powrót21-05-2011 22:40

Zmiany zapoczątkowaneKilka razy zapowiadałem zmiany po 10 czerwca tego roku (m.in.>>.tutaj ) . Dzisiaj okres ten zostaje poprzedzony częściowym ich wprowadzeniem . Nic w przyrodzie nie zmienia się gwałtownie , więc i te zmiany rozłożone są na etapy . Poniżej przedstawiam ograniczenia , których przekroczenie pociągnie za sobą osłabienie dynamiki życiowej każdego , kto je przekroczy . Dotyczy to wszystkich ludzi na Ziemi . Przekładając to na język potoczny powiem , że skutkiem będzie osłabienie radości życia i na razie częściowe wykluczenie z głównego nurtu życia . Jaki to znajdzie konkretny wyraz , zależeć to będzie od konkretnej osoby . Zmiana będzie następować stopniowo i rozumiejąc jej sens będzie można wycofać się z popełnianego błędu . Na tym etapie maksymalne skutki miną po jedenastu latach . Żadnych ulg nie będzie , to są zmiany systemowe . Na etapie drugim skutki będą poważniejsze .Ograniczenia:

1/ poruszanie się pojazdami mechanicznymi po powierzchni ziemi i wody z prędkościami powyżej 65 km/h – dotyczy kierującego pojazdem i pasażerów , projektanta pojazdu

2/ poruszanie się w powietrzu z prędkościami powyżej 350km/h – dotyczy właściciela , konstruktora pojazdu i pasażerów

3/ użytkowanie sprzętu nadawczego i odbiorczego , emitującego fale elektromagnetyczne dla celów komunikacyjnych w szkodliwych zakresach ( porównaj >>tutaj ) - dotyczy konstruktorów , właścicieli sprzętu , nie dotyczy odbiorców , nie dotyczy użytkowników komórek ( w drugim etapie już będzie ich dotyczyć , gdyż są oni nadawcami )

4/ użtkowanie narzędzi miotających pociski z szybkością powyżej 50km/h , a więc broni palnej i pneumatycznej ( wiatrówki – 280 m/s ) , zapewne również łuków. Pomysłowość jest w tym zakresie dość znaczna , więc podaję tylko szybkosć wylotową pocisku .

5/ stawianie wysokich budowli , powyżej 55m - dotyczy projektantów i właścicieli .

6/ nadmierny podatek na rzecz Państwa czyli przekraczający 3% ( wykluczony jest pczywiście tzw. VAT , akcyza na paliwo , używki itp. różne ukryte obciążenia Obywateli , zwane nieprawidłowo podatkami ) - dotyczy Posłów i Senatorów , Rządów a w nich Premiera , Ministrów i ich zastępców oraz administracji zajmującej się ściąganiem podatków , a w niej osób odpowiedzialnych , począwszy od osoby na stanowisku naczelnym , jego zastępców i ich zastępców .Ja te zmiany inicjuję ale ich wykonanie dokonuje się w górze , tam , gdzie mieszka Mądrość . Cel jest taki , żeby doprowadzić do równowagi zachwiany bilans energetyczny systemu życia na Ziemi . Pisałem o tym wiele razy . Tutaj powtarzam tylko sens zawarty w tych kilku zdaniach .

Osłabienie istnień osób występnych w powyższym sensie doprowadzi do wyrównania ogólnego bilansu energetycznego .Pastor , który przewidywał na dzisiaj koniec świata , miał rację w tym sensie , że rozpoczął się proces , dotąd nie mający miejsca , który zakończy dzieje dotychczasowe i rozpocznie nowe . Jednak żadnych dramatycznych wydarzeń z tym związanych nie będzie . Nie będzie więc opisanych przez niego trzęsień Ziemi . Trzęsieniem Ziemi można tylko nazwać w przenośni to , co się dokona i co obejmie głównie najbogatsze rejony świata , tych , którzy używają nowoczesnych technik . Ponieważ ten proces obejmie setki milionów ludzi , więc zmieni to nasze wyobrażenie o świecie i to właśnie nazwać można z pewnością potrząśnięciem naszą wyobraźnią , naszymi pewnikami , przekonaniami i przyzwyczajeniami . Kierunek jest jednak pozytywny i nie dramatyczny , zmierzamy do dawno utraconej równowagi .

powrót