powrót
2016-09-02 17:10

Negatywne wpływy. Komunikat ; uzupełnienie 2016-09-02 21:00

Poniższy wykaz państw-sprawców uzupełniam o Arabię Saudyjską , która oddziaływała w podobny sposób na Etiopię . Także w przypadku Arabii Saudyjskiej wprowadzam te same ograniczenia .

<< koniec uzupełnienia 2016-09-02


Wprowadzam kolejne zmiany dotykające miliony ludzi , ratujące jednych , gubiące drugich ( chwilowo) , więc informuję o tym .

Jest tak mianowicie , że pewne narody źle żyją i szkodzą drugim . W sytuacji , której dotyczy moja dzisiejsza interwencja wyróżniam cztery zachowania , które negatywnie oddziaływują na otoczenie .


1/ USA i Rosja z racji swojej polityki ( pisałem ostatnio wiele , chociażby >>tutaj ) wywołują negatywny wpływ , odpowiednio: na obszar Ameryli Środkowej , i na obszar całej Europy . To ostatnie jest dość oczywiste . Kto w Europie mieszka , ten wie , ten odczuwał ponury , paraliżujący cień Rosji .

2/ Kolejnym państwem są Komunistyczne Chiny . Komunizm jest negatywny . Cień chiński pada na Filipiny .

3/ Następnie mamy Grecję , o której już pisałem , że pozostaje uzależniona od starożytnej tradycji religii wielobóstwa . Razem z nią ten sam zarzut stawiam Macedonii , która silnie nawiązuje do tradycji greckiej i kurczowo jej się trzyma . Ich wpływ osłabiający sięga do Polski .

4/ Następnie Australia . Pisałem , że w trakcie rozwoju Procesu Trzeciego strumień energii CHI uległ poszerzeniu i objął wschodnie wybrzeże Australii , ale tylko ten obszar ( na 50 km w głąb lądu ) . Reszta Australii pozostaje poza zasięgiem strumienia . Skutek zamieszkiwania innych terytoriów Australii jest taki , że osłabia to obszar całej Indonezji .


Żeby te negatywne wpływy usunąć , osłabiam siły żywotne mieszkańców wymienionych państw-sprawców w stopniu wystarczającym do usunięcia wpływu . Oni tracą , zyskują ci , który tracili dotąd , bez swojej winy .

Piszę o tym dlatego , że mieszkańcy państw-sprawców zostają odtrąceni i tracą drugie życie oraz tracą sprawność . Jeśli zastosują się do moich wskazań , to cofnę kwalifikację , a więc tylko od nich zależy przywrócenie utraconych praw i utraconej sprawności .

W System Życia (SŻ) została wmontowana możliwość naprawy zakłóceń poprzez odsunięcie sprawców zakłóceń , a mnie dano do tego klucz .

W przypadku Polski , wpływ grecki paraliżował nas ( oczywiście nie tylko on , głównym był wpływ Rzymu , ale grecki jest ostatnim jaki usuwam ) . Czegoś brakowało , co nie pozwalało rozwinąć skrzydeł . Czuło się , że jeśli coś ma wyjść , to nie w tym kraju . Teraz to się zmieniło .


System Życia obejmuje wszystko i wszystkich , i pozostając w jego wnętrzu musimy zachowywać się tak , żeby nie niszczyć jego struktury , jak również , żeby nie pozostawać w kolizji z drugimi . Powtarzam to przy każdej okazji , żeby to utrwalić w Waszej pamięci , bo powinna być to podstawa Waszych zachowań . Na przykładzie Rosjan , demonstracyjnie okazujących całemu światu postawę dokładnie odwrotną , rozumiemy jak postępować nie należy .

Napisałem , powiedziałem , reszta zależy do Was . Stopniowo usuwam przeszkody , jakie spiętrzyły się przed nami i przywracam równowagę . Jeden zrozumie , drugi nie zrozumie .

powrót