powrót

2017- 09- 25 14:45

Zagrożenie napaścią ze strony Rosji zażegnane

Rzeczywistym zamiarem zgromadzenia wojsk pod hasłem "Zapad 2017" było dokonanie agresji na Polskę .

Pisałem wiele razy , że Polska była na przestrzeni wieków atakowana nieustannie i wielokrotnie , a to z powodu uzależnienia od fałszywej religii , jaką jest chrześcijaństwo w każdej postaci .

Podstawą tego procesu jest prawo boskie zapisane w Dekalogu : "nie będziesz miał drugich bogów przede mną " , a Chrystus jest takim właśnie drugim bogiem , ściśle bożkiem czyli bogiem fałszywym. Dla pełnej ścisłości pojmowania boskiego bytu Stwórcy , bo wszystkim się to myli , "bóg ojciec" z tzw."trójcy" , to nie jest Stwórca ale jest nim byt podziemny zwany Szatanem ( porównaj moje opracowanie " Upojeni ze świętego Graala" ) . To dekalogowe prawo , sformułowane pierwotnie przez Żydów i bardzo ich zobowiązujące , na terenie Polski stało się także silnie zobowiązującym , bo znaczna liczba Polaków to Żydzi ( wynikło to z zaistniałych migracji poprzez wieki , aż od czasów Słowian oraz z asymilacji , a jak wiadomo , każdy urodzony z matki Żydówki jest Żydem niezależnie od wyznania , nawet jeśli tego jest nieświadomy . Skutkiem tego ilość Żydów w Polsce była zawsze zbliżona do 50% , a to obciążało nas zobowiązaniem przestrzegania praw boskich ) .

Proces upominania Polaków-Żydów z powodu fałszywej religii trwał więc z woli Stwórcy kilkaset lat , począwszy od najazdów Mongołów w roku 1241.

W ten pozornie naturalny , bo wielowiekowy proces , wpisały się po II Wojnie USA i Rosja , tworząc tajne porozumienie , które umożliwiło im czerpanie z tego procesu korzyści . Była to nieczysta gra dla własnych , egoistycznie pojętych interesów . Rosja grała złego policjanta , a USA dobrego . Obie strony czerpały stąd energię psychiczną i budowały swoją moc , nawiasem mówiąc degradując się przy tym mentalnie . Rosja jako niepokonane zło wcielone , a USA jako dobro oświecone i sojusznik Polski . Pozornie oba państwa były w nieustannej kolizji i opozycji , ale w rzeczywistości ściśle współdziałały ze sobą stale podtrzymując napięcie .

Napisałem także w przeszłości , że Kościół Katolicki traci swoje wpływy i ten układ USA i Rosji , wymierzony przeciwko Polsce traci swoje pierwotne podłoże , więc ta ich wspólna gra powinna się skończyć . Nikt mnie nie usłuchał , a ja , w to miejsce stale osłabiałem pozycję agresorów i kościołów ( mam takie prawo od Stwórcy ) , czym równoważyłem agresję . Obecnie kościoły chrześcijańskie utraciły swoje mentalne wpływy . Owszem , istnieją dalej jako byty instytucjonalne , ale nie posiadają już mocy wywierania nacisku psychicznego na swoich członków w postaci sprzed wielu lat .

Moje działanie doprowadziło w końcu do kompletnej blokady decyzyjnej po stronie agresorów i nie odważyli się oni na rozpoczęcie wojny . I tak manewry Zapad 2017 nie zakończyły się napaścią .

Teraz obydwa byty państwowe USA i Rosji , pozbawione są swoich ośrodków decyzyjnych . Będę mógł to odwrócić , o ile obydwa społeczeństwa zobowiążą się do zmiany dotychczasowej polityki na pokojową i przejrzystą , otwartą na rzeczywistą współpracę .

Unia Państw Europejskich

Przy okazji ponowię swój apel do polityków unijnych i ich mocodawców , próbujących tworzyć Unię na kształt "stanów zjednoczonych", czyli jednego organizmu , ze wspólnym rządem . Tak to być nie może . Dalej muszą funkcjonować pojedyncze byty państwowe , jak to jest w tej chwili .

Niemcy w Europie

Co do roli i miejsca Niemiec pojawiła się inna możliwość , od tej , którą prezentowałem do tej pory . Pisałem , że Niemcy powinni opuścić Europę , a to z powodu win z czasów II Wojny . Teraz otwiera się możliwość odszkodowania win . Nie przypadkiem temat ten wypłynął ostatnio (!) ze strony obecnego Rządu RP.

Niemcy mogą więc uratować swój byt narodowy na terenie Europy , o ile podejdą poważnie do problemu odszkodowań . Będą to ogromne kwoty , które będą płacili wszystkim na terenie Europy , tam , gdzie dopuścili się zbrodni , za wyjątkiem Rosji , z którą byli sprzymierzeni w dokonywaniu zbrodniczych napaści na Polskę .

Jest pewna możliwość odszkodowania dla Polski . Częściowym odszkodowaniem było przyłączenie tzw. Ziem Zachodnich , aż po Odrę . Kolejnym krokiem może być przyłączenie ziem aż po granicę Łaby (Elbe) (rysunek – źródło Wikipedia ) . To dałoby pełne odszkodowanie dla Polski .Niemcy są obecnie w stanie rozkładu psychicznego , który to proces mogę odwrócić , kiedy zgodzą się na odszkodowania i rozpoczną ten proces . Musi powstać międzynarodowa komisja , złożona z przedstawicieli państw , w których Niemcy zbrodni dokonali , wraz z Niemcami - to taki proces rozpocznie .

Polska

Kto szkodzi Polsce , ten szkodzi całości Unii , ale nie tylko , także całości Eurazji , aż po Ocean Spokojny .

Słuszna jest polityka obecnych władz , które dążą do przywrócenia naszemu krajowi podmiotowości . Słuszne jest dążenie do repolonizacji gospodarki i mediów . Żadna z gałęzi gospodarki nie może zawierać więcej niż 15% obcych wpływów . W mediach może to być nie więcej jak 5% . Banki powinny powrócić do nas w całości . Posiadanie ziemi przez obcokrajowców nie może przekroczyć 2,1% obszaru .

I podobnie musi być z własnością narodową w innych państwach Unii .powrót