powrót
5-12-2013 21:00

NT, ksi璕a Jana , pocz靖ek , s這wo i brak Boga

Jan 1:1-2 bw "(1) Na pocz靖ku by這 S這wo, a S這wo by這 u Boga, a Bogiem by這 S這wo. (2) Ono by這 na pocz靖ku u Boga.

( werset 1-szy z這穎ny jest z trzech wspó逗z璠nie z這穎nych zda - oznaczam je 1_1, 1_2, 1_3 )

Je瞠li Jana potraktujemy oddzielnie od Mateusza , czego robi nie powinnimy z uwagi na fa連z odkryty w Mat 1:1-18 ( porównaj NT twór cz這wieka ) i potraktujemy wynurzenia Jana powa積ie , a nie jako ci鉚 dalszy paradoksalnej zabawy w zagadki , to doprowadzi nas to do pytania , czy Jan przeinacza Genesis , czy mo瞠 Jan pisze swoj kosmologi i staniemy przed koniecznoci dania odpowiedzi na to pytanie .

kosmologia nauka o budowie wszechwiata (jako ca這ci) ( Kopali雟ki)

Rozwa瘸nie Jana ma sens tylko w kontekcie Genesis. Jan by 砰dem i przemawia do religijnych 砰dów . Jan pos逝guje si poj璚iami boga i s這wami wywiedzionymi z Genesis ( jednak o odmiennym znaczeniu , co oka瞠 si za chwil ) , odwo逝je si wi璚 w swoim rozumowaniu do tych poj耩 z Genesis , bytuj鉍ych w umys豉ch swoich odbiorców , chocia sam pozwala sobie na skryt zmian ich znacze .

Bóg jest tym , który stwarza . Bóg wypowiada s這wa , którymi stwarza .

Gen 1:1-3 (1) Na pocz靖ku stworzy Bóg niebo i ziemi.(2) A ziemia by豉 pustkowiem i chaosem; ciemno by豉 nad otch豉ni, a Duch Bo篡 unosi si nad powierzchni wód (3) I rzek Bóg: Niech stanie si wiat這. I sta豉 si wiat這.

Genesis precyzuje: "Na pocz靖ku Bóg stworzy Niebo i Ziemi" . Dowiadujemy si , 瞠 w przestrzeni czasu by豉 chwila t_pocz靖ku ziemi , rozci鉚豉 w czasie , w której byt o umiej皻nociach tworzenia , zwany Bogiem nada kszta速 Niebu i Ziemi . Wiemy wi璚 , 瞠 w chwili t_pocz靖ku ziemi by Bóg, Niebo i Ziemia i nic wi璚ej . Kiedy Bóg przemówi "niech si stanie wiat這" sta這 si to w chwili t_jeden . W Genesis Bóg jest "od zawsze" i "po kres czasu" i towarzyszy mu ó速a forma CHI , sprzyjaj鉍a 篡ciu .

rys.1

Zagadka zawsze wyznacza dwa nurty mylenia : domylny , podejmowany przez ufnego s逝chacza i konkretny , nim pod嘀a autor i kocielny lektor . Nurt domylny prowadzi na manowce . Rozwi頊anie zagadki znajdujemy w nurcie konkretnym .

Nurt domylny

Przed pojawieniem si 篡cia na ziemi ( Genesis , chwila t_stwarzanie dnia ) pierwsze by這 s這wo( pierwsze przed 篡ciem ) i poprzez nie Bóg zapocz靖kowa 篡cie ( to jest pocz靖ek). S這wo pochodzi這 od Boga i poprzez nie Bóg stwarza , wi璚 s這wo by這 jak Bóg . Ono na pocz靖ku by這 u Boga . ( tu "na pocz靖ku" rozumie si , 瞠 kiedy Bóg inicjowa s這wo stwarzaj鉍 dzie ) .

Istotnym dla rozstrzygni璚ia gdzie by "pocz靖ek" jest forma pierwszych sów Jana i Genesis. I w Genesis , i u Jana tekst zaczyna si tym samym zwrotem "Na pocz靖ku " ale kiedy w Genesis jest to chwila t_pocz靖ku istnienia ziemi , to u Jana jest to chwila t_pocz靖ku o innych cechach . Nadaj tym chwilom ró積e nazwy , bo nie s to te same chwile , co oka瞠 si za chwil .

