powrót









PRAWO cz.3



96/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że mając wizję ztechnicyzowanego świata , dąży do jej realizacji , a kto nie jest jego zwolennikiem, tego postrzega jako wroga

97/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że widząc skutki negatywne swoich poczynań dla innych, nie zaprzestaje ich, cel własny stawiając na pierwszym miejsc

98/ Nie ma wolności człowiek uważać, że kontakt z innymi to starcie dwóch maszyn, dwóch systemów, i postępować tak, jakby tak było

99/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że sam bytując w świecie 'wyższym' czasami zanurza się w niższym, na chwilę, niezobowiązująco, innych bierze niepoważnie, nie obchodzą go

100/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dyskutując z drugim skupia się na nim, by go zdekoncentrować, temat i spór są pozorem



101/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w kontaktach zachowuje gotowość do uderzenia z całych sił, on nie wątpi kiedy kąsą , a kąsą z całych sił

102/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że uważa, iż każdy odpowiednio 'szturnięty' , pobudzony, powie mu coś interesującego

103/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w kontaktach zachęca do wynurzeń, negatywnie świadczących w jego mniemaniu o drugim , a jednocześnie wyraźnie poświadcza swoją dla tej osoby akceptację, zachowując negatywny o niej pogląd

104/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w sprawie, znając brakujący element 'układanki' , zachowuje go dla siebie, dalej dyskutuje. Przewaga bawi go , dając mu poczucie wyższości.

105/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że wymyśla dla drugiego działanie praktyczne, sensowne, jednak z jakichś powodów dla niego trudne, uderzając go w ten sposób.

106/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w kontakcie z drugim wyławia poszczególne słowa korzystne dla jego spraw mówiąc: 'Jak świetnie to powiedziałeś' - pozorna akceptacja

107/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dlugo okrąża ofiarę, wytrwale dążąc do celu. Z każdym spotkaniem będzie cierpliwie łapał okazję, cierpliwie czekając na sposobność uderzenia. Umie powstrzymać niecierpliwość.

108/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że planując atak, starannie, dlugo i po mistrzowsku przygotowuje się , zanim go wykona, delektując się

109/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że kiedy coś darował, to potem wszystko, czego mieć nie może, to trafia na listę wyrzeczeń z powodu tamtej darowizny

110/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że oszałamia przejawami swojej bytności, głośno i obszernie w celach uzyskania korzyści



111/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że ukazuje się im wiecznie stroskany, wzbudzając tym współczucie

112/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że pomija znajomego, jego rolę w życiu dotąd wspólnym, jakby go nie było

113/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w wymianie towarzyskiej pilnie dba o to, by wszystko co robi wymieniać na wzrost pozycji towarzyskiej

114/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zachowuje obojętność na wyniszczanie innych skutkiem własnych egoizmów. Patrzy na to osądzając: 'ludzie wyniszczają się i przychodzą następni'

115/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że świadomie wyładowuje na innych swoje niedobre samopoczucie, pozostawiając je na nich

116/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi myśląc: 'połknąłem zysk nie patrząc na innych, świat jest dalej taki sam, pretensje na bok'

117/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi myśląc: 'pozwólmy sprawom toczyć się. Moralność to tylko niepotrzebne mędrkowanie '

118/ Nie ma wolności człowiek gardzić czyjąś działalnością, jakąś dziedziną działania

119/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że traktuje pracownika jakby 'dorabiał sobie' , a nie zarabiał na życie - wynikły stąd brak troski o realną wysokość jego dochodów

120/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi myśląc: 'brutalne wysławianie to nieszkodliwy 'bulgot' jedynie, ścichnie i świat jest dalej taki sam, więc pretensje na bok'



121/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi w przedsięwzięciach wspólnych , w których decyduje tak, że naraża innych na straty (również nadmierny wysilek) tylko w celu osiągnięcia całkowitej pewności sukcesu - by wątpliwości w sukces nie dopuścić

122/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że zagarnia wspólny zysk dla siebie i nie reaguje na pretensje udając, że nic się nie stalo

123/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że dręczy drugiego podstępnie i niezauważalnie , aż do zniszczenia

124/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że współżyje z kobietą i myśli jednocześnie o niej 'co mnie ona obchodzi'.

125/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że okazuje ogromny zapał dla sprawy , a jest jej przeciwnikiem, byle utrzymać się w grupie

126/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że okazuje energię w działaniu na pokaz , a jest przeciwny sprawie i spowalnia, byleby utrzymać się w grupie

127/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że prezentuje siebie jako osobę zdolną rozwiązać problem grupy , a nie ma takiego wyobrażenia - celem jego jest przejęcie przywództwa

128/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że działa , dotykając boleśnie swoim działaniem drugiego, świadomie i z udawaniem, że robi tak z przymusu sytuacji

129/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że zapewnia drugiego, że od jego zaangażowania (wykonania) zależy jego z kolei zaangażowanie w sprawę , z jednoczesnym zamiarem niedotrzymania obietnicy

130/ Nie ma wolności człowiek traktować innych jak przeciwników i jeśli są słabi, i pozwolą na to, to zabiera im przemocą



131/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że licząc na zarobek podejmuje działanie ze świadomością, że będzie musiał czynic zło

132/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że prowadzi w ramach grupy pozorowane i nieskuteczne działanie, w celu zachowania stanowiska

133/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że działa niezgodnie ze statutowymi obowiązkami w zamian za korzyści materialne

134/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że na zarzut popełnienia przestępstwa odpowie: 'Teraz wszyscy tak robią.'

135/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że pozorując zgodność z przepisami wynajduje okazje do czynienia przestępstwa

136/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że odstępuje od statutowych obowiązków w zamian za korzyści materialne

137/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że potęguje brzydotę niemiłych wspomnień o kimś i niechęć skierowuje na tą osobę – powodem niechęć do tego kogoś wywołana aktualnym przewinieniem

138/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że za pieniądze robi w grupie porządek, strasząc wyrzuceniem i krzykiem

139/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że niszczy u kogoś przemocą lub naciskiem jego odrębne cechy osobowe, nawet jeśli robi to 'dla dobra' organizacji

140/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że wyznaczając innym role w organizacji , wrogo traktuje odstępstwa od roli tak wyznaczonej



141/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że wrogo traktuje wlasne dzieci i ich partnerów , kiedy chcą oni żyć na swój sposób (dzieci powyżej 11,5 roku życia).

142/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że traktuje wrogo członków organizacji, którzy chcą opuścić jej szeregi

143/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że traktuje jak wroga kogoś, bo ten zmienia swoją decyzję (zmiana decyzji uchybieniem )

144/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że zagłusza drugiego wielomównością , watpliwościami tylko dlatego, że ten przeszkadza mu

145/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że zagłusza drugiego wielomównością , watpliwościami tylko dlatego, że ten przeszkadza mu, z postanowieniem powierzchownego zgadzania się i jednoczesnym mnożeniem wątpliwości