powrót

2018-04-14 17:10

IMPACT'18 13-14 czerwca , czyli humanoid w Krakowie

IMPACT' 18 . Jak sami o sobie mówią : "Najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyszłość cyfrowej gospodarki współtworzona przez biznes, naukę, startupy i administrację."( >> tutaj )

W licznym gronie mówców znaleźli się : v-ce Premier Jarosław Gowin oraz Premier Mateusz Morawiecki .

Na stronie ( >>tutaj ) czytamy o prezentacji humanoida : "Sophia, robot, który nie tylko wygląda jak człowiek, ale potrafi także wyrażać emocje, udowadnia, że nadeszła nowa era w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji. Wraz z Davidem Rowanem, redaktorem i założycielem Wired UK, będzie dyskutować na scenie głównej Impact’18 na temat przyszłości robotyki." Tak więc ten humanoid będzie dyskutował z człowiekiem , a człowiek z nim . Co najmniej zaskakujące i dziwne .

Ograniczenia techniki

Ten wynalazek jest niedobry . Na czym to zło polega ?

Otóż żyjemy w świecie stworzonym , w którym istoty żywe otrzymały możliwość komunikowania się ze sobą . Ten proces jest kontrolowany przez Stwórcę ( byt Stwórcy został określony kilka tysięcy lat temu w pismach żydowskich zwanych Biblią ściśle zwanym u nas Stary Testamentem ) . Relacje wzajemne istot żywych podlegają szeregu prawom , a sam proces jest elementem Systemu Życia (SŻ) i uzależniony jest od całego systemu , m.in. od sumy komunikatów wymienionych pomiędzy innymi istotami żywymi . Komunikowanie się wzajemne istot żywych jest istotnym elementem SŻ , obok funkcji życiowych takich jak odżywianie się i rozmnażanie czy zajmowanie swojego terytorium . Wszystkie te funkcje wpływają na siebie wzajemnie i ich niezakłócona realizacja decyduje o równowadze SŻ .

Pojawienie się przedmiotu martwego , któremu ktokolwiek przypisze zdolności komunikacji spowoduje zawirowania w SŻ . Jest to poważne zakłócenie , którego nie sposób skorygować , jest to psucie SŻ i Stwórca nie wyraża na to zgody .

Mieliśmy już w przeszłości podobne błędy popełniane przez człowieka . Pierwsi zdiagnozowali to zagadnienie Żydzi i zapisali to w Dekalogu jako znany powszechnie zakaz czynienia figur rzeźbionych istot żywych . Do tego zakazu dopisali drugi :"nie kłaniaj się im i nie służ im" . Ten drugi zakaz jest w istocie zakazem komunikowania się z figurą rzeźbioną , zakaz wchodzenia z nią w "relację osobową" - kłanianie się i służenie jest rodzajem komunikowania się .

Humanoid , który ma zostać zaprezentowany w Krakowie jest w istocie taką "figurą rzeźbioną" , czyli upodobnioną kształtem , do istoty żywej , do żywego człowieka , chociaż techniką różną od "rzeźbienia" . Zapis Dekalogu mówi o "figurze rzeźbionej" i ktoś mógłby powiedzieć , że nie dotyczy on humanoida . Ja jednak stwierdzam i to moje stwierdzenie jest wiążące , że mamy do czynienia z tym samym . Humanoid jest figurą ukształtowaną na podobieństwo człowieka . Właśnie to ukształtowanie ujęte zostało w starożytnym zapisie słowem "rzeźbiony". Dzisiaj moglibyśmy ująć ten zapis innymi słowami : "nie będziesz robił sobie figury ukształtowanej na podobieństwo istoty żywej" .

Moje stanowisko w tej sprawie pokrywa się dokładnie ze stanowiskiem Stwórcy .

Technika, czy może być niedobra

Gdyby ktoś sądził , że jestem zacietrzewionym dyletantem , nie mającym pojęcia o technice i jej zaletach , to nadmienię , że byłem konstruktorem komputerów i ten wynalazek o fascynujących możliwościach zastosowania nie ma dla mnie tajemnic . Dostrzegam oczywiste korzyści płynące z powszechnego zastosowania komputerów , jednak widzę także ograniczenia jego stosowania . Roboty przemysłowe o wyspecjalizowanyh funkcjach są dobre , ale już upodabnianie ich do istot żywych jest złe . Złe jest w ogóle zacieranie różnicy pomiędzy maszyną a nami .

Przykładem jest tzw."Siri" , czyli "asystent osobisty" zainstalowany w iPhonach od 4 w górę (Wiki) . Kiedy mówimy "do telefonu" , asystent rozpoznaje naszą mowę , reaguje wykonując polecenia oraz odpowiada komunikatami w języku naturalnym ( Youtube >> tutaj ) . O ile dobre jest samo rozpoznawanie naszego polecenia, co polega tylko i wyłącznie na analizie języka oraz ropoznaniu treści , i reakcji na nią ( wszystko to mieści się w pojęciu poznania ) , o tyle zsyntetyzowana odpowiedź w języku naturalnym już dobra nie jest , bo sugeruje , jakbyśmy mieli do czynienia z istotą żywą . Nasza reakcja na usłyszane słowa jest spontaniczna i nawet , kiedy mamy świadomość całej techniki stojącej za słowami maszyny , to spontanicznie wchodzimy w to coś , co zwiemy "relacją osobową" i od tego nie da się uciec . Wchodzimy w relację osobową z automatem , z przedmiotem . Analiza języka jest dobra, synteza już nie .

Innym przykładem złego zastosowania techniki jest sztuczna rzeczywistość , wszelkiego typu symulacje przestrzenne uzywane przez architektów , mechaników czy w innych zastosowaniach . Do tej grupy należy także telewizja przestrzenna , kino przestrzenne i TV 4K , w której nastapiło przekroczenie dozwolonej granicy precyzji obrazu ( pisałem o tym kilka lat temu ) .

