powrót11-10-2006 17:30


Lepper zapowiedział


źródło: www.rzeczpospolita.pl 11-10-06


początek cytatu >


Lepper i Giertych rozmawiali z premierem Kaczyńskim

Spotkanie liderów "starej koalicji"


Natalia Węgrzyn, PAP (aktualizacja 14:00)


Premier Jarosław Kaczyński spotkał się z Andrzejem Lepperem, liderem Samoobrony i Romanem Giertychem, szefem LPR. Rozmowy najprawdopodobniej dotyczyły powstania ewentualnej koalicji PiS-LPR-Samoobrona.

...

Wcześniej w Sejmie Andrzej Lepper zapowiedział, że Samoobrona zagłosuje za odrzuceniem projektu budżetu na 2007 rok w pierwszym czytaniu, jeśli nie dojdzie do rozmów o odnowieniu koalicji PiS-LPR-Samoobrona.


< koniec cytatu,swoje głosowanie i głosowanie całego ugrupowaniu , któremu przewodniczy, A.Lepper uwarunkował korzyścią , którą widzi w odnowieniu koalicji. Sposobu głosowania nie warunkuje treścią projektu budżetu. Tym sposobem sprzeniewierzył się ślubowaniu poselskiemu Art.1, 3 i 5.

A.Lepper dopuścił się tym samym korupcji - porównaj Odczucie (Ziobro-korupcja)

Pr3 /Ac1 Nie ma wolności człowiek postępować tak, że odstępuje od statutowych obowiązków w zamian za korzyści materialne

Poseł , którego nie obchodzi treść dokumentu poddanego pod głosowanie i jest gotów powiedziec 'TAK' , niezależnie od jego treści , byle osiągnąć korzyść , jest nic niewart dla Narodu. Istotą jego obecności w Sejmie jest właśnie ocena słuszności tworzonych dokumentów, co znajduje wyraz w sposobie jego głosowania.

A.Lepper nie kieruje się solidarną troska o dobro wspólne, odstąpił on od zasady bezinteresowności oraz odstąpił od zasady rzetelności. Poniżej uchwała Sejmu RP o etyce poselskiej.


Fragmenty uchwały Sejmu RP (>> cała uchwała )
M.P. 1998 Nr 24 poz. 338
U C H W A Ł A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 1998 r.
ZASADY ETYKI POSELSKIEJ
Art. 1.
Poseł na Sejm, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 104 Konstytucji, kieruje się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne.
Art. 3.
Poseł powinien kierować się interesem publicznym. Nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako posła. (Zasada bezinteresowności).
Art. 5.
Poseł powinien należycie wypełniać swoje obowiązki.
W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi. (Zasada rzetelności).powrót