powrót
6-09-2011 11:30

Dzisiaj , 6 września 2011 mamy koniec przemiany

Rysunek ukazuje nam stan naszego ludzkiego świata na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
Krzywa '1' pokazuje upadek świata na początku lat 90-tych , który nastąpiłby nieuchronnie w okolicy roku 2002 ( linia przerywana) . Okres ten nacechowany był ogromnym napięciem . Wystarczy przypomnieć sobie chociażby wojnę w Serbii i interwencję wojsk NATO .

W roku 1994 rozpocząłem swoją działalność . Na początku polegała ona na usuwaniu pozostałości po dawnych kulturach np. po Babilonie - to zadziwiające jak silny i rozległy był ten negatywny wpływ . Przez pierwsze cztery lata wystarczyło to do powstrzymywania procesu upadku (!) . Pamiętając o tym , powinniśmy skorygować nasz stosunek do przeszłości , do dawnych kultur , który uważam jest nazbyt tolerancyjny .

W roku 1998 , wiosną, zostało mi podyktowane PRAWO . Tu nastąpił okres przejściowy , w którym PRAWO było wprowadzane ( okres pomiędzy dwiema pionowymi strzałkami ) i zakończył się on w połowie roku 2003 . Od tego momentu wszyscy zostaliśmy poddani ocenie i stopniowo element negatywny zaczął być odsuwany od głównego nurtu życia . Świadomość praw naturalnych jednostki zaczęła dochodzić do głosu . Widocznym przejawem tego są obecnie upadki rządów w Egipcie, Syrii i Libii , a przedtem w Iraku ( w tym przypadku wskutek interwencji USA , która była słuszna ) .Dzisiaj proces stabilizacji naszego ludzkiego świata dobiegł końca . W całym tym procesie pewną rolę odegrało też , oprócz PRAWA , moje ręczne sterowanie . Niektóre jednostki są tak silnie negatywne , że swoim istnieniem i działaniem oraz umocowaniem w strukturach , mają moc zachwiania całym systemem . W przyszłości nie będzie to możliwe , dzisiaj jest .

W przypadku Rosji , Wielkiej Brytanii i USA są to struktury rządowe o charakterze przestępczym . Odjąłem im ich moc sprawczą . To są także masoni i kapłani większości religii . W przypadku Niemiec , to cały naród oddziaływuje negatywnie na system swoją przeszłością .Wchodzimy w następny okres , w którym będziemy robili porządki w naszym świecie , już ze świadomością Nowego Czasu . Zaczynamy od Polski , w której stało się możliwe odrodzenie polskiej państwowości , nieskażonej jak to było do tej pory naciskiem rosyjskiej i niemieckiej przemocy - to stanie się teraz .

Po przeszłości odziedziczyliśmy struktury ( porównaj >>tutaj ) nacechowane przemocą , w których wybijają się i dominują jednostki psychopatyczne , jest ich przy tym nie więcej jak 1% populacji . Wystarczy te struktury zmienić , żeby tego rodzaju osobniki przestały szukać w nich miejsca dla siebie , a wówczas staną się oni niedostrzegalnym, mało znaczącym marginesem . Przyszłość widzę daleką , spokojną i jasną .powrót