powrót

2017-04-13 08:40

Przypomnienie Dekalogu posłom PiS-u

Z okazji kolejnych świąt wielkanocnych przypominam , że tzw."Chrystus" (CHR) nie istniał jako byt ludzki , ale że pod tą nazwą autorzy Nowego Testamentu(NT) ukryli Księżyc ( dowód patrz Zmartwychwstanie Księżyca ) . W kościelnej obyczajowości ma to odbicie w kształcie opłatka , który jest biały i okrągły jak tarcza Księżyca . Faktycznie więc wierni KK uczestniczą w kulcie Księżyca , co jest oczywiście sprzeczne z Dekalogiem , z punktem , który zabrania kultów bożków i to ściąga na Polskę odwieczną(!) już serię nieszczęść , począwszy od chrztu Polski w roku 966.

Dekalog ks. Wyj 20:2-3,5 :

(2)Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej , z domu niewoli . (3)Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. ... (5)Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą”.

Stwórca-Bóg przemówił do Żydów , ale przekaz ten jest uniwersalny i dotyczy wszystkich ludzi .

Mamy więc do czynienia w Kościele Katolickim (KK) z kultem Księżyca , stąd wnioskujemy słusznie , że twierdzenia kapłanów KK o "wiecznie żywym CHR" znajdują pokrycie w fakcie , że Księżyc ciągle istnieje . Zmartwychwstanie jest przenośnią literacką i oznacza wejście Księżyca w fazę pełni . Żeby to pojąć wystarczy poczytać mój tekst "ze zrozumieniem" (tutaj Zmartwychwstanie Księżyca ) . Nie potrzeba do tego nadzwyczajnej inteligencji , ale cokolwiek jednak jest potrzebne .

Kulty Księżyca czy Słońca nie były w dalekiej przeszłości niczym dziwnym i wywodziły się z prymitywnej mentalności ludzi w tamtych odległych epokach. Proszę mi wybaczyć , jeśli kogoś to uraża , ale współcześnie wiemy już bardzo wiele o ruchomych obiektach na nieboskłonie i nie przypisujemy im cech sprawczych . Reliktem po tamtych czasach jest astrologia , zresztą szkodliwa , bo także mamy w jej przypadku do czynienia z naruszeniem tego samego zakazu dekalogowego . Dla tych , którzy uważają jak i ja uważam , że nasz świat został stworzony , jedynym sprawcą porządku na Ziemi jest Stwórca i to jego czynimy swoim Bogiem , a nie obiekty na niebie . Najpełniej ujęli te sprawy Żydzi w Biblii , w części zwanej Starym Testamentem .

Trwanie z uporem przy kulcie Księżyca można zrozumieć w przypadku Pani Marysi ze zmywaka ( pełny szacunek dla Pani Marysi za jej trud ) , ale w przypadku naszych elit z PiS-u ten upór jest zupełnie nie do pojęcia . Wydaje się wam , że jesteście patriotami , a w rzeczywistości szkodzicie Polsce . Panowie Posłowie i Panie Posłanki z PiS-u , przestańcie uczestniczyć w kulcie Księżyca , bo pogrążacie nasz piękny kraj w nieszczęściu . Hasło "Księża na Księżyc" trafia , jak widzicie , w samo sedno .powrót