powrót

2018-03-10 15:45

Wsparcie dla Polski od Boga-Stwórcy

Powtórzę ( jak >>tutaj ) Psalm 14-sty , bo moje słowa nie dotarły tam , gdzie powinny były dotrzeć .

Ps 14:2-6 ( Biblia internetowa )

(2) A Bóg patrzy z niebios na ludzi. Czy będzie wśród nich ktoś rozumny i szukający Boga?

(3) Ale wszyscy zbłądzili i do cna znikczemnieli, nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.

(4) Czyż wszyscy złoczyńcy stracili rozum ci, co jakby pożerają cały mój naród? Jedzą, co prawda, chleb Pana, lecz imienia Jego wcale nie wzywają.

(5) Ale strach ich ogarnął i przerażenie, bo oto stanął Bóg obok sprawiedliwych.

(6) Chcielibyście zniweczyć pragnienia biedaków, lecz oni u Pana znaleźli schronienie.

Spróbujmy to wspólnie pojąć , tę treść , bo jak sądzę , my współcześnie w ogóle jej nie rozumiemy . Wywód będzie długi , bo sprawa nie jest prosta .

Dla bardzo wielu współcześnie treść tego Psalmu to “mowa-trawa” , czcza gadanina. Jakiś “bóg” , przeciwnik zła , i jeszcze to “stanął obok sprawiedliwych”. Dla wielu jest to nie przekonujące i w ogóle nie do przebrnięcia .

Zauważmy więc jeden namacalny konkret : “strach ich ogarnął i przerażenie” . Boga “czuje“ mało kto , ale strach czuł każdy .

Strach

Czym jest strach ? Czego boimy się ? i kiedy ? Strach najczęściej kojarzymy z przemocą . Ktoś nam pogroził , jest sporych rozmiarów , skłonny do przemocy , to odczujemy strach . Jednak nie będzie to dotyczyło naszych znajomych , którym ten sam osobnik nie groził . Oni nie boją się , żyją spokojnie , w miłym świecie .

Teraz inny strach . Któregoś dnia już nie tylko ja boję się , ale dowiaduję się od tych samych znajomych , którzy dotąd żyli szczęśliwie , spokojnie , że i oni odczuwają strach – niekiedy tylko w formie niepewności . Nie potrafią tego swojego strachu zrozumieć , tej nagłej zmiany uzasadnić , ale wyraźnie utracili pewność siebie , którą do tej pory mieli . Strach ogarnął więc wszystkich . Jest to strach wszechogarniający . Skąd taki strach pojawia się ?

Nasz stworzony świat

Żyjemy w świecie stworzonym . Nasza Ziemia i my na niej , to nie jest tylko luźna kompozycja materii nieożywionej i ożywionej . To jest materia zorganizowana twórczą myślą , która przychodzi do nas z zewnątrz Ziemi ( a skąd >>tutaj ) . Ta myśl ma nośnik , jest nim strumień energii CHI . Energia ta ma , najogólniej mówiąc , własności wzmacniające byt istot żywych , bądź destrukcyjne wobec nich , wobec tych , które psują system życia . Psucie ma miejsce , kiedy istoty żywe zakłócają byt drugich istot , łamiąc PRAWO współistnienia .

Strach odczuwamy wówczas , kiedy świat dookoła nas przestaje być dla nas przyjazny . To może być ktoś , kto nam zagraża , ale to może być nieprzyjazna nam energia CHI , która wokół nas przepływa . W tym ostatnim przypadku strach ogarnie wszystkich , nawet tych niskonfliktowanych z nikim .

Upadek ducha

I właśnie tak jest , kiedy strach odczuwa cała zbiorowość . Mamy wtedy do czynienia z przypadkiem , kiedy energia CHI przybiera formę niszczącą , we fragmencie strumienia otaczającym tę konkretną zbiorowość . Tak bywa w przypadku małych społeczności , jak np.wieś , ale także największych nawet państw , jak Chiny , czy Rosja , czy USA .

Efekt niszczenia przybiera wiele form , od bardzo łagodnych po bardzo ostre . Dyskomfort pojawia się już przy formach łagodnych . Nazywa się to upadkiem ducha narodu . Jest to bolesne , bo nawet , kiedy dany naród ma duży dorobek ( np. USA) , to upadek ducha nie pozwala się nim dalej cieszyć , a w kolejnych latach ma miejsce powolne osuwanie się gospodarki i ogólna degradacja . I to jest właśnie ten proces niszczenia , który może być rozciągnięty na bardzo wiele lat . Obecnie USA przeżywają upadek ducha od kilkunastu lat . Jednym z efektów był kryzys finansowy w 2009 roku .

Przyczyny tkwią w zachowaniach narodu nieakceptowanych “w górze” , u Stwórcy .

