powrót
28-02-2011 14:40

Składowiska odpadów – śmietniska

Śmietniska są uciążliwe dla otoczenia , nie mówię niczego nowego . Uciążliwa jest też praca ekip obsługujących wywóz śmieci oraz same wysypiska . Miejsca składowania śmieci cechuje negatywna energia towarzysząca procesom gnilnym . Praca w takich miejscach jest dlatego szkodliwa , a to że jest nieprzyjemna , to jest dla wszystkich oczywiste . Praca ta jest jednak bardzo potrzebna , tak samo jak potrzebne są składowiska .

Na Rys.1 pokazuję plakietkę , która ulokowana na obrzeżach składowiska , od strony napływającej CHI , spowoduje uporządkowanie energii CHI w obrębie całego składowiska w taki sposób , że miejsce nie będzie odtąd odczuwane jako uciążliwe.


Rys.1

Na zdjęciu satelitarnym ( >>tutaj) widzimy nowoczesne wysypisko w Jaroszowie , które przyjmuje śmieci z Wrocławia , Strzegomia , Świdnicy i powiatu wołowskiego ( opis funkcjonowania wysypiska , które zostało pomyślane bardzo nowocześnie , z możliwością odzysku i uwzględnieniem ochrony środowiska >>tutaj ) .

Na zdjęciu op lewej stan aktualny , wyczuwalne jest obniżenie energii tego miejsca. Na zdjęciu po prawej rozmieściłem na obrzeżach plakietki ( żółte plamki) . Wyczuwalne jest wyraźne podniesienie energii tego miejsca .

Zmiana energi CHI wpłynie pozytywnie na samopoczucie pracowników i okolicznej ludności . Miejsce będzie odbierane jako rzecz konieczna i pożyteczna .powrót