powrót

2019-04-18 14:55

5G czyli 69dB

Żyjemy nie tylko w świecie fizycznym ( tak jak go rozumie współczesna nauka ) , ale ponadto żyjemy w świecie stworzonym , w którym ma miejsce komunikacja wzajemna ( energia CHI ) . Te dwa światy są na siebie nałożone .

Wszystko , co żyje , jest skomunikowane ze sobą . Emisje pól wykorzystywanych w "5G" (>>tutaj ) ( pasmo do 3,8GHz i 26GHz ) zakłócają tę komunikację . Przyrównam ich działanie do działania rozpoznawalnego przez nas pola akustycznego (hałasu) .

Kiedy dookoła nas jest hałas , to przestajemy rozumieć nawzajem swoją mowę i przestajemy się rozumieć . Jeden coś mówi , ale drugi rozumie to opacznie albo wcale . Emisji 3,8Ghz odpowiada poziom hałasu drogowego 49dB, a emisji w paśmie 26Ghz poziom hałasu 69dB /1* ( dla wyobrażenia sobie skutków patrz rysunek 1 i 2 i spróbuj tam się znaleźć , i z kimś porozmawiać ) .
rys1

Nad obwodnicą Wrocławia biegnie „Graniczna” i jest tam mostek . Można tam stanąć i doświadczyć .rys2

Podobnie jest w Centrum . Rozmowa i przekaz jakichś złożonych treści raczej się nie uda .

Podobnego oszołomienia doświadczymy , kiedy otoczą nas pola „5G” .

Możliwa jest kompensacja tego oddziaływania i zapada wtedy swoista "cisza". Umniejszam byt osób , które są właścicielami źródeł emisji oraz ich zastępców w firmach . W przypadku spółek są to prezesi i ich zastępcy . Zapadła cisza . Wszędzie .

Dla porównania ( skoro już ta paryska katedra się spaliła ) dodam , że działanie człowieka z Rzymu , zwanego "ojcem" ( nietrafnie , bo ojcem nie jest , przynajmniej oficjalnie ) , tego mistrza starożytnych gierek ( >>tutaj ) i jego licznych "czarnych" kolegów , ich działanie wytwarza zbliżony poziom hałasu 69dB , czym nas oszałamia i utrudnia komunikację wzajemną , a nawet ją uniemożliwia . I w tym przypadku możliwa była kompensacja , o czym informuję z zadowoleniem , bo przecież hałas jest wszystkim niemiły - bez wątpienia ? - chyba .

To kwestia osobistej higieny psychicznej , żeby nie dawać się wodzić za nos i albo to rozumiesz , jeden z drugim , albo nie rozumiesz . To jak z myciem rąk . Jeden rozumie , drugi nie .

UWAGI:

1* Zakres natężenia dźwięku określony jest przez próg słyszalności (0 dB) i próg bólu (130 dB).

Równoważny poziom dźwięku (LAeq)

wielkość stosowana do scharakteryzowania dźwięku zmieniającego się w pewnym czasie obserwacji. Jest to uśredniony energetycznie poziom dźwięku, wyznaczony dla danego czasu obserwacji. Wartość poziomu równoważnego skorygowana krzywą słyszenia A, LAeq zgodnie z dokonaną klasyfikacją opracowaną przez Państwowy Zakład Higieny, określa uciążliwość hałasów w środowisku:

LAeq < 52 dB – mała uciążliwość,

52 dB < LAeq < 62 dB – średnia uciążliwość,

62 dB < LAeq < 70 dB – duża uciążliwość,

LAeq > 70 dB – bardzo duża uciążliwość.

Na załączonych mapkach uwidoczniony jest parametr Ldwn, czyli uśredniona wartość pomiarów zarówno dziennych jak i nocnych .

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (6:00 - 18:00), pory wieczoru (18:00 - 22:00) oraz pory nocy (22:00 - 6:00),

( dane pochodzą z opisu “MAPA Akustyczna 2017”.pdf dołączonego do mapy akustycznej Wrocławia na portalu www.wroclaw.pl )

Wartość 69dB to górny kraniec zakresu “duża uciążliwość” , a jak jest duża uciążliwość , to ani porozumiewać się nie chce , ani to nie wychodzi i tu mamy tło dla “polskiego piekiełka” .
powrót