powrót

2017-03-07 22:40


Wycinanie drzew – reguły . Krzewy

Ostatnio tyle szumu wokół tego i słusznie , bo jest o co wszczynać alarm . .Wyjaśniam , gdzie tkwi błąd w wycinaniu dowolnym drzew .

Życie roślin na na Ziemi , podobnie jak życie zwierząt , to wszystko stanowi komponent całości życia , całości Systemu Życia () . Mówienie o Systemie ma sens , bo byt wszystkich istot żywych jest ze sobą ściśle powiązany ( udowadniają to współcześnie nauki ) . Usuwanie któregokolwiek z elementów , nawet w śladowych ilościach , powoduje uszczerbek dla funkcjonowania całości .

Pomiędzy nami a roślinami i zwierzętami istnieją nie tylko głębokie związki energetyczne , ale także psychiczne (!) . Dlatego usunięcie kilku z nich z krajobrazu wytwarza w nas taką pustkę . To nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia , to jest rzeczywisty ubytek . One nie są tylko dekoracją . My, myśląc o nich , nawiązujemy z nimi całkiem nieświadomie więź psychiczną . Nie każdy potrafi ten fakt zauważyć i o tym opowiedzieć , a jednak dostrzegają to artyści - istnieje na to wiele przykładów .

Dyrektor warszawskiego ZOO , zapytany w wywiadzie "czy zwierzęta mają uczucia" odpowiedział : "Tak , mają . Gdyby one ich nie miały , to my byśmy także ich nie mieli " . Kiedy patrzymy na ciąg rozwojowy zwierząt , to zauważmy podobieństwa ich budowy . Istnieją także podobieństwa psychiki , chociaż te trudniej udaje się zaobserwować i zidentyfikować .

Polecam lekturę książki "Sekretne życie roślin" , akurat pojawiła się na rynku . Autor jest wieloletnim leśnikiem . Pokazuje on głębokie związki między poszczególnymi roślinami . Pokazuje , że one opiekują się sobą , a więc , że w ich bycie zbiorowym tkwią zachowania społeczne . Warto to wszystko poznać . Nasza wiedza ciągle poszerza się . Ktoś musiał spędzić w lesie 20 lat i więcej , żeby to pojąć . Chwała mu za to , że zechciał o tym napisać .

Co do aktualnych działań naszego Rządu , to słuszny jest argument , że działka jest własnością , ale uwalnianie wszystkiego , co z nią związane i przekazywanie woli właściciela jest błędem właśnie z powodu konieczności ochrony roślin . One są dla naszego życia , a nie tylko "że sobie rosną" np. dla zrobienia z nich desek . Porzućmy to prymitywne podejście do drzew. Tym bardziej musimy je porzucić , że pojawiają się nowe reguły oceny naszych zachowań , związanych właśnie z naszym stosunkiem do drzew.

Reguły wycinania drzew

Kiedy wycinamy drzewo , czy to z powodu jego choroby , czy z jakiejś innej przyczyny , choćby dla pozyskania materiału , to powinniśmy zasadzić jednocześnie drzewo tego samego gatunku w promieniu nie większym jak 6 m od miejsca pnia drzewa wyciętego . Tę swobodę wyboru należy wykorzystać tak , żeby nowa sadzonka miała jak najlepsze warunki wzrostu , w zgodzie z aktualną wiedzą o rozwoju drzew . Określenie „posadzić jednocześnie” należy rozumieć „do 10 dni od chwili wycięcia” . Należy zrobić to starannie , z dbałością o skuteczność zasadzenia . Jeśli drzewko nie przyjmie się, trzeba ponawiać sadzenie do skutku .

Kto nie spełni powyższego , taki poniesie konsekwencje w postaci osłabienia jego pozycji i pozycji jego partnera życiowego w . Osłabienie to będzie tym większe , im starsze będzie usunięte drzewo, oraz im więcej drzew ktoś wytnie .

Reguły te obowiązują od dzisiaj .

Takie osłabienie bytu osobowego będzie naprawdę poważne . Dla porównania , skutek systemowy usunięcia jednego drzewa będzie taki jak po zabójstwie jednego człowieka , a dwóch drzew , jak po zabójstwie dwóch ludzi . Jeśli delikwent zorientuje się , bo poczuje stratę , że uchybił regułom istnienia , to zostanie mu odpuszczone , kiedy posadzi nowe drzewka zgodnie z powyższą regułą . ( delikwent - winowajca, przestępca, złoczyńca - łac.delictum 'błąd; przewinienie' Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego )

Zadaniem administracji państwowej będzie uświadamianie i ostrzeganie .

Oj , nie chciałbym być w skórze tego , kto usunie kilkadziesiąt drzew i nie zasadzi nowych - jego życie zgaśnie . Kto by tego chciał ?

Silne ograniczenie

Z powyższego wynika dość jednoznacznie , że niedopuszczalne jest ogałacanie zadrzewionych (zalesionych) terenów. znalazł się w stanie kryzysu z licznych powodów , w tym także powodu nadmiernej eksploatacji terenów zadrzewionych . Europa była niegdyś całkowicie pokryta lasem . Dzisiaj zostały z tego resztki . Zagrożona jest kompozycja życia , w której elementem istotnym jest byt drzew . Musimy nauczyć się wkomponowywać zabudowę pomiędzy byt roślin . Nie jest to trudne , a przy tym przynosi korzyści .

Możemy domyślać się , że będzie sam uzupełniał braki zadrzewienia niezbędne dla odnowy i zachowania równowagi całości . Naszym zadaniem jest mu w tym nie przeszkadzać . Wszystko , co gdziekolwiek zasadza się „samo” , nie zasadza się przypadkiem .

Krzewy , krzewinki , trawy

Wycinający krzewy nie poniosą takich konsekwencji jak wyżej , jednak wycinanie przynoszące szkodę SŻ obniży ocenę osoby do wartości +0,8 w skali 10 . Przypominam , że do otrzymania drugiego życia niezbędna jest ocena powyżej+1,88 ( porównaj >>tutaj ) .

Wszelka roślinność służy za siedlisko wielu małym ptakom , owadom i innym małym zwierzętom . Nauki biologiczne muszą wypracować niezbędne wskazania , jakie operacje na roślinach ( wycinanie gałęzi, koszenie traw itd.) niosą zakłócenie dla bytu zwierząt . Przykładowo , ekolodzy już od dawna alarmują , że wykaszanie poboczy dróg uniemożliwia byt wielu owadom .

Te kwestie pozostają do opracowania w przyszłości . Mamy na to trzy lata . Po tym czasie wprowadzone będą konsekwencje w postaci obniżenia oceny osoby jak wyżej .

Musimy nauczyć się żyć w otoczeniu roślinności , z poszanowaniem sposobów jej istnienia .

powrót