powrót
2016-05-04 01:00

Uspokojenie ; aktualizacja 2016-05-07 11:10 ; aktualizacja 2016-05-12 17:30 (popr i uzupełn.)

Dalszym czynnikiem , który niszczył SŻ są reaktory jądrowe ( oparte na rozpadzie materiału promieniotwórczego ) , te w elektrowniach jądrowych , ale także te w urządzeniach armii . Pisałem o tym w przeszłości i ustaliłem wówczas ich dopuszczalną liczbę maksymalną na 6 . Nadszedł czas ich niezbędnej eliminacji , więc w celu kompensacji ich istnienia umniejszam byt osób odpowiedzialnych za ich istnienie , tych na samym wierzchołku piramidy urzędniczej w danym państwie , są to : szef rządu oraz zastępcy ( było: prezydent i wiceprezydenci < popr ) i minister odpowiedzialny wraz z wiceministrami . ( nie dotyczy Polski , bo mamy jeden reaktor do celów naukowy , nie dotyczy Niemiec , bo zrezygnowali oficjalnie z energetyki jądrowej w 2011 ( wygaszenie reaktorów do 2022 ) < uzupełn. )

Wskutek mojego ustalenia zanikły pewne niepokojące zjawiska destrukcyjne , zauważalne w komunikacji międzyludzkiej , ale także zauważalne w życiu zwierząt . Jak zwykle piszę o tym , żeby powiadomić osoby bezpośrednio zainteresowane , gdyż ponoszą one straty .

Zachłyśnięci „nowoczesnością” nie zauważamy , że SŻ buntuje się na niektóre nasze wynalazki , na czym bezpośrednio cierpimy my osobiście . Kłopot w tym , że niektórzy są na tyle gruboskórni ( ponadto nieodpowiedzialni, egoistyczni i mało inteligentni też – niestety < porównaj „Pola” aktualizacja 21 kwietnia , o nieskuteczności barier < uzupełn. ) , że strat nie zauważają , a głosy protestu odtrącają .

aktualizacja 2016-05-07 11:10

Kilka słów o przebiegu uspokojenia. Rzecz w tym , że istotną rolę w procesie odgrywa nasza pamięć i jej właściwości . Nasza pamięć chwilowa wygasa o połowę każdego dnia, tak określa się to w psychologii , kiedy próbuje się nazwać zjawisko ubytku zapamiętanych treści w trakcie nauki . Podobnie jest z wszelkimi treściami , w tym z bodźcami negatywnymi , co nas głównie interesuje .

Żyjemy „tu i teraz” , w pewnej atmosferze wzajemnych niechęci i przesądów , spowodowanych właśnie bodźcami negatywnymi . Ta atmosfera wspólnego bytu jest w nas silnie osadzona i obecna , i oddziaływuje zwrotnie , poprzez nasze własne ustosunkowanie do otaczającej rzeczywistości . Innymi słowy, z jednej strony odbieramy bodźce , ale z drugiej także je wytwarzamy .

W momencie zaniku bodźców negatywnych pochodzących od procesu niszczenia chrześcijaństwa , mamy do czynienia nie z nagłym uspokojeniem , ale ze stopniowym wygaszaniem . Można to tak ująć , że SŻ , którego jesteśmy składnikiem wraz z naszą pamięcią , był pobudzony i rozkołysany , a teraz , wraz z procesami wygaszania naszych pamięci , stopniowo powraca do równowagi .

Przez pierwsze 4 dni uspokojenie było ledwie zauważalne , potem wyraźnie wzrosło . Proces jest dość gwałtowny na tyle, że jest zauważalny , chociaż nie wszędzie jednakowo . W Europie ( głównie Zachodniej i na południu ) i na Bliskim Wschodzie silnie , ale np. w USA słabiej . Ogólnie mówiąc odczucia nie będą wszędzie jednakowo silne .

Po około 12 dniach dalsza poprawa stanie się mniej odczuwalna , bo chociażby przesądy ( czyli postawy silnie utrwalone ) będą żyły w nas dość długo , swoim życiem , więc trzeba będzie sporo czasu , żeby zanikły nawet pod nieobecność dotychczasowej silnej fali bodźców negatywnych pochodzących od zamkniętego już procesu niszczenia . Tak więc osad wzajemnych niechęci i uprzedzeń pozostanie z nami na dłużej i to po obu stronach . Tu mam na myśli głównie Islamistów , których gwałtowność dała się silnie odczuć w ostatnich latach .

<< >>

Niecałe dwa dni temu pisałem o tym , że umniejszam ( blokuję ) byt ( wpływy) chrześcijan ( >>tutaj ) . Było to konieczne i przyniosło efekty w postaci zaniku bodźców negatywnych . czym były te bodźce ? i skąd się wzięły ? co się z nimi stało ? jakie są konsekwencje ich zaniku ?

