powrót




14-09-2011 14:50

Pedofilia w Kościele Katolickim



Międzynarodowa Organizacja Ofiar Wykorzystanych Seksualnie przez Kapłanów złożyła wniosek o postawienie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze papieża Benedykta XVI i jego najbliższych współpracowników ( >>tutaj ) .

W innej notatce przeczytałem , że Trybunał w Hadze najpewniej oddali wniosek ze względu na to , że ani Watykan , ani USA nie wchodzą w skład grupy , która Trybunał powołała do istnienia . Cóż to za Trybunał , trzeba zapytać , który oddala słuszne wnioski ofiar przestępstw ?

Prasa włoska przedstawia się nam jako dyspozycyjna wobec Watykanu i nie okazuje stosownego współczucia ofiarom - obojętność na cierpienie jest łamaniem PRAWA , brak rzetelności w ocenie przestępców również .

Z informacji ogłaszanych w latach ubiegłych wiadomo , że funkcyjni w Watykanie , w tym kardynał Joseph Ratzinger , byli wielokrotnie informowani o przypadkach pedofilii i tym praktykom nie przeciwdziałali .

Joseph Ratzinger obecnie nazywany Benedyktem XVI , ponosi winę za pedofilię w Kościele Katolickim . Nakładam na niego karę w postaci stosownego umniejszenia jego bytu na Ziemi , która to kara umniejszy cierpienia ofiar pedofilii w kościele . Nakładam ją także na wszystkich , którzy wiedzieli i milczeli oraz na tych , którzy wiedzieli i nie przeciwdziałali , chociaż z racji pełnionych funkcji mogli przeciwdziałać . Oczywiście kara nałożona na tych drugich jest większa i Joseph Ratzinger do nich należy .

Wszystkie żyjące ofiary , bo wiele z nich popełniło samobójstwa , doświadczyły ulgi . Pedofile zostali wcześniej ujęci w ramach PRAWA , które już od kilku lat obowiązuje ( porównaj >> tutaj ) i wszyscy jemu podlegamy .





powrót