powrót12-04-2010 12:00Katastrofa samolotu z Prezydentem


Nic nie dzieje sie przypadkiem . Ufamy , że Stwórca kieruje naszym światem rozumnie i kiedy zabiera z niego niektóre swoje stworzenia , to czyni to sprawiedliwie , a to oznacza, że usuwa tylko takich , którzy swoim postępowaniem łamią Prawo i w ten sposób zagrażają bytowi drugich .


Wskutek wprowadzenia PRAWA powstała nowa sytuacja . Proces wprowadzania trwał kilka lat i właśnie dobiegł końca , o czym poinformowałem . W poprzednich latach żyliśmy w określony sposób i przywykliśmy do pewnych zachowań , które mogły nam się nie wydawać naganne chociaż przez wielu były zauważane jako wysoce niekulturalne . Obserwujemy mnóstwo zdarzeń świadczących o arogancji władzy . Podejmowane są niepopularne decyzje dotyczące wielu obywateli i dzieje się tak nie tylko w Polsce . Między innymi są to nadmierne podatki ( Podatki w Polsce ) , które są zwykłym zaborem mienia . Przedstawiciele władzy przyzwyczaili się do tego , że nie ponoszą konsekwencji swoich złych postępków . Można obiecywać i nie dotrzymywać słowa . Można stwarzać na użytek publiczny swój upiększony wizerunek , który nie ma pokrycia w rzeczywistości . Można dowolnie manipulować opinią publiczną za pomocą mediów , sztucznie montując pożądaną zbiorową świadomość . Otóż to wszystko są teraz działania naganne i pociągają za sobą konsekwencje w postaci odsunięcia od życia publicznego , aż do całkowitej eliminacji ze świata włącznie . Lista nagannych poczynań jest długa ( patrz PRAWO ).


Życie sprawiedliwego , który przestrzega PRAWA jest spokojne , pomyślne i długie , i nie spotka go gwałtowna śmierć . Niech ta myśl przyświeca naszym działaniom . Studiujmy PRAWO i stosujmy się do niego . Niech strata , która nami wstrząsnęła , zaowocuje zmianą myślenia i postępowania .
Ekl. ks.7

11 Mądrość jak bogactwo jest ludziom przydatna, daje poczucie bezpieczeństwa, jak pieniądze,

12 a najważniejsze, pozwala ochraniać bieg życia tym, którzy ją mają

I zważ na działanie Stwórcy : kiedy coś już zmieni, kto to odwróci
powrót