powrót

2017-05-10 13:00

O dobrych zwierzętach . Będziemy wegetarianami

Wśród zwierząt niektóre osobniki mają szczególną cechę , jaką jest wyjątkowa dobroć . Nie są one agresywne . Pisałem o tym (>>tutaj ) cztery lata temu .

Problem został zasygnalizowany , był czas na zapoznanie się z nim i przemyślenie . Od dzisiaj następuje zmiana naszych relacji ze zwierzętami . Do listy zakazów , jaką jest znany powszechnie Dekalog zostaje dopisane :

"Nie zabijaj dobrych zwierząt. Jeśli będziesz je zabijał to ukarzę ciebie i twoich synów , aż do dziesiątego pokolenia . Tak powiedział Stwórca-Bóg"

Karą będzie wykluczenie społeczne , a następnie utrata życia przyszłego .

Niedowiarkom przypominam Pwt 18:20 bw :

"Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo , którego mu nie nakazałem mówić , albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć".

Wegetarianizm

Zwierzęta zabijają się między sobą , bo taka jest ich natura ( stworzenie, konstrukcja) . Człowiek ma być ponad to . Musimy stać się wegetarianami .

Za trzy lata , a dokładnie 11 maja 2020 spożywający mięso zwierząt także będą ponosić za to taką samą karę . Ten czas został nam dany na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych . Musimy także nauczyć się żyć pośród zwierząt tak, żeby unikać kolizji z nimi , które prowadziły by do ich zabijania . Trzy lata muszą nam wystarczyć na konieczne przystosowanie . Niestety dynamika zdarzeń jest taka , a nie inna . Nie mamy całych pokoleń , jak niegdyś , na tak wielkie zmiany kulturowe .

Przykładowo wykluczone jest ( od dzisiaj ) zabijanie szczurów czy karaluchów . Trzeba opracować metody zniechęcania tych zwierząt do wkraczania do siedzib człowieka . Jest to możliwe , chociażby tak, że one nie lubią pewnych zapachów , które z kolei dla nas są obojętne . Wykluczone zostają wszelkie polowania . Fałszywy jest argument , że zwierzęta mnożą się nadmiernie , więc trzeba przetrzebiać populacje zająców , jeleni itp , wystarczy ich nie dokarmiać zimą .

Od teraz cały świat zwierząt podlega bezwzględnej ochronie . Mamy do dyspozycji rośliny jako pożywienie . Trzeba zauważyć tu od razu , że wykluczone jest GMO ( żywność modyfikowana genetycznie ) , jak również wszelkie próby modyfikacji genetycznych wszystkiego , co żyje . Na razie formalnego zakazu nie ma ( jak ten wyżej , o dobrych zwierzętach ) , ale pojawi się on za około dwa lata i wówczas zacznie obowiązywać od razu , z dnia na dzień , i znowu będziecie zaskoczeni .

Opóźnienie

Wspomniany na wstępie artykuł o dobrych zwierzętach napisałem 4 lata temu . Cztery lata to sporo czasu na owocną dyskusję o sposobach przystosowania się do nowych wymogów istnienia , jednak moje wypowiedzi trafiają na mur milczenia . Teraz decyzja idąca do nas "z góry" , od Stwórcy , wydaje się nieoczekiwana i nagła , może nawet nie licząca się z potrzebami człowieka . Pociągnie ona za sobą liczne straty , bo całe pokolenia ludzi zajmujących się ubojem zostaną wykluczone . A przecież , gdyby mnie słuchano , to moglibyśmy tego uniknąć .

Skoro jednak rabin Schudrich odpowiedział mi : "Proszę do nas nie pisać " , to czy ja mam jakieś wyjście ? ( nie on jeden tak zlekceważył mnie, rabinów jest wielu ) , a skoro Benjamin Netanyahu zbył milczeniem moje prośby o zainteresowanie tymi sprawami , to czy jest jeszcze ktoś , do kogo mógłbym się zwrócić ? a skoro Prezydent Duda i Pani Premier Szydło , i szefostwo PAN-u nie reagują , to co ? może ktoś mi podpowie , czy jest jakiś sposób na uniknięcie strat ? a straty będą wielkie i nieodwracalne , wielu zostanie wykluczonych z życia społecznego , i z życia przyszłego . Czy to byłoby sprawiedliwe teraz , w przypadku uboju zwierząt ? Co zajmujący się ubojem mogli zrobić ze sobą i swoim zajęciem ? nic, bo do nich nie dotarła informacja , bo mędrcy tego świata okazali się niekompetentni – to nie ironia , są mędrcami tego świata , bo dyktują nam na co dzień , jak mamy postępować .

Teraz od waszego dalszego postępowania zależy , czy możliwy będzie "reset" i powrót do poprzedzającej , rzetelnej dyskusji na ten konkretny temat "uboju zwierząt". Jednak od dzisiaj zakaz ten obowiązuje bezwzględnie .

A idą kolejne zmiany i kolejne wykluczenia . Jest ich wiele , bo nasz świat ogromnie skomplikował się i rozrósł , wraz ze wzrostem populacji ludzkiej i z rozwojem różnych technik . Za tym muszą rozrosnąć się nasze "dekalogi", żebyśmy tego naszego świata nie rozsadzili , i to będzie dokonywało się kolejno , w swoim czasie .powrót