powrót
2016-04-11 12:35

Zbyt wysokie budynki - komunikat

Przyszła kolej na ponowną ocenę właścicieli zbyt wysokich budynków ( porównaj >> Oddziaływanie obiektów z otoczeniem. Budownictwo pkt.Wieżowce, dopuszczalna wysokość ) .

Podobnie jak to było z polami elektromagnetycznymi tak i w tym przypadku , w celu neutralizacji możliwa jest korekta wpływu osób . Osobą najbardziej „skorygowaną” będzie szef spółki , która wybudowała najwyższy budynek czyli ten tzw.”Burdż Chalifa” w Dubaju , p. Mohamed Ali Alabbar szef spółki Emmar oraz udziałowcy i osoby zarządzające budynkiem . Niewiele mniej p. Leszek Czarnecki od „burcza” wrocławskiego . Lista jest długa , nie będę więc wyliczał . Sama korekta może im być niemiła .

Dlatego otrzymują oni szansę na odroczenie „korekty” swojej osoby, jeśli przedstawią mi harmonogram rozbiórki swoich budynków do wysokości 50m . Czas odroczenia jaki mogą otrzymać to maksimum 4 lata .


Adres do korespondencji :

Wojciech Kamiński wkamin@przeslanie.wroclaw.pl

powrót