powrót

2019-01-28 22:10

System Życia uspokaja się

Trzy lata temu napisałem o związku , jaki zachodzi pomiędzy przebiegiem mojego życia a stabilnością Systemu Życia ( >>tutaj ) . Poddając analizie ostatnie 10 lat zauważyłem , że w kolejnych latach powinno nastąpić uspokojenie , i będzie to się wyrażać opadnięciem krzywej LOD .

Rzeczywiście , na wykresie LOD publikowanym obecnie , obejmującym rok 2018 , krzywa opada (rys1) – pomiędzy rokiem 2015 a 2018.rys1

W poprzednim artykule wykres ( zielona linia) kończył się na roku 2015 i wykazywał trend wznoszący . Miało to związek z powstaniem i działalnością ISIS , które w międzyczasie zostało pokonane . Wnioskowałem wówczas z przebiegu zdarzeń , że wykres załamie się i opadnie , co zaznaczyłem krzywą „9”. Rzeczywiście tak się stało ( wahania roczne blisko zera , ale średnia opada wyraźnie w ciągu trzech lat ) .

Dążymy więc do pełnego uspokojenia . Opadanie krzywej napawa optymizmem . Najgroźniejsze perturbacje mamy za sobą .

Zagrożenia

1/ Obecne napięcie powodują jeszcze m.in. sprzymierzone państwa próbujące podtrzymać swoją dominację , którą utraciły . Są to : USA, Chiny, Rosja, Niemcy, Francja, Izrael, Północna Korea oraz elity UE . Pisałem o tym ( >>tutaj ) . Są to działania sprzeczne z PRAWEM i dlatego będą one nieskuteczne, a ich wpływy stale są i będą umniejszane .

2/ Zagrożeniem były też plany stworzenia Unii Europejskiej wzorujące się na Manifeście z Ventotene komunisty Altiero Spinellego . „Na takie właśnie podstawy powołują się w dokumencie podpisanym przez Jean-Claude Junckera unijne elity. Po raz pierwszy więc sami określili się jako komuniści. „ czytamy (>>tutaj) . Komunizm jest sprzeczny z PRAWEM , dlatego i tutaj , podobnie jak wyżej pkt 1/, plany unijnych elit będą nieskuteczne , a ich wpływy stale są i będą umniejszane . Podnoszą się więc już liczne głosy przeciwko takiej Unii i będą one coraz mocniejsze ( >>tutaj ) .

3/ Stałym zagrożeniem byli zawsze geje na stanowiskach . Całkowicie tracą wpływy liczni geje na stanowiskach kierowniczych we wszystkich organizacjach , w tym kapłani Kościoła Katolickiego ( jeśli tam któryś nie gej , to absolutny wyjątek – i tak to przez lata geje mówili nam jak mamy żyć ) . O miejscu gejów w społeczeństwie , bo jest dla nich takie miejsce , napisałem ( >>tutaj ) .

powrót