powrót26-03-2011 23:00

Ubezpieczenia

Działalność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności ( >>>>tutaj)

K. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 65.1. UBEZPIECZENIA 65.11. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 65.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

  1. ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci (z oszczędnościami jako elementem składowym lub bez oszczędności). 65.12. POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 65.12.Z

Podklasa ta obejmuje ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, tj.:

  1. ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i pożaru,

  2. ubezpieczenia na wypadek choroby,

  3. ubezpieczenia na czas podróży,

  4. ubezpieczenia majątkowe,

  5. ubezpieczenia pojazdów samochodowych oraz transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego,

  6. ubezpieczenia od straty pieniędzy i odpowiedzialności cywilnej.


Do ubezpieczeń stosują się te same zastrzeżenia , jakie sformułowałem dla banków ( >>tutaj ) .

Ubezpieczenia są w istocie bezzwrotnymi pożyczkami , udzielanymi przez administrację zakładu ubezpieczeń , z puli zasilanej przez osoby 'ubezpieczone' . Podobieństwo z bankiem rzuca się w oczy i z podobnych powodów , jak w przypadku banku jest to złe .

Pomagajmy sobie wzajemnie w trudnych sytuacjach ale nie w ten sposób . Tworzenie takich bezosobowych form pomocy , zubożonych o brak serdecznych impulsów i motywów , sprzyja wycofywaniu się z naturalnych więzi znajomości i przyjaźni , i ze zobowiązań z nich wynikających . To tworzy sprzyjające podłoże do łamania PRAWA p.112 :

112/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że pomija znajomego, jego rolę w życiu dotąd wspólnym, jakby go nie było

i dlatego powinniśmy zaniechać praktyki 'ubezpieczania' niektórych osób ze składek wszystkich osób ubezpieczonych . Jest to złe . Organizowanie takich form pomocy , zachęcanie do nich czy wręcz przymuszanie będzie odtąd oceniane jako łamanie PRAWA :

71/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że cel 'uzdrawianie sytuacji' - usprawiedliwia jego zdaniem stosowanie wszystkich środków i nie cofa się przed tym


Za to zupełnie inne znaczenie ma składka jakiejś grupy osób na rzecz konkretnej osoby ( osób) poszkodowanej , w jakimś konkretnym zdarzeniu . Zbiórka w konkretnej sprawie powstaje w oparciu o emocjonalną więź z poszkodownym i to jest dobre .
powrót