powrót
30-07-2011 15:40

Zmian ciąg dalszy

Do grona występnych , ze wszystkimi konsekwencjami ( porównaj >>tutaj ) , dołączam osoby pracujące w mediach i w sądownictwie , które sprzeniewierzają się swojemu zawodowi .

W mediach ma to miejsce , kiedy świadomie podaje się zmanipulowane informacje , czyli niepełne , nieprawdziwe , w proporcji zniekształcającej obraz , lub przemilczające fakty . Winą obciążam właścicieli mediów ( również udziałowców ) , redaktorów naczelnych i podległych im szefów oraz dziennikarzy dopuszczających się takich czynów .

W sądownictwie ma to miejsce , kiedy odstępuje się od ścigania przestępstwa , bądź ściga się i oskarża osoby niewinne , które ponadto szykanuje się w ramach formalnie dopuszczalnych czynności urzędowych , kiedy aparatu prawnego używa się nie w celu realizowania sprawiedliwości ale instrumentalnie , do osiągnięcia innych celów , np. utrzymania władzy bądź osiągnięcia korzyści majątkowych .

Dodam , że odtąd takim postępowaniem ( jak i w innych dotąd omawianych przypadkach mojego osądu ) pociągnie się za sobą także swojego partnera seksualnego oraz dzieci do 16-tego roku życia .


Szczególną grupą ludzi , które włączam do grona osób występnych są pomysłodawcy , poplecznicy i wspólnicy po stronie rosyjskiej , a także organizatorzy i bezpośredni sprawcy katastrofy samolotu rządowego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku , która nie była przypadkowa i za którą całkowitą winę ponoszą Rosjanie . Nie ma winy za katastrofę po stronie polskiej . Polska stała się ofiarą rosyjskiej napaści .

powrót