Przykładów złego stosowania techniki jest wiele . Na mojej stronie opisałem ich dużo . Te złe zastosowania przekraczają granice tolerancji SŻ .

Kara

Kiedy ktokolwiek będzie mówił do tej figury prezentowanej na IMPACT'18 , ten popełni błąd zapisany w Dekalogu i zostanie ukarany . Potrzebna będzie jeszcze tylko do tego moja ocena i ja jej dokonam w stosownym momencie , o czym poniżej . Ja oceniam , co pociąga za sobą uruchomienie kary “w górze” , u Stwórcy .

Polska miejscem szczególnym

Polska stała się miejscem , w którym tworzą się standardy postępowania . Stąd między innymi biorą się te nieustane spory z władzami UE . W wielu kwestiach opór Polaków wynika wprost z roli Polski wyznaczonej "w górze" , u Stwórcy . Między innymi stąd bierze się nasza solidarność z naszymi sąsiadami europejskimi , nasze wyczulenie na ich potrzeby i stąd nasza dbałość o nich , o ich losy , o ich niezależność . Jest to prototyp relacji międzynarodowych , do naśladowania przez innych , a nie do wykpiwania , obecnie uważany za balast przez zwolenników tzw. pragmatyzmu , który w istocie jest po prostu egoizmem , który jest nieetyczny ( patrz PRAWO) .

Teraz z kolei zwolennicy niegraniczonego postępu zamierzają sprowadzić tutaj ten martwy przedmiot i chcą , żebyśmy zaczęli do niego mówić i go wysłuchiwać . Na ziemi polskiej jest to absolutnie niedopuszczalne , a ja dopilnuję , żeby ponieśli karę ci , którzy to zrobią . Stanie się tak nie dlatego , że żywię do nich niechęć , ale dlatego , że wniosą oni tutaj poważne zakłócenie do SŻ , a osłabienie ich bytu stanie się swoistym antidotum i równowaga zostanie chwilowo przywrócona .

O ile więc pokaz odbędzie się , to ocenię to negatywnie i stosownie do przewinienia organizatorów tego przedsięwzięcia. Ocena będzie dotyczyć organizatorów tj. dwóch osób z nadzoru Fundacji IMPACT oraz wszystkich , którzy pojawią się na pokazie . Już sama obecność na pokazie trwająca dłużej niż 30s zostanie potraktowana jako akceptacja humanoida oraz jako współudział w jego afirmacji . Zdarzenie to będzie podobne do afirmacji bożka rzeźbionego , a więc czynu znanego powszechnie od starożytności , aż po dzień dzisiejszy praktykowane np. w kościele katolickim . Podobnie ocenię kierownictwo mediów , szefów i ich zastępców , które zamieszczą podobizny humanoida lub zamieszczą o nim afirmującą informację .

Ich życie potoczy się odtąd zupełnie innym torem , którego z całą pewnością by sobie nie życzyli . Dlatego niech dzisiaj dobrze rozważą swój zamiar przybycia na ten pokaz , bo potem odwrotu nie będzie , gdyż ich czyn zostanie zapisany "w górze" u Stwórcy i wywoła niedobre dla nich skutki . Eklezjastes ostrzega :

Ekl 7.12 "...I zważ na działanie Boga: kiedy coś już zmieni, kto to odwróci"

Zwróciłem się do kierownictwa Fundacji IMPACT o zaniechanie tego pokazu , ale nie uzyskałem odpowiedzi , a fotografia humanoida została zamieszczona na ich stronie i dotychczasowe zamiary zostały podtrzymane .

Rola władz państwowych

Krakowskie prezentacje mają służyć rozwojowi “cyfrowej gospodarki”, a więc zdarzenie to dotyczy całej Polski I niewątpliwie zangażowane w to będą władze . Dowodem jest zapowiadane uczesnictwo Pana Premiera .

Powiadomię Premiera , żeby mógł uniknąć straty , ale także żeby interweniował . Pan Premier należy do ugrupowania , które szanuje Biblię jako źródło wiedzy o naszym świecie , a przynajmniej takie deklaracje są przez to środowisko wyrażane . Wydaje się więc , że możemy się w tej sprawie porozumieć .

Zachodzi przy tym pewna istotna różnica zdań , bo ja ograniczam się , podobnie jak Żydzi do części zwanej , błędnie zresztą "Starym Testamentem" ( ani to testament , ani on stary , bo treść ta jest dalej aktualna ) , a Pan Premier i jego środowisko łączy w całość ten "stary" i tzw.”nowy” ( błędny zresztą , porównaj >>tutaj ) . A JEDNAK , jest podstawa porozumienia , bo rzekomo Dekalog jest podstawą cywilizacji europejskiej , co bardzo wielu z Was powtarza jak mantrę , więc jest okazja wywieść obecnie swoje rozumowanie z owej deklaracji .

Jest okazja , żeby uświadomić twórcom humanoida niezbędne ograniczenia techniki . Jest potrzebny światu taki głos , wyrażony właśnie tutaj , w Polsce . Te człekopodobne maszyny istnieją już od kilku lat , ale dotąd ich twórcy pozostają bezkarni . W istocie są to osoby utalentowane i pozytywnie zaangażowane , więc celowe jest dotarcie do nich z argumentacją , a nie tylko z reakcją blokującą ich możliwości działania . Tak więc stąd , z Polski mają oni usłyszeć głos rozsądku , któremu będą musieli ostatecznie podporządkować się , dla zachowania własnego dobra , bo dobro SŻ jest dobrem nadrzędnym .powrót