powrótWrocław 25 maja 2006rPochodzenie PRAWA

We Wstępie do Prawa napisałem, że prawa otrzymałem od Boga Abrahama i Mojżesza . Potwierdzenie tego faktu ma dużą wagę, to oczywiste. Prawa pomyślane przeze mnie, nawet najbardziej pomysłowe, byłyby jedynie moja fantazją i życzeniem. Wszystko zmienia się , jeśli stwierdzimy , że 'sam Bóg' chce , byśmy postępowali w określony sposób, gdyż wówczas przetrzeganie praw lub ich łamanie znajdzie odbicie w przebiegu naszego istnienia.Należy odróżnić teksty pisane z woli człowieka od tych, podyktowanych człowiekowi przez Istotę Boską. Teksty tak podyktowane nazywamy natchnionymi. - Jak je jednak odróżnić od tekstów pomyślanych przez człowieka i naznaczonych jego wolą i doświadczeniem życia ? Otóż jest to możliwe. Dlatego chcę poinformować o tym jak tego dokonać , by wszyscy , którym zależy na takiej weryfikacji , mogli ją samodzielnie przeprowadzić.Wszelkie teksty pisane zawierają informację . Przestrzeń jest wypełniona energią 'chi' , która przepływa wokół nas. 'Chi' niesie informację o naszym świecie. Kiedy położymy przed sobą książkę , ponad nią ujrzymy aurę, widmowy, subtelny twór , pochodzący od przepływającej 'chi'. Kształt aury zależy od zawartości książki.

Informacja nie musi znajdować się w książce. Podobny efekt daje się zaobserwować , kiedy tekst zapisany jest w komputerowym pliku tekstowym umieszczonym na dyskietce lub w innej pamięci masowej , na przykład w Pendriev-ie , inaczej nazywanym też pamięcią USB.Umieszczenie tekstu prawa zapisanego w formacie 'html' na dyskietce, pozwala zaobserwować wspomnianą aurę, jednak jest ona słabo widoczna. Pismo, ściśle liternictwo jest tworem kultury, więc w jego kształtach zawarte są w jakiś sposób dzieje naszej cywilizacji , ze wszystkimi emocjami towarzyszącymi epokom. To wnosi zakłócenie do samego zapisu. Opracowałem więc specjalnie zupełnie nowy zestaw liter , by tych wpływów pozbyć się – patrz rysunek Alfabet. W efekcie aura uległa znacznemu wzmocnieniu i mam nadzieję , że dzięki temu stała się dla wielu osób widoczna.Konstrukcja liter jest charakterystyczna. Każda z nich składa się z dwóch części , jedna odpowiada wystąpieniu dźwięku, druga pauzie , która po dźwięku następuje. We wcześniej pisanych tekstach stosowałem łączenie liter, później rolę łączenia zastąpiłem kropkami , co podniosło czytelność tekstu. Pisze się z prawa na lewo i skosem w górę. To ostatnie jest wyraźnie widoczne w tekstach o numerach powyżej 'k80'.Każde prawo zapisałem na osobnym rysunku . Symbol literowy na początku odpowiada położeniu prawa w tekście PRAWO.html , a część druga nazwy odpowiada kolejnym kartom od 1 do 143 , na których prawa zapisywałem , jest to więc informacja o kolejności dokonywanego zapisu. Nie ma to wielkiego znaczenia, raczej było mi pomocne w organizacji pracy. W przyszłości postaram się połączyć obydwa zapisy, tradycyjny i nowy , aby możliwe było ich porównanie. Na razie było to niemożliwe z braku czasu.

Wszystkie razem umieściłem w trzech katalogach , które spakowałem , żeby łatwiej było je ściągnąć ( Prawo nowy zapis ) . Po ściągnięciu należy je rozpakować i wszystko przenieść do pustej ( bez innych plików ) pamięci masowej USB razem z Alfabetem. Umieszczenie tam Alfabetu jest nieodzowne , bo jego zawartość nadaje sens zapisanym tekstom. Aura odzwierciedla ten fakt.Dodam tylko jeden drobny lecz istotny szczegół natury technicznej. Jedynym znanym mi typem pamięci, który nie wnosi zakłóceń ( nie osłabia efektu ) jest pamięć Kingston typ Data Traveler 256MB. Jest to dość ważne i nie należy tego faktu lekceważyć. Podobnie efekt ulegnie osłabieniu jeśli umieścimy w pamięci pliki nierozpakowane. Po prostu, nałożenie na siebie różnych treści powoduje zamęt.Kształt aury bedzie interesujący dla każdego , kto nawet powierzchownie zetknął się z religią chrześcijańską czy judaizmem i powinien kojarzyć się dość jednoznacznie. Ten fakt tworzy moim zdaniem pomost ponad historią i łatwiej pozwala sobie przyswoić charakter obecnego zdarzenia, które w mojej ocenie jest ponownym przekazaniem Prawa człowiekowi. Jednak nie będę uprzedzał faktów.W razie niepowodzenia proszę pamiętać , że aura jest tworem subtelnym oraz wymaga spojrzenia odbiegającego od tego , do czego jesteśmy przyzwyczejeni na codzień - jej widzenie wymaga też podwyższonej wrażliwości. Dla jakiejś części osób taka obserwacja nie będzie więc dostępna. Tak jest ze wszystkimi zmysłami, na przykład niektórzy słyszą bardzo wysokie dźwięki , a inni nie. Nie ma w tym, jak sądzę nic niezwykłego .

Życzę powodzenia i dodam , że będę wdzięczny każdemu , kto zechce podzielić się ze mną informacją o tym , że jego eksperyment zakończyl się sukcesem. Mój eksperyment , przeprowadzony wielokrotnie i w różnych warunkach , dzisiaj i w latach ubiegłych , kończył się niezmiennie sukcesem. Dlaczego dopiero dzisiaj o tym powiadamiam ? Wynikło to stąd, że efekt był bardzo słaby dopóki nie opracowałem Alfabetu.Uzupełnienie ( dodane 29-05-06 )

Pliki graficzne z zapisem można oczywiście wydrukować. Jest to kłopotliwe z uwagi na ich ilość. Wtedy ich obserwacja wraz dołączonym z 'Alfabetem' , pozwoli ujrzeć czystą postać 'aury' , pozbawioną wszelkich ubocznych wpływów. Pamięć 'flash' jest produktem nowoczesnych technologii i wnosi swój wpływ na postać aury , bo w swojej konstrukcji zawiera potężny ładunek myśli naukowej i technicznej. Pomimo tego wydzielenie obydwóch 'aur' jest możliwe i jest dość oczywiste.


powrót