powrót16-04-2010 9:30Obudźcie się


Mówimy : "Bóg poruszył niebo i ziemię " ( mając na myśli Stwórcę ) ale czy tak myślimy ? Przestaliśmy myśleć o Stwórcy , który wypiętrza góry , sprowadza deszcze i susze , i kieruje naszym życiem , bo wydało się nam to nierzeczywiste . I oto mamy niepowtarzalną okazję ponownego spojrzenia na działanie Stwórcy , na Jego ingerencję w nasze ludzkie sprawy .


Napisałem , że wypadek samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem nie był przypadkowy ( Katastrofa samolotu z Prezydentem 12-04-2010 ) , że wszystko ma swój sens i znaczenie , które musimy umieć odczytać i zrozumieć - musimy po to , by móc porządkować nasze życie , by móc odnaleźć jego sens .

Nic nie dzieje się przypadkiem . Stwórca kieruje losami całych narodów i pojedynczych jednostek. lecz my zdajemy się o tym nie pamiętać i opłakujemy śmierć tych , którzy zginęli , zupełnie nie rozumiejąc jej sensu i znaczenia.


Lektura Biblii , tej jej części zwanej Starym Testamentem , pozwala spojrzeć w wiele tysięcy lat doświadczeń człowieka i działań Stwórcy , z których jasno wynika , że los każdego z nas leży w Jego rękach . Pozwala też zrozumieć , że człowiek sprawiedliwy może spodziewać się długiego i pomyślnego życia , a życie niesprawiedliwego jest krótkie , niespokojne i kończy się burzliwie , nagle .


O ile żałoba po tych tragicznie zmarłych jest czymś zrozumiałym w przypadku osób bliskich, rodziny i kolegów , to jest wyraźnym nieporozumieniem w przypadku całego narodu . Media wypełnione są pochwałami zmarłych . Ludzie płaczą na ulicach . Niezrozumienie kolein naszych losów zdaje się być powszechne . Gdzie są ludzie , czytelnicy Biblii ? gdzie są elity tego kraju ? Tylko z ust Pana Niesiołowskiego usłyszałem : "Bóg kieruje losami narodów " , po czym dodał on coś , czego u niego nie rozumiem: "ale ich śmierć jest czymś niepojętym, nigdy jej nie zrozumiemy " .


Jak można tak powiedzieć ? Już z treści Psalmów , przełożonych pięknie przez Kochanowskiego , wynika jasno zrozumienie naszego losu i nagła śmierć staje się jak najbardziej pojęta , właśnie jako skutek złego postępowania wobec bliźnich . W Psalmach jest to przecież wyłożone bezpośrednio , otwartym tekstem .

Jeśli zmarli dbali o swój wyidealizowany wizerunek na tyle usilnie i skutecznie, że nie widzimy związku między ich życiem i gwałtowną śmiercią, to naszym zadaniem jest szukanie go . Jeśli pójdziemy w kierunku tylko pochwały ich życia , zapominając o winie , to zatrzemy ten jakże cenny i podstawowy wzór winy i kary , który pozwala nam kształtować naszą moralność .


I oto zdarza się coś niezwykłego , co pozwoli nam ponownie dojrzeć bezpośrednio ścisły związek między Stwórcą i człowiekiem . Wybucha wulkan na Islandii. Wiatr niesie pyły ku Europie , wiatr rozprasza je i , jak czytamy na portalu "Twoja pogoda" : "popiół z islandzkiego wulkanu dociera nad Europę, wywołując chaos w ruchu lotniczym, też w Polsce." ( "Erupcja wulkanu, niezwykłe zjawiska" i podtytuły : Chaos w ruchu lotniczym. Apokaliptyczne zachody słońca. Wulkan wzbudził się po 187 latach . http://www.twojapogoda.pl/


I znowu trzeba powiedzieć , że nic nie dzieje się przypadkiem , tyle że do nas należy zrozumienie tego faktu i odpowiednie zinterpetowanie tego zdarzenia . Do nas należy zrozumienie jego znaczenia w naszym życiu , w życiu całych narodów właśnie .


Oto Stwórca , zdolny poruszyć niebo i ziemię, robi to, czego od jakże dawna nie spodziewaliśmy się . Staje się to , co od dawna przestalismy rozumieć lecz mamy i powinniśmy to znowu zacząć umieć dostrzegać .

Stwórca wyzwala drzemiące w głębi ziemi ogromne moce , i kierując wiatrami rozsiewa pył wulkaniczny po Europie. W ten sposób skutecznie blokuje komunikację lotnictwa cywilnego wokół Polski . Uniemożliwia tym uroczyste obchody śmierci delegacji prezydenckiej . Z zapowiedzianych 80 specjalnych przylotów delegacji zagranicznych , w tym przyloty Prezydentów Obamy i Miedwiediewa , wszystkie stanęły pod znakiem zapytania . Po zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Polską stanie się to niemożliwe .

Oczywiście delegacje Czech czy Słowacji mogą wsiąść w samochody , by dojechać , jest to możliwe ale naszym zadaniem jest odczytanie i zrozumienie tego znaku "na ziemi i niebie" : "Zatrzymajcie się . Obudźcie się . Przestańcie tak uroczyście obchodzić tę śmierć . Przywracam wam rozumienie , że to Ja kieruję losami świata i nie wolno wam o tym zapominać ".


Tam , w górze nia ma zgody dla tej pompatycznej uroczystości , w czasie której rozum całego świata zdał się całkiem zasnąć . Taki jest sens tego znaku , a zadaniem elit , jest głośne mówienie o tym , nawet jeśli ogromna rzesza tego nie rozumie .

Zarówno rozmiary katastrofy pod Smoleńskiem, które przyciągnęły spojrzenie całego świata jak i rozmiary , i niezwykłość erupcji wulkanu wraz z dalekosiężnym skutkiem dla lotnictwa cywilnego , są łącznie dla nas niezwykle ważnym znakiem do odczytania . Zainteresowanie Polską jest teraz ogromne i znak ten jest znakiem dla całego świata .Dopisane 16-04-2010 15:30

dla wątpiących w bezpośredni związek wybuchu wulkanu z Polską oraz aktualnmi zdarzeniami załączam zdjecie Chmura pyłu na Europąpowrót