powrót21-05-2010 11:00Powódź, przyczyny


Zjawiska pogodowe mają związek z poziomem i jakością energii "qi" , a ten z kolei wynika ze stanu świadomości zbiorowości zamieszkującej dany teren .

To jest to , co wydaje nam się współcześnie myśleniem anachronicznym - zależność stanu pogody od modlitwy, ogólnie mówiąc od stanu naszych umysłów ale i od działań negatywnych zbiorowości ludzkiej . Kiedyś zwykło się pytać : "za jakie grzechy nas to spotkało " . Współcześnie spychamy w niepamięć tę wiedzę przodków , a nawet ją wyśmiewamy . I to jest błąd zapomnienia i niezrozumienia .


Podczas wizyty papieża mieliśmy powódź . Ten związek został zresztą przez niektórych zauważony . Kim był ten człowiek wiemy już , bo wiemy czym jest NT . Absolutnie nie zasługiwał na zaufanie , a tym bardziej na miłość , jaką był obdarzony. Naród trwał i trwa tutaj dalej w swoich błędnych poglądach . Jest to trwanie w zamęcie , w niejasności i w niewiedzy , że jest się poniżanym i pogardzanym .

W tej sytuacji obniżył się wówczas , podczas wizyty papieża poziom energii "qi" , która jest emanacją Stwórcy . Był to wyraz braku przyzwolenia ze strony Stwórcy na tolerowanie osoby występnej , było to cofnięcie poparcia ( błogosławieństwa , dobra postać "qi" jest jego formą ) i było to swoiste ostrzeżenie .

Dalszym efektem wycofania "qi" był niż pogodowy, który ściągnął do nas ogromne masy wody . Za tym poszły ogromne straty materialne i dramat tych , którzy potracili dorobek życia .


Wycofanie energii "qi" zawsze należy odczytywać jako stratę i jako ostrzeżenie przed występkiem ale także jako ostrzeżenie przed poniżeniem i pogardą , której tolerować nie wolno , bo odbiera siły życiowe. Do nas należy zrozumienie i rozstrzygnięcie , czy wina leży po naszej stronie , czy być może , po stronie jakiegoś agresora . Kiedyś rozumiano to dobrze , a i dzisiaj wiele osób tak myśli .


Z tego wniosek , że nie możemy ufać lub tolerować obecności osób występnych . Nie wolno przemilczać i tolerować tym samym , agresji zewnętrznej . Trzeba nam dbać o właściwy stan naszej zbiorowej świadomości w tym względzie .

Do tego jest nam przydatna wolność słowa i jego wypowiedzi . I dalej wolność prasy i jej rzetelność , również w krytyce administracji państwowej , bo to eliminuje z życia publicznego występność .


Tu przejdę do obecnych wydarzeń . To , co wyczyniają obecnie media w Polsce , jest manipulacją zbiorowej świadomości i prowadzi do zamętu w umysłach Polaków .


Mam na myśli katastrofę Smoleńską , badanie której oddano w ręce tych , którzy jawnie występują przeciw Polsce czyli Rosjan . Przy okazji usiłuje nam się wmówić , jakoby nastąpiła jakaś nadzwyczajna poprawa relacji z Rosją . Szermuje się słowem "pojednanie". "Jednym" to nieomal , i tylko nieomal są przyjaciele . Niewiele brakuje , a pojawią się napisy na budynkach o przyjaźni jak w latach 70-tych .


Czyni się zamęt wokół katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku . Brak jest rzetelnej informacji . Nie podejmuje się pytań , które stawia większość Polaków i nie rozważa się ich . Nie rozważa się publicznie możliwości zamachu , a fora internetowe przepełnione są takimi domysłami . Wydaje się to zresztą bardzo prawdopodobne , zważywszy kto Rosją rządzi . Jest to również możliwe z technicznego punktu widzenia ( Eksperci od nawigacji satelitarnej . To był zamach ) . Robi się to z obawy przed Rosjanami lub dlatego , że się ich popiera , a przy tym to drugie jest oczywiście zdradą .

Rosjanie nawykli do okazywania drugim pogardy i swojej siły , i dalej idą tą drogą , która doprowadzi ich w konsekwencji do upadku . I stanie się to na naszych oczach , a nie w niewyobrażalnie dalekiej przyszłości .

Wracając do mediów , to powinny one wsłuchiwać się w rzeczywistość i głos opinii , i rzetelnie podejmować niezbędną dyskusję , a tego nie robią . Nie robią tego dziennikarze , nie robią tego ich szefowie i właściciele mediów .

To jest jedna przyczyna wycofania "qi" .


Drugą przyczyną jest forsowanie osoby Pana Marszałka Bronisława Komorowskiego na stanowisko Prezydenta RP . Swoim zaniechaniem w sprawie budynku PKiN umiejscowił się on w gronie osób popierających komunizm ( patrz mój list do niego >> tutaj ) . Moja opinia w tej sprawie została przez niego zlekceważona . Komunizm z założenia był złem , a w realizacji okazał się zbrodniczy . Nie wolno nikomu stawać po jego stronie lub dopuszczać , by się szerzył , a Pan Marszałek to zrobił .

To jest druga przyczyna katastrofy pogodowej . Za tym idzie także spadek na giełdzie i spadek wartości złotego . Pan Marszałek Bronisław Komorowski jest nieszczęściem narodowym .


Oczywiście wszystkie osoby , te które przyczyniły się do obecnego pogorszenia stanu Polski , otrzymają to , na co zasłużyły sobie swoim działaniem , bo obowiązuje nas wszystkich Prawo . Niech to będzie okazją do zapoznawania się z nim , żebyśmy umieli unikać czynów i postaw zakazanych .


Patrzmy też uważnie i uczmy się , jak wielki wpływ na stan Państwa ma tolerowanie negatywnych ( niemoralnych) osób na szczytach władzy . Straty zdarzają się ale trzeba umieć wyciągać z nich wnioski . Niech te obecne straty nie pójdą na marne .
powrót