powrót

2018-05-21 13:10

Hamulce rozwoju Polski

aktualizacja 2018-05-28 3:00

Zdarzyło się , że zwróciłem uwagę pewnej osobie na fakt , iż robi sobie krzywdę , jeżdżąc rowerem z siodełkiem , którego przód był silnie zadarty w górę , co sprawiało , że niebezpiecznie ugniatał sobie to i owo. Osoba ta była bardzo młoda i bardzo ambitna . Odpowiedzi na moją życzliwą uwagę nie było , za to w spojrzeniu ujrzałem niechęć i odmowę . Dalej jeździł z tym niebezpiecznie zadartym siodełkiem , a ilekroć mnie widział , spoglądał na mnie wyzywająco , a może nawet tryumfalnie ?

Jest taki wierszyk Tuwima o chłopczyku , który drwa do lasu nosił i sitem wodę czerpał .

Ostatnio , kiedy korzystam z internetu , pojawia się uparcie reklama IMPACT'18 ( wysłałem ostrzeżenie Panu Premierowi >>tutaj ) , na której widnieją kolejno , chyba według jakiejś wagi ? wizerunek gadającego robota , następnie Pana Premiera Mazowieckiego , następnie Pana Wicepremiera Gowina – panowie „pisani z dużej litery” , co ma wyrażać szacunek jakim są podobno otaczani , podobno , więc tak piszemy , jakby z rozpędu . Dalej widnieją wizerunki innych osób , a wszyscy pod hasłem „spikerów” , czyli mówców .

Mam podejrzenie graniczące z pewnością , że pomiędzy wizerunkami dostrzegam gdzieś podobiznę Jasia Fasoli . Za to nie mam pewności , czy nie powinien być on umieszczony na samym początku , przed gadającym robotem ? chyba tak , bo bez wątpienia jest od niego mądrzejszy , jednak co wówczas z pozostałymi w tym szeregu ?

Kancelaria Pana Premiera milczy – to już prawie 1,5 miesiąca , a wspomniana reklama hasa sobie po sieci i sprasza gości . Poczta Pana Ossowskiego , Przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia , Europejskiej Stolicy Kultury 2016 ( znowu te wielkie litery „szacunku” ) nie odpowiada .

Hełm na wieży ratusza Wrocławia dalej sobie jest . Ani „dziękuję, ani „jestem zdziwiony , ale zainteresowany” , ani nawet „spieprzaj dziadu”.

Podobno osoby ważne i poważne , którym powierzyliśmy nasz los , jak chociażby Posłowie Sejmu RP i nie tylko , nie odpowiadają na listy wysyłane na ich skrzynki mailowe . Należy zauważyć , że podanie adresu poczty jest zaproszeniem i jednocześnie zapowiedzią (!) podjęcia dyskusji dla ewentualnego rozmówcy , który zechce do nich napisać . Gdyby byli osobami prywatnymi , to moglibyśmy powiedzieć , że zapraszając do pisania i nie odpowiadając okazują się niegrzeczni ale i kłamliwi w działaniu , jednak oni są ponadto osobami publicznymi , pełniącymi funkcje w instytucjach , a niektórzy z nich sami są instytucjami ( Pan Poseł , Pan Premier Rządu ) . Nie odpowiadając , nie wypełniają więc obowiązku jaki nakłada na nich pełniona funkcja , a kiedy ktoś zwróci się do nich w trosce o losy współobywateli (!) , to nie odpowiadając , w sposób rażący naruszają powagę powierzonego im stanowiska i sprzeniewierzają się swojej misji .

Sprawy , jakie tutaj poruszyłem i z którymi się do nich zwróciłem , nie tylko że nie są obojętne bezpośrednio dla ich zdrowia , podobnie jak to było z tym rowerowym siodełkiem . Sprawy te to oczywiste i publiczne naruszenia boskiego prawa i rozsądku ( IMPACT ) oraz to naruszenie praw ludzkich do godnego traktowania i dobrego istnienia ( ratuszowe hełmy ) - to ostatnie jest oczywistym naruszeniem dobrostanu wielomilionowego kraju , jakim jest Polska , a także kilku innych krajów , bo Białorusi, Ukrainy, Czech , Słowacji , Węgier , a także Rosji , także Niemiec .

Ekl 4,13 : ”Lepszy jest chłopak prosty i roztropny od króla starego i ogłupiałego , który nie umie przyjąć rady”

aktualizacja 2018-05-24

Następnego dnia byłem na wrocławskim rynku w strefie „martwej” , czyli w pasie wolnym od zabudowań dookoła ratusza , oraz obszedłem okolicę w strefie mieszkalnej . Zgodnie z przewidywaniami energia uległa wyrównaniu w całym tym obszarze oraz poza nim , w całym mieście . Na rynku czuję się teraz lepiej , weselej , swobodniej . W miejsce uprzywilejowania niosącego rodzaj sztucznego „ożywienia” pojawiło się naturalne życie i to samo pojawiło się poza rynkiem , i o to chodziło , bo całe miasto ożyło .

To są subtelne zmiany , które nie każdy odczuje oraz nie każdy zidentyfikuje . Teraz wszyscy mieszkańcy miasta stali się równoprawnymi jego posiadaczami . Zniknął podział na lepszych i gorszych , a u tych drugich zniknęło poczucie przytłoczenia „gorszością” , to bardzo wiele . Tak stało się w całej Polsce .

<< koniec aktualizacji 2018-05-24

Pan Premier Morawiecki ogłosił program rozwoju Polski , są jednak hamulce , a tkwią one w naruszonej równowadze struktury społecznej . O tym napisałem w "Hamulce rozwoju Polski ".pdf .

Za to obciążam winą Przewodniczących Rad Miast , w których wieże ratuszowe mają kołpaki ( hełmy) . Wina ta zostanie z nich zdjęta , kiedy usuną z wież ratuszowych kołpaki . Obciążam także winą funkcyjnych kościołów chrześcijańskich , bo na kościołach takich także znajdziemy takie kołpaki . Równowaga zostaje przywrócona .

Poinformowałem Pana Premiera o konieczności powiadomienia o sprawie Przewodniczących Rad Miast , żeby mieli możliwość uwolnienia się od winy .

Równowaga została dzisiaj przywrócona . Rozwój Polski stał się możliwy .powrót