powrót
19-10-2011 17:30

Listy do przywódców państw ościennych 2

Napisałem listy : do Wiktora Janukowycza i do Aleksandra Łukaszenki ( >> tutaj )

Pierwszemu oznajmiłem , że powinien uwolnić Julię Tymoszenko , bo jest niewinna . Dodałem , że nie powinien nastawać na jej życie i zdrowie . Ponadto uświadomiłem mu , że wolą Stwórcy jest , żeby zapanowała w świecie demokracja , a nie dyktatura . Co za tym idzie , powinien on zaprzestać prześladowania opozycji .

Drugiemu uświadomiłem to samo , dodając , że powinien uwolnić media od kontroli . Powinien też zaprzestać bicia , więzienia i prześladowania opozycjonistów . Na koniec napisałem , że powinien przeprowadzić uczciwe wybory i nie wolno mu fałszować ich wyników .

Co oni na to , jak zareagują ? Czy w ogóle zareagują ?

Stawiam to pytanie , podobnie jak w poprzednim komunikacie . Poprzednio stwierdziłem , że przed wymogami Stwórcy nie ma ucieczki . Warto też zauważyć , że Stwórca zna nasze myśli i uczynki , więc moje listy pełnią jedynie rolę sygnałów , które odebrane przez adresatów poprawnie , mogą ich uchronić przed konsekwencjami ewentualnych uchybień , jakich mogliby się dopuścić . Ja ostrzegam ich dla ich dobra . Od ich reakcji zależy ich dalszy los ale nie realizacja celu , jakim jest ustalenie wzoru demokracji na Ziemi .

Nasz świat gwałtownie zmienia się i przestało być aktualnymi wiele dotychczasowych postaw , które zapewniały sukces lub wydawały się takimi ( trudno nazwać sukcesem życie Łukaszenki , kiedy spogląda się na niego spoza Białorusi , chociaż zajmuje w swoim państwie najwyższe stanowisko. Także wielu naszych urzędników będzie musiało to sobie przemyśleć ). Wiele osób w Polsce i poza nią , będzie musiało w bardzo krótkim czasie przemodelować swoje myślenie i postępowanie . To właśnie dokonuje się .

Dlaczego akurat teraz do nich piszę ?

Jak napisałem (>>tutaj ) wyznaczyłem cel , jakim jest likwidacja religii chrześciajańskich w świecie . Zrobiłem to z terenu Polski , jako Polak i tym samym kończy się kilkusetletni proces opozycji Rosji wobec katolickiej Europy. To miejsce ponownie zajmuje Poska . Rosja może teraz zająć się sobą . A dlaczego chrześcijaństwo jest szkodliwe ? , o tym pisałem >> tutaj .

powrót