powrót12-03-2011 15:40

Banki . Pożyczanie pieniędzy .

64.19. POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 64.19.Z

Podklasa ta obejmuje:

działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak: pożyczki, zastawy hipoteczne, karty kredytowe itp. przez instytucje finansowe inne niż bank centralny, np. banki, kasy oszczędnościowe, towarzystwa kredytowe

według Polskiej Klasyfikacji Działalności >>tutajBank z zasady jest miejscem zdeponowania majątku przez jego właściciela , w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa , którego nie mógłby zapewnić samodzielnie w swoim miejscu zamieszkania lub w miejscu działalności . Ta funkcja banku wydaje się oczywista .

Druga funkcja , jaką pełnią współczesne banki czyli udzielanie pożyczek , ta budzi już wiele wątpliwości . Po pierwsze , i najważniejsze , gdybym miał pożyczać swoje pieniądze , to pożyczki udzieliłbym najpierw rodzinie , przyjacielowi , sąsiadowi w potrzebie , znajomemu , którego lubię i cenię itp . Spojrzenie na tę grupę osób pokazuje , że udzielenie pożyczki jest udzieleniem wsparcia dla konkretnej osoby , z którą jestem jakoś związany lub którą cenię . Z pewnością nie pożyczyłbym pieniędzy komuś , o kim mam wiadomości , że szkodzi drugim , że jest łobuzem , że kłamie , oszukuje , krzywdzi , bije żonę , zaniedbuje dzieci . Odmawiając pożyczki , mógłbym kierować się także intuicją . Po prostu ktoś mi się nie podoba, więc odmawiam .

Widzimy , że udzielanie wsparcia wzmacnia i kształtuje więzi społeczne .

Teraz przechodzimy do udzielania pożyczki przez bank i dostrzegamy od razu , że społeczny charakter pożyczki znika . Bank udziela pożyczki każdemu , kto jest zdolny ją oddać . Nie kieruje się przy tym względem na jakość życia pożyczkobiorcy . Równie dobrze pożyczy szanowanemu biznesmenowi jak i gangsterowi . Dowiadujemy się , że pieniędzmi europejskimi wspomagani są oligarchowie rosyjscy . Powiązania pomiędzy bankami nie mają granic . Liczy się tylko i wyłącznie korzyść finansowa . I to nie jest dobre .

Dlatego jedyną funkcją banku , jaką może on pełnić jest ochrona depozytów . Akt pożyczania pieniędzy zawsze musi być aktem osobistym pożyczkodawcy . Pożyczkodawca będzie znał pożyczkobiorcę osobiście lub z innych względów uzna , że chce jemu właśnie udzielić wsparcia . Takim względem może być chęć zysku .

Zysk z pożyczki

W przypadku pożyczenia pieniędzy dla zysku , wolno oczekiwać i żądać nie więcej jak 3% zysku od całej kwoty , dla pożyczek powyżej 3 m-cy spłaty . Pożyczki na krótszy czas , to zysk maksymalny 1% .

Jeśli pożyczkobiorcą jest ktoś z rodziny , nie wolno na nim zarobić . Bliski związek wyklucza zysk . Bliski jest także związek przyjaciół , dobrych znajomych , dobrych kolegów z pracy . Kiedy kogoś lubimy , to oczekując od niego zapłaty za wsparcie , naruszamy relację sympatii . Jeśli kogoś lubimy , to możemy go wspierać tylko bezinteresownie .

Mogę liczyć na zysk tylko w przypadku , kiedy nie pozostaję z kimś w relacji sympatii . Mogę oczekiwać zysku od przedsiębiorcy , którego działalność jest solidna i wzbudza u mnie zaufanie . Wspieram go moimi pieniędzmi , życząc mu powodzenia i oczekując 3% zysku ( nie więcej , w okresie dłuższym od 3 m-cy i 1% w okresie krótszym ) .

Przekroczenie powyższych ustaleń będzie traktowane jak naruszenie PRAWA :

a/ w przypadku oczekiwania zysku od osoby , z którą się lubimy

235/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, żeby rozprawiać stale w swoim kręgu o dobroci, mając świadomość, że to dobra tarcza przed podejrzeniami i jednocześnie czynić zło

b/ w przypadku innym , kiedy oczekujemy zysku przekraczającego 3% ( i 1% pożyczki krótkie jw. )

271/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że zabiera w celu przywłaszczenia jego mienie , doprowadzając go do stanu nieprzytomności lub bezbronności

c/ w przypadku wspierania pożyczką działań nieetycznych

135/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że pozorując zgodność z przepisami wynajduje okazje do czynienia przestępstwa

97/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że widząc skutki negatywne swoich poczynań dla innych, nie zaprzestaje ich, cel własny stawiając na pierwszym miejsc

e/ w przypadku dążenia do jawnego operowania nie swoimi środkami w celach udzielania ich drugim osobom ( działania współczesnych banków )

214/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że wciąga go w pułapkę , a jednocześnie usypia jego czujność , rozprawiając o tym, że świat jest zły i że rozumie jego obawy w sprawie

powrót