powrót
21-06-2011 20:15

Zmian ciąg dalszy

Kolejnym etapem jest odsunięcie na margines osób występnych – długo to zapowiadałem . Dotyczy to także całych narodów takich jak Amerykanie, Niemcy i Rosjanie .

Rzecz wymaga wyjaśnienia . Oto wskutek nałożenia przeze mnie na nich oceny wykluczającej , osoby takie stają się ''niewidoczne'' dla naszej wyobraźni . Jest naturalne , że zawsze myślimy wzajemnie o sobie , kiedy planujemy wspólne działania . Zanim je rozpoczniemy , najpierw wyobrażamy sobie przyszłość z danym człowiekiem . W przypadku tych osób staje się to niemożliwe , bo nie potrafimy ich sobie wyobrazić ani snuć planów z nimi związanych . Zerwana zostaje więź społeczna . Podobnie jest z drugiej strony , ze strony wyobraźni tych osób ; dla nich z kolei znikają wszyscy i tak oto zostają sami , oddzieleni od reszty społeczeństwa – w końcu sobie na to zasłużyli . Społeczeństwo będzie dalej żyło swoim życiem ale tych napiętnowanych , w sposób naturalny i niewymuszony , pominie .

Oczywiście opisane przeze mnie zmiany są przeze mnie inicjowane ale dokonują się ''w górze'' , ponad nami , tam gdzie mieszka Mądrość , u Stwórcy .

W przypadku całych narodów konsekwencją będzie paraliż gospodarczy i stopniowe zamieranie życia społecznego . Ich życie jakiś czas będzie się jeszcze toczyć rozpędem powoli zamierając. Te procesy rozpoczęły się zresztą jakiś czas temu teraz jednak ulegają przyśpieszeniu . Dla osób wnikliwie postrzegających mechanizmy społeczne jest to oczywiście powód do alarmu i taki jest mój cel , kiedy o tym piszę . Chcę zaalarmować władze USA , Niemiec i Rosji , że nadszedł czas na podporządkowanie się moim zaleceniom . USA musi zaprzestać wojny w Afganistanie , Niemcy muszą wynieść się z Europy na obszar w Indonezji ( tam piętno oceny zniknie ) , a Rosja musi zaprzestać swojej polityki dominacji w Europie oraz musi wprowadzić u siebie demokrację na wzór zachodni . Jeśli dostosują się do moich zaleceń , wówczas cofnę nałożoną na nich karę .

U nas do osób ''nieobecnych'' należy m.in. Bronisław Komorowski . Został ukarany za zaniechanie usunięcia budynku PkiN w Warszawie . Kara dotknęła także Donalda Tuska i jego ekipę wraz z kierownictwem PO za to , że bezwzględnymi środkami dążą do zniszczenia opozycji , niszcząc tym demokrację oraz niszcząc Polskę .

Kara ta dotknęła wszystkich właścicieli budowli wyższych ponad 55m , na całej Ziemi , w tym także w Polsce , także wszystkich najbogatszych , posiadających dużo ziemi oraz wielkie firmy . Czas najwyższy zacząć się wyzbywać nadmiernych majątków . Proces eliminacji rozpoczął się na dobre .

Niewątpliwie oznacza to koniec dawnego porządku , w którym dominowali osobnicy bezwzględni . Wszystkie warunki , którym trzeba sprostać , sformułowałem szczegółowo w pismach napisanych w tym roku .

powrót