powrót
6-10-2011 8:20

Poszukuję osób chętnych do dokonania tłumaczeń


Polska leży w szczególnym miejscu , co ukształtowało w nas wrażliwość na krzywdę większą niż u innych narodów Europy. Dało to o sobie znać w czasie II wojny światowej , kiedy Polacy walczyli na wszystkich frontach jak żadna inna nacja . Tłumaczy się to istnieniem na granicy kultur i to zapewne też jest tego przyczyną .

Obecnie zajmujemy ważne miejsce w Obszarze Trzecim . To tutaj będą rodziły się diagnozy i rozwiązania problemów wspólnych dla całego Trzeciego Obszaru . Tutaj będzie centrum zrozumienia . Stąd będą wychodziły sygnały myślenia wspólnotowego . Dobrym przykładem z dalekiej przeszłości jest wystąpienie Pawła Włodkowica : "Brał udział w soborze w Konstancji (1414-1418) , gdzie wystąpił z traktatem o władzy papieża i cesarza (Tractatus de potestate papae et imperatoris respectu infidelium), w którym postawił tezę o możliwości pokojowego współistnienia państw chrześcijańskich i pogan." źródło : Wikipedia

Zadaniem naczelnym Polski będzie rola stabilizująca .


W tej chwili najważniejsze dla nas jest przerwanie procesu zajmowania Europy przez Rosję (porównaj >>tutaj ) . Proces zostanie przerwany "w górze" , u Stwórcy , kiedy Polska podejmie swoją stabilizującą rolę . To stąd musi wyjść głos protestu przeciwko przemocy chrześcijańskich wyznań ( patrz >> Nowy Testament – twór człowieka ) . Kiedy to się stanie , nasz kilkusetletni koszmar zostanie przerwany . Problem jest palący i dla nas , i dla całej ludzkości , bo dotyczy aż (!) 1/3 populacji ludzkiej ( >> Wikipedia ) .


Pierwszy krok został zrobiony . Sformułowałem zagadnienie oraz usunąłem główną przeszkodę , jaką była przemoc psychiczna hierarchii kościelnej .

Kolejnym krokiem jest wyjście z problemem na zewnątrz , poza Polskę . Potrzeba w tym celu przetłumaczyć moje wypowiedzi (teksty) na języki europejskie . Dyskusja zostanie podjęta i cel , jakim jest likwidacja Rzymu ( dzisiaj Watykanu) oraz innych kościołów chrześcijańskich zostanie osiągnięty , tym razem poprzez apel do rozumu i wrażliwości społeczeństw , a nie przemocą .


Poszukuję osób chętnych do dokonania tłumaczeń .

Prośba , którą dzisiaj do Was skierowuję otwiera nowy rozdział w historii Polski . Od tego momentu przemoc Rosji ulega częściowemu zawieszeniu . Od Waszego zaangażowania i przekonania o słuszności sprawy zależy , czy nasze dalsze losy potoczą się nowym torem , czy może jednak powrócą do poprzedniej rosyjsko-polsko- niemieckiej rutyny .

powrót