powrót
2016-04-14 14:20

Broń jądrowa - komunikat

Przyszedł czas i na to , a więc broń jądrowa . Oczywiście nie muszę zagłębiać sie w analizę stanu naszych umysłów , pozostających pod nieustanną presją widma zagłady . Przyzwyczailiśmy się do tego , więc przestało to nam już przeszkadzać tak mocno , jak np. w okresie "zimnej wojny" . Potem do głosu doszło przekonanie , że tego narzędzia zniszczenia nikt nie użyje , bo unicestwił by sam siebie . Sytuacja wydawała się długo patowa , więc problem jakby przestał istnieć . Teraz i to zmienia się na niekorzyść , bo manipuluje się przy konstrukcji głowic i sposobie ich stosowania , żeby jednak uczynić możliwym ich użycie .

Stan naszych umysłów nie jest obojętny dla Systemu Życia (SŻ) . Jest wręcz przeciwnie , stan ten kształtuje SŻ , a więc kiedy pojawiają się napięcia , jak te powodowane istnieniem i możliwością użycia głowic nuklearnych , to SŻ ulega rozstrojeniu i psuciu . Żyjemy w ciągłym strachu i przestajemy być istotami rozumnymi .

Robię kolejny krok do odzyskania równowagi całości . "Koryguję" osoby odpowiedzialne za posiadanie i uruchamianie głowic jądrowych ( są one umieszczane na tzw. środkach noszenia , są nimi rakiety, samoloty itd. ), każdego zaangażowanego jakkolwiek w proces aktywacji i uruchamiania . Sama broń jest tylko nieaktywnym przedmiotem . Zagrożeniem jest każdy , kto może potencjalnie "nacisnąć guzik" oraz ten , który może wydać taki rozkaz . Są to dowódcy poszczególnych stanowisk ogniowych i ich zastępcy , wszyscy dowódcy ponad nimi , aż do prezydentów państw włącznie , jeśli są dowódcami sił zbrojnych .

W tym przypadku jest inaczej niż w poprzednich omówionych , czyli np. w przypadku reaktorów jądrowych ( >> tutaj ) . Nie ma żadnego przedziału czasu na zastanawianie się . Odpowiedni i skuteczny poziom "korekty" osób odpowiedzialnych będzie trwał , aż do rozmontowania głowic . Zajmie się tym przemysł , który to wszystko wyprodukował . Stan faktyczny stwierdzą międzynarodowe komisje kontrolne , jak to zwykle odbywało się w przeszłości . Uranu także należy pozbyć się , bo już nikomu nie będzie do niczego potrzebny ( patrz >> reaktory jądrowe ) , ale to w drugiej kolejności ( można to robić równolegle ) .


Adres do korespondencji :

Wojciech Kamiński wkamin@przeslanie.wroclaw.pl

powrót