powrót
15 marca 2006

Kult ciałaŹródło : onet.pl

Uroczystości Bożego Ciała w warszawskiej bazylice Św. Krzyża

Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Piotra Jareckiego w warszawskiej bazylice Św. Krzyża rozpoczęły się przed południem główne uroczystości Bożego Ciała, jednego z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki.

W uroczystości uczestniczyli prymas Polski kardynał Józef Glemp, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych stolicy, rektorzy warszawskich uczelni, wojsko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy.

Po mszy św. wyruszyła kilkutysięczna, barwna procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ustawionych na Krakowskim Przedmieściu. W procesji uczestniczą: biskupi warszawscy, duchowieństwo, siostry zakonne, harcerze, wojsko, policja oraz przedstawiciele parafii warszawskich ze sztandarami. Przewodniczy jej prymas Polski, kard. Józef Glemp, który przy ołtarzu przed kościołem św. Anny wygłosi słowo pasterskie, a przed Kolumną Zygmunta udzieli pasterskiego błogosławieństwa stolicy i Polsce.

Ołtarze zostały przygotowane przez Siostry Wizytki, wojsko, harcerzy, rzemieślników i studentów.

Katolickie święto Bożego Ciała zostało ustanowione w 1264 roku przez papieża Urbana IV. Tego dnia wierni publicznie wyznają wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, niesionym w procesji do czterech ołtarzy.
Komentarz


Kult 'bożego ciała' ma wielowiekową tradycję , więc siłą bezwładu sądzimy , że zdarzenie to jest czymś normalnym i logicznie oczywistym . Czy jednak tak jest ? Czy wszystko, co otrzymujemy z przeszłości jest dobre ? Czy ma sens ? Bo jeśli go nie ma , to jako istoty rozumne powinnniśmy tego czegoś zaniechać.Umysł i źródło wiedzy

Nasz umysł ma bezpośredni dostęp do Stwórcy. Stamtąd czerpiemy natchnienie poetyckie i natchnienie naukowe. Stamtąd czerpiemy fantazję twórczą . To jest źródło naszej wiedzy. Z tego źródła czerpiemy rozstrzygnięcia w sytuacjach wątpliwych. Stwórca jest prawodawcą , który ogranicza ale od niego też pochodzi wiedza o zakresie naszej wolności , która jest nam udostepniona intuicyjnie , czyli wewnętrznie .

Jesteśmy istotami wolnymi , jednak niektórzy ludzie uzurpują sobie władzę nad innymi. Ich pragnieniem jest trwałe pozbawienie drugich dostępu do źródła wiedzy , które jest u Stwórcy.Przymiot “boskości “ nadany sztucznie konkretowi “ciała” , inaczej przedmiotowi “ciała” , powoduje , że nasz umysł traci rozeznanie , przestaje czerpać ze Żródła i przywiązuje się mentalnie do przedmiotu . Odtąd pozostaje on już bezwolnie podporządkowany tym , którzy takiej manipulacji dokonali i tym przedmiotem dysponują .Prawo

Jakie prawo jest tu łamane ?

Z cała pewnością ci , którzy dokonują tej manipulacji , nie ujawniają motywów swojego działania. Ukrywają je , bo wiedzą , że spotkaliby się ze sprzeciwem . Wiedzą , że zostali by ocenieni negatywnie . Jest oczywiste , że odcinając człowieka od źródła wiedzy osłabiają go oni bardzo poważnie. Jest to niewątpliwie zło , którego dopuszczają się oni w pełni świadomie.Pr1/ a2

Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dokonując zła, prezentuje na zewnątrz upiększony wizerunek własnej osoby maskujący to złopowrót