Wszystko to , z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach : wyprawy wojenne USA – Afganistan , czy wojny Rosji z Czeczenami , to są działania w zamierzeniu mające podnieść ducha narodu ( były to jednak działania nieakceptowane “w górze” i obydwa narody tylko się nimi pogrążyły ).

Temu samemu celowi służą tym państwom akcje zaczepne innego rodzaju, o łagodniejszym charakterze , które nazywa się “polityką” . Z tym mamy doczynienia ostatnio w Polsce .

Wściekły atak na Polskę

Trwa zmasowany i wściekły atak Rosji, USA, Izraela i Niemiec na naszą suwerenność . Suwerenność , poczucie dumy , to bardzo łakome kąski dla tych narodów . My to mamy , bo za nami stoi historia naszej wielkości z okresu I Rzeczpospolitej . Oni tego nie mają i nie mają z czego czerpać , ale odczuwają przeogromne zadowolenie , kiedy mogą nas pognębić . Sprzeciwiamy się im we wszystkim , co robią źle , powodowani tylko zyskiem , bo my mamy poczucie uczciwości względem drugich , czego oni nie mają . Oni nie rozumieją , ze dobro wspólne jest najważniejsze . My to rozumiemy i to jest to najważniejsze , co możemy światu dać . Świat tego potrzebuje i tylko my możemy mu to dać dzisiaj – my i Węgrzy .

Ponieważ nas nie rozumieją , ani nie czują potrzeby drugich narodów do zachowania suwerenności , więc jesteśmy dla nich tylko paskudnymi oponentami i psujemy im ich interesy . Bo oni świat postrzegają tylko i wyłącznie w kategoriach interesu .

Takie wąskie widzenie świata doprowadziłoby go do samozniszczenia .

Moja rola

W tym wszystkim pojawiam się ja . Od wielu już lat patrzę , obserwuję , oceniam . Moja ocena ma wartość wiążącą wszystkich , którzy łamią PRAWO . Moja ocena pochodzi od Boga-Stwórcy i ma swoje odbicie także tam, “w górze” , i manifestuje się tutaj , “w dole” formą energii CHI , która omiata narody . Kiedy ocenię negatywnie postępowanie któregoś narodu ( czy jednostki ) , to traci on ducha .

Od dwudziestu już lat stawiam barierę wokół Polski , która chroni nas przed agresją . Dlatego nasz duch odżył . Stąd mamy tak dobry czas dla rozwoju i porządkowania spraw , szczególnie ostatnio , od kiedy do władzy doszedł PiS ( tylko “na Boga-Stwórcę” , porzuć PiS-ie tego kościelnego bożka Chrystusa , bo to jest tylko ułuda ) . Odżył nasz patriotyzm i w pełni doszła do głosu potrzeba suwerenności .

Chronię nas , bo tu żyję , ale także , bo tutaj od wieków mieszka duch sprawiedliwości , który promieniuje i będzie promieniował na całą Europę , ale także na całą Azję . Bóg-Stwórca tego chce i do tego mnie wybrał .

To komentuje wiersz Psalmu 14-stego:

(6) Chcielibyście zniweczyć pragnienia biedaków, lecz oni u Pana znaleźli schronienie.

Tak właśnie . Bóg-Stwórca chroni nas .

Ostatnie zdarzenia

Ostatnia fala ataków na nas pokazuje sprzymierzenie wielu sprawców . To Izrael, Rosja , USA (tak , oni też . To są egoiści , myślący tylko o sobie ) , Niemcy , urzędnicy Unii Europejskiej , którzy pragną zaprowadzić w Europie komunizm ( komunizmu nie będzie . Nie podoba się on Bogu , więc nie go nie będzie) . Nie będę komentował tutaj działania wszystkich uczestników nagonki po kolei , robiłem to poprzednio wiele razy. Wygląda to tak , że narody pogrążają jedne drugich , wydzierając sobie wzajemnie “ducha narodu” , co w istocie jest bezwzględną i bezmyślną , i nieetyczną kotłowaniną . Najsilniejszy jest na wierzchu . W ten sposób nie zapewnimy sobie pokoju między narodami .

Że w to wdał się Izrael ? To komentuje dobrze werset :

(4) Czyż wszyscy złoczyńcy stracili rozum ci, co jakby pożerają cały mój naród? Jedzą, co prawda, chleb Pana, lecz imienia Jego wcale nie wzywają.

Kontynuując swoje wściekłe ataki , tym bardziej wściekłe im bardziej nieskuteczne , o co dbam ja i Bóg-Stwórca “w górze” , kontynuując je pogrążają się coraz bardziej w nicości .

Odwołując się do map ( >>tutaj ) chciałem pokazać tam , w Izraelu wszechogarniającą ich niepewność i strach . Bardzo nas tu w Polsce skrzywdzili .

Czy mnie posłuchają i zaprzestaną , co dla nich lepsze , czy nie posłuchają i nie zaprzestaną , okaże się . Oby nie musieli sięgnąć dna . Otrzymują kolejną szansę .
powrót