poprawiony pełny tekst PRAWO popr.zip


cofnij
Wstęp

Przedstawiam opisy czynów, które w bilansie życia czlowieka ważą ujemnie. Skutkiem takich dzialań jest odsunięcie czlowieka od spraw świata poprzez zmniejszenie jego wplywu na bieg wydarzeń. W przypadku najcięższych przewinień, dusza czlowieka nie zachowuje po śmierci trwalego drugiego bytu, czyli nie otrzymuje nieśmiertelności.


Prawa te zostaly mi przekazane od Boga Abrahama Mojżesza i Izaaka i już obowiązują.


Tekst zawiera prawa w ilości 416. W wersji pierwszej przedstawiłem tylko ich wybór.


Lącznie z tekstem praw otrzymalem wiedzę o ich wadze i o tempie w jakim tak postępujący czlowiek degraduje swój byt i swoją szansę na nieśmiertelność. Sprawiedliwi, tacy którzy Praw nie łamią, tacy dostąpią drugiego życia, poza życiem ziemskim, dostąpią nieśmiertelności.

Prawa ująlem w krótkie sformulowania i podzieliłem na grupy dla łatwiejszego poruszania się po tekście. Zwroty potoczne sprzyjające skrótowości zapisu mogą powodować nieścisłości pojmowania tekstu. To są niedoskonałości ujęcia w każdym języku i oczywiście wymagają wyjaśniania w przypadku wątpliwości. Na wszystkie pytania będę starał sie dać wyczerpującą odpowiedź.

Parę szczególów wymaga omówienia i dokonuję tego w omówieniu calości w rozdziale "Komentarz do prawa".

cofnij