Chrześcijaństwo

W momencie pojawienia się chrześcijaństwa , czyli około roku 100 n.e , zaistnienie takiej mistyfikacji jaką było chrześcijaństwo wraz z pismem doktrynalnym , z Nowym Testamentem (NT) oraz jego ekspansja , spowodowały obecność fałszu na dużą skalę w Systemie Życia (SŻ) . Taki stan umysłów ludzkich , mówiąc językiem biblijnego proroka "nie spodobał się Bogu-Stwórcy " . Od tamtego momentu zainicjowane zostały procesy niszczące , które miały doprowadzić do wyeliminowania chrześcijańskiej mistyfikacji .

O tym , że takie procesy bywały w przeszłości pobudzane mówi nam np. Jeremiasz Jr 5:1-30 , prorok działający około 600 r.pne ( Istotny dla nas fragment jego księgi Jr 5:1-30 możemy przeczytać >>tutaj )

Warto zaznajomić się z całym fragmentem , ale ja tutaj , dla zwięzłości zacytuję tylko słowa bezpośrednio odnoszące się do interesujących nas procesów niszczących . Są to dwa fragmenty .

Prorok odnosi się do osób występnych :

(4) Pomyślałem więc: To przecież prostacy, dlatego głupio postępują, gdyż nie znają drogi Pana, prawa swojego Boga.

i dalej :

(6) Dlatego rozszarpie ich lew z lasu, wilk stepowy ich wygubi; lampart czyha przed ich miastami, każdy, kto z nich wyjdzie, będzie rozszarpany, gdyż liczne są ich występki i wielkie ich odstępstwa.

i dalej :

(15) Oto Ja sprowadzę na was, domu Izraela, naród z daleka - mówi Pan - naród niezwyciężony, naród starodawny, naród, którego języka nie znasz i nie rozumiesz tego, co on mówi.

(16) Jego sajdak jest jak grób otwarty, wszyscy są bohaterami.

(17) I zje twoje zbiory i twoją żywność, pożre twoich synów i twoje córki; pożre twoje owce i twoje bydło, pożre twoją winorośl i twoje drzewo figowe, zniszczy mieczem twoje warownie, w których ty pokładasz nadzieję.

(18) Lecz i w tych dniach - mówi Pan - nie wytępię was doszczętnie.

Werset (6) mówi on nam o tym , że osoby szczególnie występne są usuwane ze świata w sposób nagły . W naszej kulturze tego nie rozumiemy i stąd wielkie zdziwienie , kiedy ktoś ginie w wypadku . Wówczas nie było pojazdów , pod kołami których można było zginąć , ale były dzikie zwierzęta , które mogły pojawić się nagle , by dokonać dzieła zniszczenia . Dla eliminacji większych grup Bóg-Stwórca posłuży się środkami bardziej potężnymi i o tym mówią wersety 15-18 . Oczywiście takie zniszczenie wywołane z woli Boga jest uzasadnione zawsze szkodliwością osób lub grup dla SŻ . Wówczas giną ci najbardziej szkodliwi , a reszta otrzymuje szansę dalszego życia ( werset (18) ) . Należy dostrzegać , że jest to sposób na przywracanie równowagi SŻ , gdyż inaczej ci negatywni zdominowaliby nasz byt , i całkowicie by go zniszczyli .

Niszczenie chrześcijaństwa

Powróćmy do chrześcijaństwa i procesu niszczącego spowodowanego jego zaistnieniem . Po pięciuset latach pojawia się Islam , który w kolejnych stuleciach napiera na chrześcijańską Europę . W latach 1241 – 1288 miały miejsce trzy najazdy mongolskie na Polskę . Na wspomnienie tamtych zdarzeń w Krakowie grany jest co godzinę (!) „Hejnał z wieży Mariackiej” , pieśń przerwana nagle grotem strzały mongolskiej , która utkwiła w krtani trębacza . Hejnał jest grany z wieży świątyni bożka niemiłego Bogu-Stwórcy . Wysłuchują go kolejne pokolenia Polaków . Tradycja hejnału liczy 700 lat ( >>Wiki ) i tyleż lat przed oczami nas wszystkich staje za każdym razem pytanie :”dlaczego” , i tyleż razy nie potrafimy dać odpowiedzi , a odpowiedź znajdziemy u Jeremiasza , wersy 15-18 .

Ten sam Jeremiasz ma świadomość nikłej skuteczności swojego przekazu i wyraża to w wersie:

(13) A prorocy? Przeminą z wiatrem, gdyż nie ma u nich słowa; tak im się stanie.

Tak więc od 2600 lat mamy Jeremiasza i od 700 lat hejnał . W tym miejscu pozostaje pokiwać ze smutkiem głową , że prawda o naszym świecie z takim trudem i tak nieskutecznie przebijała się do świadomości społecznej.

Po Mongołach pojawia się drapieżna Rosja , która od czasu Iwana Groźnego zagraża Europie nieustannie . Jednak ta Rosja , tak źle u nas widziana , to nic innego jak dalszy ciąg procesu niszczenia , a Polska jest centrum , na które jest największy napór i stąd nasz powikłany od stuleci los . Gwoli sprawiedliwości , żeby nie demonizować Rosjan , należy dodać , że Rosja Iwana Groźnego powstała jako odruch obronny na najazdy Mongołów właśnie , z tym , że następnie jakby przejęła pełnioną dotąd przez nich funkcję niszczącą . Tym samym Rosja umiejscowiona została jako czynnik sprawczy w procesie niszczenia chrześcijaństwa . Trzeba o tym pamiętać , kiedy oceniamy dzisiaj jej działania .

