powrót

2019-08-23 20:00

OSTRZEŻENIE 2019-08-23 20:00

Doszła do mnie ważna i niepokojąca informacja . Obydwa narody USA i Niemiec powinny zareagować szybko obietnicą spełnienia nałożonych wymagań , bo w ciągu najbliższych kilku dni rozpadowi ulegną związki międzyludzkie - BEZPOWROTNIE .

Dokładnie dopełni się to między czwartym a szóstym dniem ( dzisiaj minął pierwszy ) , a więc najlepiej zrobić to w ciągu trzech dni , do niedzieli godz.16:00 ( czas polski ) .

Potem , po sześciu dniach , jeśli nawet zaistnieje możliwość przywrócenia ich mężczyznom zdolności samoorganizacji , to będą to już inni ludzie , w sensie powiązań społecznych . Oni wszyscy , dotąd sobie bliscy , będą już sobie wzajemnie obcy , i towarzysko , i co najgorsze w rodzinach .

Kobiety utracą swoich ukochanych , którym zaufały , mężczyźni utracą swoje przyjaźnie i dobre więzi z rodziną . Ludzie tam staną się całkowicie obojętni sobie i obcy . W grupach pracowniczych będą jedynie nazwiskami w kartotekach . Szacunek , sympatia , poważanie , to wszystko ulotni się , pozostawiając zdziwienie niemożliwą pustką . Zjawisko to już zaistniało i daje się rozpoznać . Miałem okazję to zaobserwować . Znam tam parę osób . Mój tutaj komentarz powinien pomóc scalić takie obserwacje i nadać im właściwą interpretację .

Ulice ich miast już są puste ( wyjdź , przejdź się , odczuj to – masz dostateczną wrazliwośc , to zauważysz ) , jakby wszyscy gdzieś wyjechali , bo atmosferę miast tworzą zżyte grupy , powiązane uczuciami i związkami , a tego już nie ma . Pozostali całkiem osobni mieszkańcy , obojętni na siebie .

Ockną się w końcu , w kompletnej samotności i chaosie . Będą na nowo poznawali siebie i wiązali się na nowo , lecz komu uda się to powtórzyć , skoro więzi tworzą się latami , na bazie dziesiątków doświadczeń , które już nie pojawią się w takiej samej konfiguracji ?

Brzmi groźnie , ale kto mnie uwierzy ? Tu potrzeba sporo wyobraźni i współczucia , i determinacji . Może się tacy znajdą ?

----------

Istnieją służby dyplomatyczne . Wystarczy wydać im polecenie kontaktu ze mną . Uzgodnimy , co trzeba , czyli zgodę na moje ustalenia wymienione poniżej i cofnę nałożone ograniczenia na obywateli tych państw . Kontakt ze mną po polsku .

Nawiązanie kontaktu w niedzielę , do godz.16:00 umożliwi dokonanie ustaleń do poniedziałku , do godziny 12:00 . Potem zacznie się proces bezpowrotnego zaniku więzi i będzie on trwał do czwartku .

----------

Jeśli zabraknie u nich bystrych obserwatorów z dużą dozą samokrytyki wobec polityki własnych państw , to tak właśnie , bardzo dramatycznie skończy się próba dominacji nad światem dla Amerykanów i dla Niemców . Dążenie do dominacji , to fałszywy kierunek ( czytaj PRAWO ) .


-------------------- 2019-08-22 15:45

Generalne zmiany systemowe w USA i u Niemców , oraz w Rosji

Mężczyznom z dwóch państw , z USA i Niemiec , zostały odebrane umiejętności organizacji życia , sobie i drugim . Zmiany zostały dokonane w ich psychice . Innymi słowy ujmując , obydwa państwa stały się bezwolne , a więc upadły . Obydwa organizmy państwowe pozostaną w stanie bezwładu , w którym mogą jako tako funkcjonować około roku .

