powrót14-10-2010 16:45Zmian ciąg dalszy


Proponuję Państwu kolejne doświadczenie , po uprzednim , sprzed paru dni , dotyczącym przyszłości , która , jak to się nieoczekiwanie okazało , stanęła przed nami otwarta i zapraszająca do wejścia .

Rozejrzyjmy się wokoło siebie . Najpierw spojrzyjmy na wschód , na Rosję , która dotąd była tam obecna , wielka , potężna , zła i groźna . Zauważmy , że w tym miejscu gdzie była , odnotowujemy teraz spokój i pustkę. Jakby tam nic nie było .

Teraz zwróćmy naszą wyobraźnię w kierunku Niemiec . Tu podobnie odczujemy pustkę.

Porównajmy to sobie z Czechami , Węgrami , Ukrainą, Litwą ( itd. , dowolnie) , tu z kolei znajdujemy dobrą , ożywioną obecność . Szczególnie jest ona dobra i mocna na Ukrainie w jej zachodniej części , która jest nam bardzo bliska .

Teraz zwróćmy się w kierunku Watykanu i tutaj także znajdziemy całkowitą pustkę .

Tam gdzie jest pustka, tam są grupy , które utraciły wpływy i są tego świadome . Są świadome swojej porażki i z całą pewnością jest to dla nich nowość , która wzbudza w nich niezadowolenie . Niestety dla nich i z korzyścią dla nas , oni nic z tym zrobić nie mogą . Ich obecny stan jest bowiem wynikiem obniżenia zdolności istnienia w naszym świecie . Decyzja o tym została podjęta "w górze" , gdzie mieszka Mądrość , kierująca naszym istnieniem .


Rosja w ostatnich kilku latach systematycznie słabła . Był to długi proces spowodowany zbrodniczą polityką m.in. wobec Czeczenów, i trwał on do teraz , kiedy ostatecznie Rosja swoją moc całkiem utraciła . Rosjanie utracili zdolność istnienia jako państwo , stali się bezradni i bezwolni . Ich brutalna polityka doprowadziła ich więc do całkowitego upadku .

Z Niemcami stało się podobnie , a i z Watykanem oraz ze wszystkimi jego funkcjonariuszami rozsianymi po całej Ziemi . Dotyczy to także satanistów. Niegodziwość tych grup została oceniona i zostały one odsunięte od spraw naszego świata .


Następni w kolejności są wszyscy czynni członkowie koalicji afgańskiej ( poza Polską ) . Moim zadaniem jest ich o tym uprzedzić. Byłoby wielką stratą , gdyby do tego doszło, a dojdzie niechybnie , jeśli Koalicja nie wycofa sie z Afganistanu . Czasu zostało niewiele , więc czekam na szybki sygnał o zmianie stanowiska .


No i pomyślmy jeszcze o PO oraz nowym ugrupowaniu Palikota i porównajmy nasze doznania z wyobrażeniem PiS jako grupy. To ostatnie jest żywe , a te dwa pierwsze martwe i niech tak będzie , bo dowodzi to istnienia prawa i sprawiedliwości . Co do prezesa PiS , to znamienne i zastanawiające jest , że działał on na niekorzyść własnego ugrupowania , by je pogrążyć , by nie doszło do władzy , jak to bardzo trafnie zauważył politolog Pan Migalski .

Jest wśród tego narodu wielu zdrajców polskiej sprawy , jednak ani prezesowi PiS ani pozostałym nie udało się doprowadzić Polski i polskości do upadku .

Polska i polskość , ten spadek po przodkach , którą rozumiem jako wrażliwość na krzywdę i unikanie przemocy , i nieustanne pragnienie wolności , prawdy i sprawiedliwości , wymagały pomocy i ratunku . I to , co tak długo wyczekiwane było , stało się .

Te polskie cechy wiele dla świata znaczą jako drogocenny , żywy wzorzec wrażliwości społecznej , jako niezastąpiony punkt odniesienia, którego nie da się przecenić . Polska została uratowana , a jej wrogowie pogrążeni . Spełniło się odwieczne polskie pragnienie odzyskania wolności od otaczającej wrogości . Otwierają się teraz przed Polską szerokie perspektywy , dotąd zamknięte .


Rosja i Niemcy były bardzo złymi grupami i dlatego zostały odsunięte . PO było bardzo złą formacją i dlatego zostało odsunięte . Watykan , księża katoliccy i sataniści utracili wpływy , bo bardzo szkodzili ludzkości .

Szatan został unicestwiony , dokonałem tego osobiście jakiś czas temu , tak właśnie . Zapytacie jak to było możliwe ? i jak się dokonało ? Jak niegdyś Stwórca dozwolił , by Szatan mógł zrobić , co zechce z własnością Hioba :


Hi 12 "Powiedział tedy Pan do szatana: Dobrze! Daję ci władzę nad całą jego majętnością. Tylko jego samego nie wolno ci dotknąć! " ( Biblia Warszawsko-Praska)


tak tym razem oddał Szatana w moje ręce mówiąc : - "Zrób z nim co zechcesz" . Zapytałem tylko dla uzyskania pewności , czy mam moc go unicestwić . Otrzymałem twierdzącą odpowiedź : "Tak" , więc bez dalszego wachania to zrobiłem . Przedtem jednak spojrzałem na niego i poczułem jego bezradność i świadomość końca . Pociąłem go na kawałki , które zamieniły się w ciemną mgłę , a ta się rozpłynęła . Nic nie pozostało . Kiedy to zrobiłem poczułem , że zamykam za sobą złą przeszłość , i poczułem ulgę .


- Ziemia została ponadto oczyszczona ze złych pozostałości po dawnych kultach . To był proces wieloletni i wielokrotny .


Przyszłość stoi teraz przed nami i zachęca nas , byśmy ją wypełnili naszymi dobrymi marzeniami i działaniami , bo od teraz dobro będzie miało już zdecydowaną przewagę nad złem . Zło będzie tylko wynikiem błędu , a nie jak to było dotąd , że było ono wynikiem inspiracji ze złego , ukrytego źródła .
powrót