powrót
2016-08-11 20:20

Komunikat ; aktualizacja 2016-08-31 13:15

Rosja ma tylko jedno wyjście . Musi powściągnąć swoje wybryki wojenne i przestroić swoje działanie na pokojowe , zająć się sobą i prowadzić normalne życie . W dotychczasowej postaci , z każdym kolejnym wyskokiem tylko pogrąża się . To samo dotyczy USA , bo idą z Rosją ręka w rękę , chociaż udają coś wręcz przeciwnego .

<< koniec aktualizacji 2016-08-31

Komunikat ; aktualizacja 2016-08-27 23:10

Nadmienię jedynie , że wiem kto i co o mnie myśli .

<< koniec aktualizacji 2016-08-27

Komunikat – konieczna wola zmian ; aktualizacja 2016-08-27 16:50

Zacznijmy od ważnej obserwacji , jak bardzo nikłe wrażenie , żeby nie powiedzieć żadne , wywołały intensywne manewry wojsk rosyjskich na wielu obszarach Rosji , na skalę dawno nie obserwowaną . Do niedawna jeszcze stosunowo niewielkie działania , na jednym poligonie , powodowały lęk u wszystkich sąsiadów Rosji , a teraz nic . Jest to widzialny efekt wpływu Mądrości ponad nami , której działania reprezentuję . Rosji została odebrana moc działania poprzez strach . Podobnie jest z USA .

Ta zmiana jest powiązana z zamknięciem procesu naporu Islamu na Europę , co z kolei stało się możliwe , bo utraciło swoją moc Papiestwo , także z woli Mądrości ponad nami ( z woli Boga-Stwórcy jak chcą niektórzy ) . Człowiek z Rzymu, Jorge Bergolio, dalej częstuje nas tymi swoimi zmyślnymi, zwodniczymi opowieściami ( kto niemądry , ten je spożywa ) , jednak ten sposób na odbieranie drugim energii jest już nieskuteczny , co pokazałem w lipcu , w czasie tzw. Dni Młodzieży . Tak więc , kto bystro patrzy , ten zmiany widzi i rozumie ich wagę oraz znaczenie .

Zamknięciu ulega historia kilkunastu wieków władzy Rzymu , wypełniona agresją zrodzoną z przebiegłej mistyfikacji Nowego Testamentu . Weszliśmy w okres uspokojenia .

Człowiek z natury nie jest istotą tak agresywną , jak można by sądzić , obserwując wiek XX i XXI . Pokażą to dni przyszłe . Jednak obecnie czekają nas zmiany , można rzec, organizacyjne . Machina państwa rosyjskiego jest nastawiona na działania agresywne . To należy zmienić . Rosja powinna przejść przemiany w kierunku państwa demokratycznego , prowadzącego politykę nieagresywną w stosunku do świata .

Podkreślę raz jeszcze, dla lepszego zrozumienia . Rosja była wprzęgnięta w wielowiekowy proces niszczenia Europy z władzą Rzymu . Nie ma władzy Rzymu , nie ma procesu niszczenia Europy , nie ma agresywnej Rosji . Znika to całe zawirowanie , które niszczyło nasze życie i przenosiło się dalej , i dalej , na cały nasz świat .


Konieczne zmiany mogą przebiegać :

1/ ze zrozumieniem potrzeby zmian i przy tym bezstratnie

2/ bez zrozumienia i ze stratami


Do tej pory Rosjanie i Amerykanie ponoszą straty jedynie w sferze psychicznej . Pociąga to za sobą osłabienie ich zdolności organizacyjnych , co wyraża się między innymi spadkiem gospodarczym . Jeśli będzie wola zmian , to od tego momentu można będzie przejść miękko do przysżłości . W mojej mocy jest zatrzymanie i cofnięcie degradacji obydwu społeczeństw , tak , jak było w mojej mocy sprawienie owej degradacji .

Przykładem dużych strat jest Syria . Odwrócenie parcia Islamu na Europę odbywa się tam gwałtownie , z ludzkimi stratami . To także można zatrzymać , jeśli w ślad woli zmian w Rosji , Ameryce i Europie pójdzie strefa Islamu . Na marginesie dodam , że koncepcja mieszania ludności europejskiej z islamską mieściła się w ramach procesu niszczenia katolickiej Europy ( o czym było wyżej ) i teraz jest już ona nieaktualna , a stała się wręcz szkodliwa . Należy tego zaniechać .

