powrót24-03-2011 16:25

Sejm , wybory do Sejmu. Prezydent zbyteczny .Sejm pełni ważną i pożyteczną funkcję tworzenia prawa w państwie . Dlatego Posłowie powinni być osobami dojrzałymi , kompetentnymi i szanowanymi w swoich środowiskach . Do tego służą wybory w okręgach jednomandatowych ( czytaj JOW czyli władza bliżej obywateli >>tutaj ) .

Poseł powinien reprezentować 50 – 100tys Obywateli , nie więcej . Ponadto wiek Posła powinien być równy lub większy od 35 lat .

Z uwagi na wymagany poziom kompetencji Sejmu , 90% posłów powinno być ekonomistami z wyższym wykształceniem i z co najmniej 10-letnim stażem . 10% Posłów może być innych zawodów ale ich wyboru należy dokonać w miastach , w których ma siedzibę Uniwersytet ( nie filia Uniwersytetu ) .

Posłowie wyłaniają spośród siebie Rząd większością 60% głosów . Rząd wyłania spośród siebie dwóch premierów , działających wspólnie i jednakowo odpowiedzialnych za prace Rządu ( porównaj 'Struktury' >>tutaj ) .

Premierów mogą odwołać wyborcy ( obydwóch łącznie , żadnego oddzielnie ) przy minimum 33-50% głosów sprzeciwu , utrzymujących się w ciągu 3 miesięcy . Przekroczenie tej granicy , czyli 51% głosów , odwołuje Premierów natychmiast . Podobnie jest z odwołaniem któregokolwiek z Ministrów . Odwołanie całego Rządu bądź ministra będzie możliwe przez Sejm , większością 60% głosów .

Głosować będziemy przez internet . Trzeba dopracować podpis elektroniczny , by był ogólnie dostępny .Prezydent

Prezydent jest zbyteczny . To odpowiednik króla w świeckim państwie . Nadawanie jednej osobie takich uprawnień jest po prostu niemądre i szkodzi demokracji .Senat

Senat jest zbyteczny .

powrót