rzeczywiście , rzut oka na prawe zdjęcie pokazuje od razu , że umieszczenie plakietki szpitalnej na sklepie kłóci się z przeznaczeniem tego miejsca . Odczuwamy na prawym zdjęciu negatywną energię , dużo silniejszą (!) niż na zdjęciu lewym . Odpychanie i oszołomienie jest bardzo mocne . W istocie dość trudno jest określić rodzaj tego odpychania . Na pewno nie jest to miejsce dobre , więc tam nie wejdziemy . Sprzedawca byłby bardzo nierozsądny , gdyby chciał użyć niewłaściwej plakietki .

3/ Budynki wielorodzinne i świątynie . Korekta wpływu . Usytuowanie względem strumienia CHI . 13 lutego 2011 20:15

2/ Budynek jednorodzinny, wolnostojący . Korekta wpływu . Usytuowanie względem strumienia CHI 11-02-11

1/ Oddziaływanie obiektów z otoczeniem . Budownictwo 10-02-11


U1 / Uwaga 1 : Publikując rysunek tej plakietki wyprzedzam jej praktyczne stosowanie . W tym przypadku ( odmiennie niż w przypadku plakietki dla domu jednorodzinnego wolnostojącego ) eksperyment nie jest możliwy . Skuteczne będą tylko plakietki wyprodukowane pod moim nadzorem . Koszt będzie niski , około 12 zł . Będę starał się , by ukazały się możliwie szybko .powrót