Tak wi璚 w nurcie domylnym b喚dnie ulokowany zosta "pocz靖ek" , postrzegany jako moment tu przed stworzeniem Dnia . Stwierdzenie tego b喚dnego ustalenia jest pocz靖kiem rozwi頊ania zagadki .

Nurt konkretny

Nurt konkretny to jest myl Jana . Konkretno jego myli polega na tym , 瞠 pozwala on sobie traktowa s這wa jako klocki uk豉danki , nie zwa瘸j鉍 na paradoksalno zestawie . Jan podaje (1_1) :"Na pocz靖ku by這 S這wo" .

Dowiadujemy si , 瞠 w chwili t_pocz靖ku by這 S這wo i nic wi璚ej (!) .

Teraz uwaga , zauwa禦y , 瞠 Jan manipuluje znaczeniami . Kto czyta te wynurzenia Jana , ten dowiaduje si bowiem kolejno , 瞠 :

by pocz靖ek i s這wo (1_1) , by這 s這wo i bóg (1_2)

Sówko "by這" oznacza jednak co innego w ka盥ym kroku z這穎nego zdania (1) i inne znaczenie przypisze im Jan .

"na pocz靖ku by這 s這wo " - tu mamy stwierdzenie , co by這 pierwsze w kolejnoci ( by kiedy ) , sówko "by這" wskazuje na chwil t_pocz靖ku

"a s這wo by這 u boga" - tu odczytujemy stwierdzenie lokalizacji ( by gdzie ) i jednoczenie jako lokalizacj w czasie równie w punkcie t_pocz靖ku - powoduje to spójnik "a" . Jan zmienia jednak rozumienie tej lokalizacji w czasie na chwil inn , póniejsz t_dwa , jakby nie by這 spójnika "a", formalnie jest to dopuszczalne

"bogiem by這 s這wo" - to jest twierdzenie o s這wie czym by這 ( by czym )

Rys.2

W kosmologii Jana brak jest wi璚 na pocz靖ku Boga i nie zachodzi akt tworzenia . To jest istotna ró積ica . W Genesis Bóg jest "od zawsze" . wiat Jana jest na pocz靖ku Boga pozbawiony , jest pusty . Na pocz靖ku znajdujemy w nim tylko mechanizm s這wa pozbawiony wypowiadaj鉍ego go m鉅rego i sprawiedliwego Boga , tworz鉍ego dobre byty i tym sensie jest to wiat mechaniczny , odczuwalnie i zauwa瘸lnie pusty o silnie obni穎nym nastroju , grony i niebezpieczny . wiat z którego wyrugowano Boga jest z造 st鉅 czerwie , kolor z豉 i fiolet , kolor nienawici .

(Poni瞠j unikn du篡ch liter , bo s這wo i bóg okazuj si nie tym samym co w Genesis .)

Nast瘼nie Jan pisze (1_2) : "a s這wo by這 u boga" .

Nie wiemy nic o cechach bytowania s這wa wskazanych wyra瞠niem "by u boga" , wiemy jednak o jednoczesnoci w pewnym momencie bytów s這wa i boga - bóg i s這wo s wi璚 w pewnej chwili jednoczenie . Poniewa w chwili t_pocz靖ku boga nie by這 , wi璚 chwila t_dwa, w której pojawi si , musi by póniejsza i rozdzielona od t_pocz靖ku. Jedynym co poprzedzi這 boga jest s這wo , a poniewa "S這wem Bóg stwarza" (Genesis) , wi璚 bóg zosta stworzony przez s這wo . wiat z bóstwem Jana , stworzonym przez s這wo , które daje 篡cie , ma barw zieleni , barw 篡cia.

W konsekwencji Jan stwierdza , 瞠 skoro s這wo stworzy這 boga to on mo瞠 postawi mi璠zy nimi znak równoci i w zdaniu (1_3) pisze: "bogiem by這 s這wo".

Taka konstrukcja nast瘼stw pomija niecis這 , 瞠 S這wo samo niczego stworzy nie mo瞠 , 瞠 do tego jest potrzebny Bóg wypowiadaj鉍y S這wo , jednak Jan nie dba o cis這 w odniesieniu do Genesis i bawi si mo磧iwociami niecis這ci j瞛yka .