Po niezbędnych zmianach w tych dwóch państwach , o czym za chwilę , będę mógł cofnąć tę stratę i zdolności psychiczne mężczyzn zostaną im przywrócone .

Niemcy

Niemcy cofną się poza Łabę ( pisałem o tym >>tutaj ) , a te ziemie zostaną włączone w skład Polski . Przepływ ludności związany z tą zmianą zostanie uregulowany porozumieniem pomiędzy Rosją a Ukrainą . Językiem urzędowym na tych terenach będzie polski , więc Niemcy , którzy zechcą tu pozostać , będą musieli się przystosować - żadnej odbudowy niemieckości na tych terenach nie będzie .

Tym aktem Niemcy osiągną odpuszczenie win za II WŚw wobec Polaków , a Polacy uzyskają odpowiednie odszkodowanie za poniesione straty z winy Niemców. Drugim krokiem , który Niemcy muszą wykonać jest zrzeczenie się prób dominacji w Europie . Jako niepoprawni ekspansjoniści wpiszą to sobie do konstytucji jako działalność nielegalną , na równi z szerzeniem faszyzmu i komunizmu .

Obecność gospodarcza Niemców w Polsce będzie ograniczona, podobnie jak innych państw . W żadnej gałęzi gospodarki nie może być obcej obecności więcej niż 15% . W bankowości 0% , w mediach łącznie 10% maksimum . Zakup ziemi mocno ograniczony - do uzgodnienia w przyszłości . Inwestowanie w polską gospodarkę nie więcej niż 25% udziałów w polskiej firmie .

USA

Amerykanie ograniczą swoją obecność na Ziemi do swojego terytorium . Wycofają wszystkie swoje firmy z innych państw . Ich firmy moga mieć tam tylko swoje biura . Mogą inwestować poza USA , ale nie mogą mieć udziałów większościowych , ani większych niż 25% . Oczywiście zlikwidują swoje bazy wojskowe poza USA - także tę z Grenlandii ( Grenlandii nie kupią - to ostatni z szalonych pomysłów niezrównoważonego Trumpa , którego sobie wybrali właśnie z powodu jego cech osobistych , co pokazuje , jak bardzo są zadufani w sobie i chętni do rozsadzenia naszego świata ) .

Organizację masonów i inne organizacje tajne uznają oficjalnie za nielegalne . Każda organizacja musi mieć swój statut , jawną listę członków i jawnie określoną działalność . Musi zostać uznana przez sąd za niesprzeczną z krajowym prawem .

Polska

Do Polski zostanie włączony obszar Niemiec po Łabę . Polska utworzy wspólny organizm państwowy razem z Białorusią i Ukrainą - będzie to federacja . Za granicą obecnej Białorusi powstanie państwo żydowskie ( porównaj >>tutaj ) . Taki jest plan Stwórcy-Boga .

Dar Stalina , budynek zwany "pałacem kultury i nauki" w Warszawie zostanie zburzony i zrównany z ziemią .

Rosja

Ponieważ Niemcy i USA przestają faktycznie istnieć , więc Rosja pozostaje sama ze sobą i może wreszcie ograniczyć swoje działanie do siebie , z pożytkiem dla siebie i innych , co tylko wyjdzie jej na zdrowie . Rosja zaprzestanie agresji na Ukrainie , a obydwa obszary zwane republiką Doniecką i Ługańską zostaną odłączone od Ukrainy . Przepływ ludności związany z tą zmianą zostanie uregulowany porozumieniem pomiędzy Ukrainą a władzami tych obszarów .

Rosja wycofa się z Krymu . Rosja wyrzeknie się ingerencji i prób dominacji poza swoimi granicami i podobnie jak Niemcy wpisze to sobie do konstytucji jako nielegalne na równi z szerzeniem komunizmu .

Masoni

Masoni gdziekolwiek są , zostaną uznani za organizację nielegalną . Odebrane im zostały siły psychiczne podobnie jak mężczyznom w USA i Niemczech .

Taka jest wola Stwórcy-Boga .


powrót