Wpływ na Świat

Pokrótce opisane procesy niszczenia , dotyczące chrześcijańskiej Europy , nie ograniczają się do tego wąskiego kawałka Ziemi . Odkąd pojawiły się ścisłe powiązania pomiędzy państwami ( ONZ i inne organizacje międzynarodowe ) w te procesy niszczące włączona została cała Ziemia . Trzeba mieć świadomość , że poruszenie wielkiej armii , która rusza z dalekiej Azji , żeby dojść do Polski , wymagało poruszenia silnych emocji w duszach wielu tysięcy Mongołów , którzy stali się skłonni wydatkować energię na ten marsz i na walkę . Oni wszyscy , byli pobudzenie negatywnymi bodźcami ( od tego określenia zacząłem swój dzisiejszy artykuł ) , byli naładowani agresją . Kiedy dzisiaj spoglądamy na Islamistów agresywnie nastawionych do Chrześcijan , to widzimy nie coś innego , ale to samo , co pobudzało Mongołów w roku 1200 , i o ile Islamiści są czynnikiem sprawczym w procesie , to wszystkie inne narody , powiązane z nimi gospodarczo , także znajdują się w kręgu tych negatywnych pobudzeń . Cały nasz świat „buzuje” więc agresją , której źródłem jest u samych podstaw chrześcijaństwo .

Zanik pobudzeń , czyli uspokojenie

Tu doszedłem do sedna , do wyjaśnienia czym jest tytułowe „Uspokojenie” . Kiedy pomyślimy o 6 miliardach ludzi wprzęgniętych w SŻ , i o tym , że oni wszyscy doświadczają negatywnych pobudzeń , bo proces niszczenia raz wzbudzony trwa , to dotrze do nas ogromna ilość tych pobudzeń . Są to myśli niechętne , myśli nienawistne , zamiary dokuczania , niszczenia. W każdej jednostce czasu , w jakiej nasze myśli pojawiają się , żyją i zanikają ( praktycznie jest to około 10 minut ) , w każdym takim czasie pojawiało się wiele miliardów takich pobudzeń . Oczywiście o ich nasileniu decydowała bliskość Polski i Europy , oraz oddalenie od niej .

No więc po wprowadzeniu przeze mnie korekty dla chrześcijan te pobudzenia w znacznej mierze znikły . Mogę tę miarę wyrazić liczbowo . W porównaniu ze stanem ilościowym z 1 maja , obecna ilość pobudzeń negatywnych , spowodowanych przez negatywne jednostki , ale już nie pochodzących z procesu , to mniej niż 10^-11 – to jest kolosalna zmiana (^” jest znakiem potęgowania ; 10^-1 to inaczej 0,1 , 10^-2 , to 0,01 , czyli 1% , 10^-3 , to 0,001 , czyli 1 promil itd. ) . Nam trudno wyobrazić sobie taką zmianę , ale możemy ją odczuć . Już to raz , w przeszłości nazwałem , jako „wypłynięcie na szerokie i spokojne wody , po długiej podróży rwącym , górskim potokiem”.

Oznacza to , że wygaszeniu uległ proces niszczenia chrześcijaństwa w dotychczasowej formie .

Wnioski

Cała opowiedziana przeze mnie historia ma swoją oczywistą wymowę , komentującą i wyjaśniającą przeszłość . Jednak zaistniałe zdarzenia zakończone uspokojeniem rzutują na przyszłość . To , co robiliśmy dotąd było uwarunkowane opisanym procesem niszczenia chrześcijaństwa . Zbrojenia Rosji , odpowiedź w postaci NATO ( to tylko przejawy najnowsze ) , w ogólności także cała światowa polityka , wszystko to było w ten proces wprzęgnięte . I oto mamy tego koniec . Z tego wynika koniec dla całego kształtu dotychczasowej polityki i praktyki . Przede wszystkim oznacza to koniec dla wszelkiej działalności zbrojnej , bo nie ma już czego niszczyć .

Powstaje dalej pytanie o kształt naszej natury . Dotąd dominowało wrażenie , że „człowiek człowiekowi wilkiem” , jednak to nie jest prawda o nas . Powstaje pytanie o naszą podmiotowość . Skoro tak silny , wręcz dominujący wpływ mają ogólne procesy , wzbudzone odgórnie , to gdzie jest miejsce dla naszej wolnej woli , i dla naszych zdolności kształtowania rzeczywistości ? Odpowiedź istnieje . Dopóki przestrzegamy PRAWA , dopóty możemy korzystać w pełni z przyrodzonych możliwości naszej wolnej woli , a nasze zamierzenia będą miały wsparcie „w górze” , u Boga-Stwórcy , i to jest sedno wiedzy o człowieku , jakie przyniósł nam Judaizm .


powrót