Dwa sprzeczne zdania

Nast瘼nie Jan dalej zabawiaj鉍 si , wyci鉚a konsekwencje ze zdania (1) i stwierdza w (2) : "Ono by這 na pocz靖ku u boga" . ( ono czyli s這wo )

Skoro w (1_3) stwierdza bóg=s這wo , to wracaj鉍 do chwili t_pocz靖ku , w której by這 s這wo samo w (1_1) ( inaczej samo ze sob , inaczej samo u siebie ) i ze zdania "s這wo by這 na pocz靖ku u s這wa" , przez podstawienie s這wo = bóg tworzy zdanie "S這wo (ono) by這 na pocz靖ku u Boga" ( w drugim wariancie móg by napisa "bóg by na pocz靖ku u boga" , w trzecim "bóg by na pocz靖ku u s這wa" ) Wydaje si teraz , 瞠 doszed do zaprzeczenia sam sobie , bo najpierw stwierdzi , 瞠 na pocz靖ku by這 s這wo i tylko s這wo , teraz za lokuje w chwili t_pocz靖ku s這wo i boga jednoczenie . Sprzeczno ta jest prostym skutkiem swobodnego i nieuzasadnionego operowaniem terminem "bóg" i terminem "s這wo" i uto窺amienia ich ze sob . Jednak formalnie mamy oto dwa sprzeczne ze sob zdania .

Wykazan tu sprzeczno skrywa przybrana forma zdania "Ono by這 na pocz靖ku u Boga" , i wskutek tego zarówno podobie雟two jak i zaprzeczenie zdania (1_1) "Na pocz靖ku by這 s這wo" niezbyt rzuca si w oczy , i st鉅 nie jest 豉two je zauwa篡 .

Ska瞠nie przeczuciem kl瘰ki

Mamy tu do czynienia ze zdaniem (1_1) i z zaprzeczeniem zdania (1_1) w postaci zdania (2) .

(2) jest negacj (1_1)

W troch osobliwy sposób , na pewno du穎 bardziej zakamuflowany , Jan doprowadza do tego samego , co zrobi Mateusz w Mat 1:1-18 . Zaproponowa ufnemu czytelnikowi przyj璚ie dwóch sprzecznych zda . Konsekwencje opisa貫m w ( NT twór cz這wieka i w Prawo Dunsa Scotusa ) . Tym samym udowodni貫m , 瞠 ksi璕 Jana nale篡 odrzuci podobnie jak ksi璕 Mateusza .

Jest istotna ró積ica mi璠zy tekstem Mateusza i Jana . Mateusz otwarcie pokazuje sprzeczno dwóch zda , nie obawiaj鉍 si odkrycia fa連zu – jest gotowy zadowoli si mniejsz liczb tych , którzy mu „uwierz” (pomimo tego fa連zu) . Jan kamufluje fa連z jakby obawia si demaskacji . Ksi璕 Mateusza datuje si na rok 70 n.e. , a Jana na koniec I-szego wieku . Jan jest starszy i znajdujemy u niego taki w豉nie lad obaw i przeczucia kl瘰ki , którego u Mateusza jeszcze brak . Odkrywamy wi璚 , 瞠 ju u swych pocz靖ków chrzecija雟two by這 ska穎ne przeczuciem kl瘰ki .

Rozwi頊anie- podsumowanie

Nurt konkretny zawiera rozwi頊anie . Punktem zagadkowym , niejasnym by這 miejsce na osi czasu zwane "pocz靖kiem" i pomocne okaza這 si w tym skojarzenie tekstu Jana z tekstem Genesis , gdzie pocz靖ek jest wyranie wskazany w chwili stwarzania Ziemi .

Wskazanie punktu pocz靖kowego jako t_pocz靖ku , a nie t_jeden ( jak w nurcie domylnym) jest wi璚 krokiem pierwszym rozwi頊ania. Drugim krokiem jest odkrycie sensu zdania (1_2) wed逝g Jana , co w konsekwencji pozwala wyjani form i paradoksalne zrównanie terminów "s這wo" i "bóg" w (1_3) . Zdanie (2) jest ju tylko kombinacj sów wyznaczon przez (1_3) . Takie jest rozwi頊anie zagadki .

Komentarz ko鎍owy

Tekst Jana nie jest jak now kosmologi ale jest tylko gr s這wn . Propozycja wiata bez Boga by這 z pewnoci zuchwa豉 . Ca這 posiada znamiona szyderstwa z treci Genesis , a konkretnie z poj璚ia Boga . Pocz靖kowe za這瞠nie , 瞠 Jan jest wiarygodny ostatecznie okazuje si nieprawdziwe . Jana nale篡 odrzuci podobnie jak odrzucilimy Mateusza .

plik PDF

powrót