powrót10-06-2011 18:45

Zmian ciąg dalszy

Kilka razy zapowiadałem zmiany po 10 czerwca tego roku (m.in.>>.tutaj ) . Zmiany rozłożone były na etapy ( i o tym tutaj ) .

Zgodnie z zapowiedzią dokonałem dzisiaj kolejnej korekty . Dalszemu osłabieniu uległ negatywny wpływ osób posiadających ponad 2,5ha ziemi , ponad 100mln zł , osób poruszających się pojazdami z szybkością powyżej 65km/h , osób poruszających się samolotami z szybkością ponad 350km/h , osób miotających pociski z prędkością większą od 50 km/h , osób posiadających przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1000 pracowników , a także , przedsiębiorstwa mające stałych klientów powyżej 200tys. jak np. operatorzy telefonii, dostarczający prąd itp. Dla tych osób oznacza to osłabienie ich sił żywotnych i odsunięcie od głównego nurtu życia . Mówiąc jeszcze inaczej ich kariery ulegną zahamowaniu . Dla całości istnienia ( w tym dla zwierząt ) oznacza to ulgę i odrodzenie .

W przypadkach skrajnych przekroczeń osłabieniu ulegają także partnerzy seksualni osób .

Pod pojęciem właściciela przedsiębiorstwa należy rozumieć również udziałowców ( minimum 3 (trzy) akcje lub wkład minimum 4 pł. minimalne ) . W największych przedsiębiorstwach , powyżej 11 tysięcy pracowników osłabieniu uległ także wpływ kadry kierowniczej ( i ich partnerów seksualnych ) .


Celem jest wytłumienie agresji spowodowanej gwałtownymi działaniami lub nagromadzeniem zbyt dużych wpływów . Ziemia ma być miejscem dla wszystkich , a nie dla niektórych . Przy ograniczonych zasobach oczywiste jest , że nadmierne posiadanie wprowadza zakłócenie i jednostka traci szanse swobodnego rozwoju .

Powtórzę to , co już wiele razy pisałem , że w dotychczasowej formie , bez powyższych ograniczeń , życie biologiczne na Ziemi było zagrożone .


Wykonaliśmy kolejny krok ku stabilizacji .Wątpiącym proponuję wyobrazić sobie swoje otoczenie ( plan ogólny zewnętrzny , poza własnym domem , to , co rozumiemy przez 'nasz świat' ) dzisiaj i w różnych momentach w przeszłości . Potrzeba do tego trochę wyobraźni , intuicji i chwilę kontemplacji . Zauważyć można wyraźną poprawę . To jeszcze nie jest wszystko ale teraz to już kwestia tylko kilku dni .

powrót