powrót5-07-2009 22:40

Czytam w Rzeczpospolitej artykuł Pana Rafała Ziemkiewicza "Parkomat prawdę ci powie (o ustroju)" 4-07-2009 .


O realizacji opłat za parkowanie w Łodzi napisał : "Rozwiązanie liberalne ma jednak także wadę, to znaczy, wadę z punktu widzenia miejskich władz i wszystkich obrastających je gron krewnych i druziej: nie ma tu czego przekręcić." .


Z kolei o realizacji opłat parkingowych w Warszawie napisał : "Potem latami nie można było w Warszawie rozplątać wszystkich patologii, w jakie obrosło parkometowe konsorcjum i umowy z nim, było to przedmiotem dochodzeń miejskich (po zmianie władzy) i bodaj prokuratorskich, które wszystkie skończyły się na niczym − już nie pamiętam, czy się sprawy poprzedawniały, czy jak zwykle organa ścigania zgubiły papiery albo zaplątały umiejętnie zarzuty tak, żeby nic z nich nie wyszło, mniejsza zresztą o to. "


Czytałem to wszystko z przykrością i ze świadomością , że jeśli nie zerwiemy ze złą tradycją Państwa nieprzyjaznego Obywatelom , to Pan Redaktor jeszcze niejeden raz będzie zmuszony podjąć ten temat , ze smutną świadomością rzucania grochem o ścianę . Rzeczywiście możemy odczytać w tych zdarzeniach prawdę o ustroju .


Przyczyny opisanych zdarzeń widzę dwie . Jedna to ta, że pierwszym i największym rabującym jest samo Państwo , skoro zabiera ponad 75% dochodów Obywateli ( O podatku , Podatki w Polsce ) .


rabunek - bezprawne zabieranie siłą cudzej własności ; Słownik Języka Polskiego PWN


Skoro tak jest i wszyscy to widzą , to frajerem jest ten , kto chce żyć z własnej pracy . Stąd biorą się ucieczki do rajów podatkowych , stąd bierze się przyzwolenie dla przekrętów , które potem chroni Policja i Prokuratura , i Sądy . Bo w tych instytucjach też pracują ludzie przekonani , że przekręty są właściwą drogą do osiągania przychodów , dlatego są przekupni i nie wstydzą się tego ( też mógłbym dodać od siebie podobną historię z własnego podwórka ) . Niestety to od Państwa idzie zły przykład .


Druga przyczyna leży w braku moralności . Otrzymaliśmy PRAWO . Studiujmy je , bo z jego treści wyłania sie człowiek szlachetny .

Ponadto pamiętajmy , że tam, w górze czekają na nas ale przyjmują tylko tych , którzy przestrzegając PRAWA , zaprzestali postępowania egoistycznego , niszczącego drugich . Ziemia jest miejscem dojrzewania i doskonalenia się istoty ludzkiej . Stąd wędrujemy dalej i tam nasza szlachetna istota znajdzie godne przywitanie . Taki jest plan dla każdego z nas . Od naszych starań zależy jego wykonanie .

Pamiętając o tym nie oglądajmy się z zazdrością na tych , którzy zagarniają do siebie nie patrząc na spowodowanie krzywdy drugich . Poruszają się oni w kręgu prymitywnych instynktów i z trudem przyjdzie im to zmienić , pod warunkiem , że w ogóle tego zapragną i pod drugim warunkiem , że to co zdążyli napsuć nie przekreśla całkowicie ich szans . Bo trzeba pamiętać , że jest miara przewinień , której nie da się potem naprawić godziwym postępowaniem ( tu warto nadmienić , że w ramach zamiaru godziwego postępowania leży odszkodowanie za poczynione straty ) . Niech to będzie przestrogą dla wszelkiego rozpasania .


Jest oczywistym to , że zaczynając jako dzieci eksperymentujemy dalej z życiem i z konieczności popełniamy błędy , których wymowa dociera do nas dopiero po fakcie . Dlatego na pierwszym etapie życia podlegamy wychowawcom , a później ścieramy się z osobami obcymi i starszymi , z większym doświadczeniem . Te kontakty powinny sprzyjać rozwojowi jednostek o ile w przyszłości nadamy treści PRAWA rangę wzorca postępowania . Nasze istnienie jest zbyt krótkie , a błędy popełniane zbyt brzemienne w skutki , byśmy mogli w swoim życiu odkryć samodzielenie wszystkie reguły dobrego postępowania . Stąd nieodzowne jest nauczanie PRAWA .

Jak już powiedziałem , z jego treści wyłania się człowiek szlachetny i rozumny .


Jeśli zerwiemy ze złą tradycją Państwa nieprzyjaznego Obywatelom , co oznacza , że po pierwsze zerwiemy ze zwyczajem budowania Państwa na podatkach , a ponadto będziemy kształtowali moralność Obywateli w oparciu o PRAWO , to z całą pewnością wyzwolimy u większości myślenie obywatelskie , a to zmniejszy rozmiary egoizmu i bezduszności . To wystarczy do tego , by Państwo stało się formą cenioną i chronioną przez Obywateli , a korupcja będzie piętnowana na tyle mocno , że przestanie być powszechna , jak to ma miejsce obecnie .


Źródłem postaw egoistycznych jest także Kościół Katolicki , o czym już wielokrotnie pisałem ale przypominam znowu i odsyłam do artykułu prof.Ireneusza Krzemińskiego ''Zagrożenia reformy zagrożenia Demokracji'' ODRA 1991/1 – Krzeminski.zip . Powtórzę także mój postulat usunięcia z obiegu społecznego Nowego Testamentu .


Na koniec pozwolę sobie zauważyć , że każdy , kto podtrzymuje dotychczasowe struktury Kościoła i Państwa , rozumiejąc przy tym ich zniewalające dla Obywateli działanie lecz mając na uwadze korzyści z władzy bądź majątkowe , ten sprzeciwia się PRAWU ze smutnym skutkiem odrzucenia i zakończenia swojego istnienia tu na Ziemi .5-07-2009 22:40powrót