powrót25-08-2010 00:05Komunikat

Ostrzegałem i stało się . Rosjanie pomimo moich ostrzeżeń kontynuowali i kontynuują swoje postępowanie krzywdzące Polaków i Polskę . Zostali ukarani strachem .

Anglicy pomimo pouczenia , że źle robią podtrzymując byt monarchii , nie wzięli tego poważnie . Zostali ukarani strachem .

Królowie i książęta zawdzięczający swoje tytuły Kościołowi Katolickiemu nie zrezygnowali ze swoich tytułów , jak o to prosiłem . Zostali ukarani strachem .

Niemcy , którzy powinni wynieść się z Europy nadal tu są . Zostali ukarani strachem .

Urzędnicy UE i europosłowie , ponieważ stworzyli strukturę zniewalającą narody , zostali ukarani strachem .

Wszyscy Obywatele polscy , którzy działają na niekorzyść Polski , współdziałąjąc z innymi państwami lub organizacjami , zostali ukarani strachem .

Wszyscy kapłani katoliccy , za to że niszczyli dobro w człowieku, oni i sataniści , zostali ukarani strachem .

Wszyscy kapłani chrześcijańscy , za to że niszczyli dobro w człowieku , zostali ukarani strachem .

Wszyscy oni będą bali się na ulicy i we własnym domu . Nigdzie nie znajdą spokoju .

Wszyscy oni mogą odzyskać spokój , jeśli zmienią postępowanie . I kolejno :

Rosjanie zaprzestaną polityki sprzecznej z moralnością ( patrz PRAWO) i rozpoczną zmiany prowadzące ich do demokracji .

Anglicy odsuną królową i zmienią ustrój na demokratyczny .

Królowie i książęta zrezygnują z tytułów i związanych z nimi funkcji .

Niemcy przeprowadzą się tam , gdzie im wskazałem , do obszaru na północ od Australii . ( o ograniczeniach na nich nałożonych pisałem w 2003 roku w Teraz bliżej , a miejsce określiłem na mapce Niemcy w Indonezji ) .

Urzędnicy UE i europosłowie zrezygnują z działalności w strukturach UE .

Kapłani zrezygnują z przynależności do wymienionych organizacji religijnych .

Polacy działający na niekorzyść Polski zaprzestaną takich działań .Dodam na koniec, że stosunek negatywny do mnie sprowadza przykrości .Wojciech Kamiński
powrót