powrót22-10-2010 17:00Obecność PRAWA w naszym życiu

Ta sama obserwacja , jakiej dokonaliście Państwo na sąsiadujących z nami narodach , dostrzegając żywą obecność jednych i jakby "zanik" drugich , daje się przeprowadzić na pojedynczych osobach .

Obserwując ludzi zauważamy , że jedni mają coś takiego jak "osobowość" , wyróżniającą ich z otoczenia , a inni nie , jakby obecność tych drugich była mniejsza , jakby ich osoba mniej narzucała swoją obecność .

Takie zaznaczanie swojej obecności skutkuje silniejszym wpływem na tok zdarzeń . Takiej osobie trudniej jest sprzeciwić się i chce się pozostawać w jej otoczeniu , o ile jest sympatyczna . Takie osoby najczęściej będą przewodziły grupie .

To , co wielokrotnie powtarzałem od dłuższego już czasu , że wskutek działania PRAWA osoby nieetyczne będą odsunięte na margines życia , to właśnie dotyczy tego zjawiska . Takie osoby będą pozbawione tej "osobowości" . Będą więc pomijane i będzie im dużo trudniej zaistnieć w grupie niż osobom etycznym , o nienaruszonej strukturze istnienia , a wręcz stanie się to dla nich niemożliwe .

Obecnie mamy jeszcze stan zastany po poprzednich czasach , kiedy PRAWO nie obowiązywało . Stąd widzimy jeszcze na szczytach władzy wiele osób nieetycznych . W krótkim czasie to się zmieni , bo ludzie ci , jako pozbawieni wpływu na drugich , nie będą gwarantować stabilności grupom i grupy odsuną ich od przewodzenia . Podobnie stanie się z firmami , których właściciele i szefowie utracili wpływy w opisany sposób , one znikną z rynku . Z tych samych przyczyn stracą swoje znaczenie i miejsce całe państwa , takie jak Niemcy i Rosja i inne np. państwa Koalicji Afgańskiej .Oprócz tego , że opisane znaczenie i działanie ma PRAWO , to ponadto ja mam moc dokonania takich zmian z każdym , o ile wymaga tego sytuacja , w jakiej ten ktoś naruszyłby czyjeś prawa w rażący , bulwersujący sposób . Najczęściej motywacją takiego działania z mojej strony była i jest konieczność przywrócenia równowagi w obrębie danej zbiorowości lub nawet na całej Ziemi . To ostatnie było bardzo częste w ostatnich latach . Świat znalazł się na krawędzi i takie "ręczne" sterownanie z mojej strony było niezbędne .

Teraz przejdę do przykładów . Odebrałem siły żywotne członkom PO , bo ta formacja od dłuższego czasu prowadzi bezpardonową , wyniszczającą walkę z formacją PiS , nie przebierając w środkach , uciekając się do pomówień i prowokacji , i poniżania przeciwnika . Tymi działaniami PO zniszczyło reguły demokracji i naruszyło równowagę w Polsce w sposób absolutnie niedopuszczalny , czym sprawili oni bardzo wielu osobom ogromne cierpienie .

Przyjrzyjmy się więc posłom PO z bliska i zauważmy , że nie mają mocy , którą mieli uprzednio.

Przy okazji zwrócę uwagę , że jeśli jakiś przedsiębiorca , należący do PO , zauważył u siebie słabnące wpływy , to ratunkiem dla niego może być wypisanie się z PO .

Podobnie osłabiające znaczenie ( poniżające) ma przynależność do formacji J.Palikota .Następnie , odebrałem moc B.Komorowskiemu i członkom RBN , bo pomimo moich próśb , nie zajęli się sprawą wyburzenia budynku PKiN ( gruntowne uzasadnienie na mojej stronie >> tutaj ) . Przyjrzyjcie się Państwo im wszystkim z bliska , a bezpośrednia obserwacja potwierdzi Wam ich obecny stan . I tak dalej , i tak dalej . Nie będę wymieniał wszystkich osób . Nie ma przy tym znaczenia umiejscowienie osoby . Wśród tych osób są zarówno prezydent Obama jak premier Putin , czy przedstawiciele komunistycznej partii Chin . Są wśród nich całe grupy , takie jak arystokracja europejska ( o chrześcijańskim rodowodzie ) , kapłani katoliccy , sataniści , immamowie ( islam) itd. Są wreszcie całe narody , jak Niemcy i Rosja .Wypada więc stwierdzić , że tak oto dobrnęliśmy do "nowych czasów". Koniec "tamtego świata" mamy za sobą . Przed nami mamy otwartą szeroką perspektywę , wolną od rozbuchanej , nieokiełznanej przemocy .

Śledzę codzienną prasę i interweniuję w przypadkach szczególnie bulwersujących opinię publiczną i mnie . Na tym etapie jest to jeszcze niezbędne .
powrót