Wykażmy więc teraz , że jesteśmy godni nazwy Homo sapiens - Czlowiek rozumny , wyciągnijmy odpowiednie wnioski i działajmy dalej rozumnie .

Jeżeli elity nie pójdą proponowanym przeze mnie dobrym tropem, to konieczne zmiany zachodzić będą burzliwie i ze stratami , a tego oczywiście najlepiej jest uniknąć .

Oczywiście zmiany zachodzą cały czas , ale doszliśmy do momentu , w którym można oczekiwać powszechnej rozumnej reakcji , więc ja na ten moment wskazuję i domagam się stosownej reakcji .

<< koniec aktualizacji 2016-08-27Komunikat – zagrożenie wojną ; kontynuacja 2016-08-19 15:20

Ostrzeżenia nie pomagają . Zaistniała potrzeba dalszej interwencji .Portal "wiadomosci.wp.pl" ( >> tutaj ) donosi dzisiaj w artykule "W Rosji nie ma dnia bez manewrów" o nieustających prowokacjach Rosji względem sąsiadów .

Czytamy :

" • Kolejne manewry w Rosji odbywają się w różnych miejscach kraju oraz na zaanektowanym Krymie

Na Dalekim Wschodzie Rosji sprawdzone zostały możliwości kompleksów Iskander

Na zaanektowanym Krymie odbywają się ćwiczenia jednostek zabezpieczenia materialno-technicznego

W obwodach leningradzkim i pskowskim kończą się manewry o kryptonimie "Współdziałanie"

i dalej :

Moskiewskie media ostatnio niemal codziennie informują o manewrach przeprowadzanych na lądzie, w powietrzu i na morzu."

<< koniec cytatuBezpośrednie zagrożenie dotyczy Ukrainy, państw bałtyckich i Polski ( ćwiczenia w Kaliningradzie ) . Jest to obliczone na zastraszanie oraz , w wypadku udanego zastraszenia , na zajęcie któregoś z tych terytoriów .

Nie sami Rosjanie są tego organizatorami . Bierze w tym udział USA , które od dawna odgrywa rolę dobrego policjanta , a Rosji przydzieliła rolę złego policjanta – taka dwustronna „przyjacielska umowa” . Ta zabawa trwa na naszych oczach od dziesiątków lat . Ta gra ma na celu jedynie wzmocnienie pozycji Amerykanów ( bo Rosja ponosi w rzeczywistości same straty ) i jest to brudna gra . Ostrzegałem wiele razy w przeszłości , że to musi się skończyć . No więc teraz to się skończyło definitywnie . Obydwa społeczeństwa zostają pozbawione woli działania z wyroku Mądrości ponad nami , a z mojego bezpośredniego dokonania , co wystarcza do ich całkowitego powstrzymania .

Mówię wam :

Jesteście winni zakłócania spokoju wszystkim pozostałym narodom . Niczego nie tworzycie , a jednie niszczycie . Stwarzacie zagrożenie dla równowagi świata .

Od teraz w celu odbudowy poczucia siły nie wystarczy wam już żadne wymachiwanie rakietami , ani nawet bardzo wielką bombą .

Tak oto Amerykanom zamarzyło się przywództwo światowe przy pomocy maczugi , co starannie maskują pozorami kultury współżycia z drugimi . Król jest nagi .

Teraz dla odbudowy tych dwóch społeczeństw potrzebna będzie gruntowna przebudowa ich struktury oraz wymiana elit . Przy moim współudziale zrobi to ta reszta świata , która nie brała udziału w tej brudnej grze . Kiedy do tego dojdzie , będę mógł cofnąć dotychczasową kwalifikację . Do tej pory zamiast trwać w niezasłużonym poczuciu siły i wielkości , będą trwali w poczuciu zagubienia i beznadziei .

W istocie , do czasu gruntownej przemiany będą mieli to , co robili drugim przez dziesiątki lat . Mówię im więc dzisiaj : "Latając tymi swoimi helikopterami spalacie tylko niepotrzebnie paliwo " .Komunikat – zagrożenie wojną 2016-08-11 20:20

Z powodu zagrożenia wojną obniżony zostaje potencjał życia Obywateli Rosji i Obywateli USA . Obniżenie to zachodzi w stopniu wystarczającym do zażegnania zagrożenia wojną i zostało ono ustalone "w górze" , gdzie mieszka Mądrość ( u Boga-Stwórcy , jak niektórzy wolą ) , a ja to ustalenie wprowadziłem w czyn .

powrót