powrót

23 siepień 2006 23:40

Prawo obowiązujeNadszedł moment , w którym następują pełne zmiany w otaczającym nas świecie. Nasz świat, ludzki świat , będzie więc ostatecznie rządził się nowym Prawem , które opisałem. Częściowe zmiany następowały już w ciągu ostatnich 18 miesięcy , a teraz dobiegną one końca w krótkim okresie od 24 lipca do 8 sierpnia 2006. O ile poprzednie zmiany były rozłożone w długim okresie i mogły zostać niezauważone, to te obecne , kończące proces , mogą być widoczne i odczuwalne, bo są skumulowane w krótkim czasie.Zmieniają się zasady dobrego postępowania. Stosownie do tej zmiany wielu doświadczy utraty skuteczności swojego postępowania. Reguły postępowania , którymi kierowali się dotąd i które sprawdzały się im w działaniu , teraz przestaną być dobre , bo będą niezgodne z Prawem i dlatego zaprowadzą ich na manowce. Odczują to ci , którzy byli w swoim działaniu podstępni i bezwzględni.Sytuacja wymaga więc zbudowania od podstaw powszechnych wyobrażeń o tym , co jest dobre i sprawiedliwe. Potrwa to oczywiście jakiś czas. Zachęcam do lektury Prawa . Kto postępuje w zgodzie z jego zapisem , ten doświadczy tylko poprawy jakości swojego życia.Nie będzie żadnych katastrof w świecie fizycznym. Największe napięcia mamy już za sobą. Zmiana dokonuje się w mentalności i boleśnie odczują ją tylko ci , którzy pasożytując na innych , czerpali z tego korzyści . Podstawa ich dotychczasowego bytu zostanie im zabrana i jedynie tu doszukamy się znamion katastrofy , ich osobistej katastrofy. Przestanie popłacać cwaniactwo . Karierę będziemy odtąd zawdzięczać tylko i wyłącznie własnej inteligencji i pracy oraz uczciwości względem drugich, uczciwości mierzonej Prawem .W bilansie ogólnym doświadczymy wielkiej i korzystnej poprawy jakości istnienia i zaniku napięć międzyludzkich. Otwiera się przed nami przestrzeń ogromnych , twórczych możliwości . Bez wątpienia wchodzimy oto ostatecznie w inny , długo oczekiwany i lepszy porządek istnienia człowieka na Ziemi. Ten porządek otrzymaliśmy od Mądrości , która w górze , ponad nami , czuwa opiekuńczo nad naszym istnieniem.
powrót