powrót

SZTUKA - opis życia - źródła radości

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

[15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]

[27]


MALARSTWOTycjan <<>> Giotto

Madonna i dzieckoDorosłość <<>> Byt fizyczny

Obraz Giotta ukazuje kobietę z dzieckiem jakby byt 'wyniesiony' na ołtarz....

> więcej
Madonna z dzieckiem


Vincent van Gogh
Naprawa ulicyNatura i działanie

Działanie człowieka

<<>>


Praca która przynosi efekty jest źródłem radości.

> więcej
Cztery słoneczniki


Jan Vermeer
Ulica w Delft


Człowiek w mieście <<>> Porządek naturalny


omawiam dom idealny w strukturze osiedla i miasta

> więcej

Widok Delft

Powrót