powrót
23-06-2013 14:30

Brazylia, antyrządowe demonstracje – wielka akcja wysiedlenia człowieka z Ameryki Południowej


Wydarzenia w Brazylii ( >> tutaj ) wynikają z przemian , jakim podlega tamten region . W roku 2017 dokona się , nazwijmy to , przekonfigurowanie obszaru obydwóch Ameryk . W części północnej utworzony zostanie strumień energii CHI , sprzyjający kształtowaniu się na tamtym obszarze cywilizacji na wzór podobny do tego na kontynencie euroazjatyckim ( pisałem o tym 10 lat temu >>tutajdadzą się zauważyć pewne niewielkie różnice w ostatecznych ustaleniach i o Obszarze Trzecim >> tutaj ) , a z kolei , w Ameryce Południowej wycofane będzie błogosławieństwo dla ludzi tam mieszkających ( pisałem o tym niedawno >>tutaj ) , co finalnie spowoduje wycofanie się człowieka z tamtych terenów .

Kształtowanie tych obszarów zajmie kilka lat ( podobnie było z obszarem Trzecim , rozrastał się kilka lat , co szczegółowo relacjonowałem ) . W ostatnich dniach ten proces rozpoczął się .

Obszar wycofania wsparcia człowieka

Na Rys.1 pokazuję stan obecny w Ameryce Południowej , obszar zakreskowany linią niebieską i stan na koniec roku 2013 , obszar poszerzony ,ograniczony linią zieloną . Z tych obszarów zostaje wycofane wsparcie dla człowieka i jego działalności .


Rys.1

W pierwszym kroku chroniona zostaje w ten sposób puszcza brazylijska . Ten krok jest dla nas oczywisty . Ekolodzy od dawna alarmują , że jej obszar powinien być bezwzględnie chroniony przed zniszczeniem – jak życie dwiodło , uzbrojeni w maszyny potrafimy rozdeptać wszystko . Te apele niewiele poskutkowały . Teraz wszelkie dyskusje zostają ucięte . Pozostała część kontynentu na razie pozostaje w rękach człowieka , do czasu całkowitej wyprowadzki , co będzie zależało od technicznych możliwości , póki co niesprecyzowanych .

Obszar Czwarty w Ameryce Północnej

Tutaj z kolei rozpoczyna się tworzenie obszaru , analogicznego do Obszaru Trzeciego w Eurazji . Na początek są to rejony ograniczone linią jasnoniebieską i to się już dokonało . W przyszłym roku poszerzenie do linii zielonej. W kolejnym roku do ciemnoniebieskiej i do końca roku 2016 nastąpi całkowite poszerzenie .


Rys.2

Należy te informacje wziąć pod uwagę przy próbie zrozumienia co dzieje się w Brazylii oraz co zrobić , żeby odpowiednio pokierować ruchami migracyjnymi na tamtym obszarze . Masy ludzkie z tamtych rejonów muszą ulec przemieszczeniu do obydwóch obszarów procesu Trzeciego i Czwartego . To będzie niewątpliwie bardzo poważna operacja .

Kiedy już się ona zacznie , kiedy zostaną podjęte wiążące decyzje ( po to mamy chociażby ONZ ) , wówczas do zaplanowanego tempa wycofywania się człowieka stamtąd dopasowane zostanie tempo i poziom zmniejszania się "błogosławieństwa" czyli wsparcia ze strony Stwórcy . Obecnie rugowanie przebiegać będzie tak , jakbyśmy nie włączali się w ten proces , a więc gwałtownie . Ta uwaga dotyczy także obszaru Trzeciego , w którym ten proces rugowania także już się rozpoczął , w Afryce i Australii .

W wyniku cofnięcia wsparcia dla człowieka , na tych terenach zajdą procesy niszczące życie społeczne , dotąd wspierane . Zapanuje tam poczucie bezsensu istnienia i obniży się ogólna sprawność osób tam mieszkających . Jest oczywiste , że miejsca te przestaną nadawać się do pobytu . Zjawiska te doprowadzą w sposób bezwzględny do wyrugowania stamtąd człowieka . Wycofanie się człowieka z tamtych rejonów jest warunkiem przetrwania życia na Ziemi . Od tego procesu nie ma odwrotu . Nie wolno nam pozostawić tego procesu bez wsparcia . Wiedząc o nim powinniśmy przedsięwziąć działania , żeby osoby z tych rejonów mogły przemieścić się i zamieszkać w rejonach Obszarów Trzy i Cztery .

Rola państw uprzemysłowionych , głównie Europy czyli państw UE oraz USA i Kanady

Na ten cel pójdą potężne pieniądze jakie teraz idą na zbrojenia . Dla tych przesiedlanych ludzi trzeba pobudować całe miasta . Jest o czym myśleć , jest co planować . To będzie wielka operacja na najbliższe kilkadziesiąt lat .

W pierwszym kroku należy wycofać ludzi z obszaru puszczy brazylijskiej . Mogą tam pozostać jedynie plemiona dzikich Indian , całkowicie pozbawione urządzeń współczesnej cywilizacji , w stanie takim , w jakim żyli przed przybyciem tam Europejczyków . Wszelka wytwórczość przemysłowa zostaje wykluczona . Szczegóły do ustalenia później .

powrót