powrót29-03-2011 15:20

Sprzedaż detaliczna nowych samochodów

Polska Klasyfikacja Działalności ( >>tutaj )


Podklasa: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli:

G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 45.1. SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 45.11. SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 45.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

  1. sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych:

  2. samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody takie jak: ambulanse i mikrobusy itp.


Ustalenia poniższe dotyczą sprzedaży detalicznej nowych samochodów czyli sprzedaży pojedynczych sztuk np. w salonach samochodowych . Właściciel salonu ma koszty własne , m.in. koszty magazynowania samochodów na placu i w pomieszczeniach salonu . Do tego dochodzą inne koszty , w tym płace pracowników i jego , nie przekraczające 6 (sześciu) płac minimalnych , ustalonych przez Rząd .


Wartość nowego auta przekracza wartość 5(pięciu) płac minimalnych czyli 7500 zł ( porównaj "Handel hurtowy" >>tutaj ) . Jak w przypadku handlu hurtowego , zysk sprzedawcy może wynieść nie więcej jak 600zł od sprzedanej sztuki , plus koszty własne za miesięczny okres rozliczeniowy , rozłożone na sprzedane sztuki .powrót