powrót
27-10-2011 10:45

Do ludzi poczciwych


Dzisiaj ukazała się informacja "Palikot zdradza swoje plany ws.krzyża w Sejmie" ( >> tutaj )


Zdjęcie krzyża w Sejmie , tego symbolu chrześcijańskiego jest sprawą pilną , podobnie jak usunięcie religii chrześcijańskich ze szkół oraz zakaz propagowania Nowego Testamentu (NT). Wynika to z fałszu jaki wprowadza do naszego życia NT ( >> tutaj i >>tutaj i >>tutaj ). Pilność usunięcia szkodliwego wpływ tego pisma na naszą świadomość ma najwyższą wagę , gdyż przez to pismo poruszamy się w oparach absurdu jak we mgle.


Jeśli na takie działania nie potrafią się zdobyć ludzie poczciwi , to Stwórca pobudził do działania Palikota, destrukcyjnego prowokatora .

Dopóki nie otrząśniecie się z narzuconej Wam manipulacji NT, dopóty skazani będziecie na cierpienie prowokacji .

Pokazałam Wam ścieżkę myślenia racjonalnego o NT . Jeśli nią pójdziecie , nie oglądając się na fałszywe autorytety , to wyjdziecie z mgły i odzyskacie wpływ na rzeczywistość , bo wpływ taki otrzymujemy od Stwórcy , o ile nie sprzeciwiamy się jego zakazom . NT i jego propagatorzy kreują byty o charakterze bałwochwalczym , dlatego nie wolno tego pisma rozpowszechniać i popierać jego treści , a już tym bardziej "wierzyć" im .

Stoi przed Wami wymagające zadanie oświecenia umysłów. Wymaga ono odwagi poruszenia Waszych uśpionych zdolności analitycznego myślenia , które z pewnością posiadacie . Cała nadzieja w tym , że potraficie zdobyć się na tę odwagę .


.powrót