powrót
2015-11-14 19:00

List do Ambasadora Francji w Polsce

Poniżej zamieszczam w całości list do Ambasadora Francji , Pana Pierre'a Buhlera , który wysłałem do niego dzisiaj . Nie wiem , czy będzie przeczytany , zrozumiany , oraz czy otrzymam jakąkolwiek odpowiedź . Ostatnie lata dowiodły , że konformizm bierze górę nad pragnieniem naprawy . Myślę , że z jednej strony przyczyną jest lenistwo myślowe , z drugiej ciążenie wielowiekowych przyzwyczajeń . Tak było do tej pory , być może teraz to się zmieni , bo sprawy stanęły , jak się to mówi , na ostrzu noża.

początek listu >>

Wrocław 2015-11-14

Pan Pierre Buhler , Ambasador Francji w Polsce

Witam

Wczoraj wieczorem były w Paryżu zamachy. Zginęło wiele osób i sami Francuzi uznali , że jest to stan wojny . Współczuję Francji , która jest teraz w szoku , ale jednocześnie pragnę nakłonić Francuzów do myślenia . Wojen nie wygrywa się tylko orężem , ale przede wszystkim wygrywa się je rozumem . Dobrym tego przykładem jest zdeszyfrowanie przez polskich matematyków Enigmy , co , jak się szacuje, skróciło II Wojnę Światową o połowę i o tyle samo zmniejszyło liczbę ofiar .

Będę pisał możliwie krótko , bo w jednym liście i tak nie wyłożę wszystkiego . Mój list jest więc ( może być jedynie ) zachętą do dyskusji .

Skoro już się stało , co było nieuniknione , i skoro pobudziło nas to do myślenia , a przynajmniej stworzyło gotowość do myślenia , to przemyślmy ponownie wszystko , żeby zrozumieć agresję islamistów . Arabowie występują z hasłem na ustach "Allach Akbar" , Bóg jest wielki . Także ważnym bardzo , o wielkiej wadze , jest oskarżenie jakie wysuwają pod adresem chrześcijaństwa , że jest ono satanizmem . Widać , że ich postawa jest ideowa . Nie są zwykłymi gangsterami . Nazywanie ich terrorystami zamazuje prawdę o nich i o ich działaniach . Nie wolno lekceważyć ich ideowości , a trzeba ją pojąć i albo im zaprzeczyć , albo się z nimi zgodzić , jeśli racja okaże się być po ich stronie . Ja sam zgadzam się z niektórymi tezami Islamu , a z wieloma nie zgadzam się . Nie chcę i nie zamierzam być islamistą .

Około dwóch lat temu umieściłem w internecie ( na końcu podaję linki ) dowód , w oparciu o tekst Nowego Testamentu , że chrześcijaństwo jest satanizmem . Ściśle rzecz ujmując jest ono kultem Księżyca , z odwołaniem do tzw. "Ojca" , którego siedzibą są czeluście Ziemi , a więc jednoznacznie wskazuje to na osobę Szatana ( patrz artykuł "Upojeni z Gralla" ) . Wniosek płynący z tekstu NT zapewne dziwi , wobec jawnych warstw NT , które wydają się pełne szlachetności i miłości . Jednak NT jest wielowarstwowy i jest mistyfikacją , ukrywającą swoją ponurą postać pod warstwą jawną. Bertrand Russell , wielki matematyk , laureat Nagrody Nobla , napisał w swojej książce "Dlaczego nie jestem chrześcijaninem" , że Chrystus nie był dobrym czowiekiem . Oczywiście umotywował to swoje twierdzenie . Przeczy to powszechnym wśród chrześcijan opiniom ( także Arabowie szanują Chrystusa , co dodatkowo komplikuje sprawy ) . Jest to przyczyną , że występowanie z opiniami krytycznymi wobec chrześcijaństwa napotyka na mur oporu .

Poznanie rzeczywistego sensu NT jest swoistym wyzwaniem intelektualnym , rzuconym ludziom przez jego twórców 2000 lat temu . Jak widać żywotność tej mistyfikacji jest wielka , jak wielkie jest jej skomplikowanie .

Przeciętny człowiek nie jest intelektualistą w stopniu na tyle wyrafinowanym , żeby uporać się z mistyfikacją NT . Dlatego zwróciłem się w latach ubiegłych do Profesorów PAN-u o rozpoczęcie systematycznych badań nad tekstem NT , właśnie pod kątem mistyfikacji . Dwukrotnie pisałem do Profesora Kleibera i jego wszystkich zastępców , a następnie do obecnego Prezesa PAN-u Profesora Duszyńskiego i do minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Kolarskiej-Bobińskiej ( w połowie tego roku ) . Niestety moje apele nie znalazły u nich zrozumienia .

Nie oni jedni odpowiedzieli mi milczeniem . Próbowałem z wieloma osobami i natrafiłem na niechęć , spowodowaną lękiem przed zderzeniem z silnym oporem powszechnie utartych opinii o NT . Przykładem jest mój tekst "Prawo Dunsa-Scotusa" , który współredagował ze mną pewien emerytowany Profesor fizyki , ale kiedy doszło do publicznej prezentacji , to wycofał się , argumentując to oporem , z jakim spotkał się w swoim prywatnym środowisku .

Próbowałem także nawiązać kontakt w tej sprawie z środowiskiem polskich muzułmanów , ale również spotkałem się z milczeniem . Lista osób wpływowych , do których apelowałem jest długa.

Francja jest katolickim krajem , podobnie jak Polska . W odróżnieniu od Polski , Francuzi dokonali dużo więcej na polu myślenia racjonalnego . Dlatego mam nadzieję , że to , czego nie udało dokonać się w Polsce , to uda się we Francji . Dobrym miejscem do dyskusji wydają się środowiska akademickie , od zawsze najbardziej otwarte na nowe idee .

Skoro chrześcijaństwo rzeczywiście jest mistyfikacją ( mój dowód jest rzetelnie przeprowadzonym dowodem w oparciu o wiedzę z zakresu logiki i o analizę języka oraz kultury ) , to uzasadniona staje się część argumentacji Arabów i Islamu . I oto znika nam główny punkt sporny , a to już połowa sukcesu . Z drugiej strony, powiedziałem to już wyżej , nie chcę i nie zamierzam być islamistą , ale to dalsza część dyskusji i dalszego argumentowania .

Temat jest rozległy i nie sposób wyczerpać w jednym liście wszystkich wątków . Dlatego ograniczę się do wątku zasadniczego , wyłożonego powyżej .

Cywilizacja europejska nie musi zginąć , za to z całą pewnością powinna się oczyścić i z takim procesem mamy właśnie do czynienia . Rozpoznanie tego rzeczywistego stanu rzeczy pozwoli nam przejść od horroru zdarzeń bieżących do przyszłości , która zarysuje się przed nami raczej optymistycznie , jak sądzę .

Załączam podstawowe artykuły : "Nowy Testament- twór człowieka", "Prawo Dunsa-Scotusa ", "Upojeni ze świętego Gralla" ( link: www.przeslanie.wroclaw.pl/wkamin3/NT%20zbiorcze.html )

pozdrawiam

Wojciech Kamiński

www.przeslanie.wroclaw.pl

PS

Proszę przynajmniej o potwierdzenie , że Pan Ambasador zapoznał się z moim listem , oraz z moją argumentacją . Spodziewam się , że we Francji znajdą się kulturoznawcy, językoznawcy i logicy , którzy zgodzą się z moimi tezami . <<koniec listu

powrót